Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pozorování dětí při spontánní hře
Odborný článek

Pozorování dětí při spontánní hře

10. 2. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Anotace

Co jsme zjistili při pozorování dětí a jak budeme dále postupovat při naší práci.

Při pozorování dětí hrajících si při spontánní hře jsem zjistila zajímavé rozdíly mezi dětmi různých věkových skupin a dětmi s různým druhem postižení.

Charakteristika dětí: V naší speciální mateřské škole jsou společně s ostatními také děti s různými druhy specifických poruch (například s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, děti nevidomé a se zbytky zraku, ze sociálně znevýhodněných skupin a další).

Děti se specifickými poruchami učení a chování

Výchozí situace - spontánní hra chlapce s poruchou ADHD.

Preference hraček - auta všech velikostí a typů, bouchání a rámus (zatloukání hřebíků), dětská dílna (kleště, šroubováky, šrouby...), rozlišování tvarů (dřevěné puzzle, hračky s otvory), cvrnkání kuliček, hry s míčem.
Činnosti a aktivity - pobíhání, poskakování, válení se, trhání, mačkání.
Návrh na pedagogické opatření - např. sestavení IVP (individuálního vzdělávacího plánu), ve kterém se zaměříme na činnosti podporující rozvoj pozornosti, zlepšení koordinace pohybů a jemné motoriky, cvičení trpělivosti a „vybití" přebytečné energie.
K válení vymezíme bezpečný měkký prostor, dále velký overball (předem určíme pravidla bezpečnosti a dbáme na jejich dodržování), k poskakování nabídneme trampolínu, při níž můžeme bohatě využívat terapie, tzv. trampolininku. Zájem o auta využijeme při tvořivých činnostech při modelování, kresbě, pohybových hrách a propedeutice matematiky a psaní. Zájem o hluk je vhodné přetransformovat v zájem o tón a hudbu výrobou vlastních rytmických nástrojů a jejich použití. Dlouhodobá pozornost a celkové zklidnění organismu se výborně procvičuje při chůzi po oválu dle metody od italské lékařky Marie Montessori.

Výchozí situace - spontánní hra dívky s poruchou ADHD.

Preference hraček - panenky, kočárek, kuchyňka, zasunování tvarů, provlékání obrázků, navlékání dřevěných korálků, dřevění poskakující panáčci.
Činnosti a aktivity - pobíhání, poskakování, válení se.
Návrh na pedagogická opatření - základem je rovněž jako u chlapců vypracování IVP, v němž namísto aut a opraven bude převážně zahrnuta činnost specifikující dívčí roli. Hračky je vhodné doplnit běžnými kuchyňskými předměty (v rámci bezpečnosti tyto spotřebiče budou bez kabelů, ostrých hrotů a stran). Rychlovarná konvice bez přívodní šňůry, se kterou maminka doma vaří čaj, holčičky zaujme více než plastová. Také cvičení jemné motoriky a zpřesňování koordinace pohybů je velmi důležitá činnost.

Výchozí situace - spontánní hra nevidomé dívky (úplná ztráta zraku).

Preference hraček - panenky, oblečky na panenku, kuchyňka, obchůdek s krabičkami od běžných potravin a drogerie.
Činnosti a aktivity - oblékání panenek, úklid a rovnání hraček, hry pro rozvoj hmatu a sluchu. Mezi nejoblíbenější hry patří Co se skrývá v krabici, Pepíčku pípni, Na slepou bábu, navlékání korálků.
Návrh na pedagogická opatření - v IVP zdůraznit hry zaměřené na sebeobsluhu a obsluhu druhé osoby, na rozvoj hmatu a sluchu. Nevidomá dívka se snaží být soběstačná a vyvážit daný handicap jinou předností. Většinou děti s tímto postižením dobře zpívají, hrají na hudební nástroje, a s dojemnou pečlivostí rovnají předměty dle tvaru, velikosti, materiálu a vůně.

Uvědomujeme si, že u dětí s jakoukoli poruchou je spontánní hra velice důležitá, proto využíváme výsledků pozorování k tomu, abychom zvolili vhodnou vzdělávací nabídku pro každé dítě. U organizované činnosti vydrží velice krátkou dobu. Touto činností se cítí být příliš omezeni, svazováni. Přímo milují relaxační jógová cvičení a dramatizaci pohádek a povídek, dokáží se velice dobře vžít do role a často jim činí potíže rozeznat hranice mezi hrou a realitou. U těchto dětí není výrazný rozdíl při spontánní hře dle věku.

Děti pozorované dle věku

Výchozí situace - spontánní hra dítěte ve věku 2 až 3 roky.

Preference hraček - jednoduché hračky z přírodních materiálů, předměty denní potřeby.
Činnosti a aktivity - běh, skoky, poskoky, hra vsedě a vleže, pozorování, zkoumání, hry se zvukem a vším, co se hýbe.
Návrh na edukaci - děti v tomto věku si rády hrají samy. Preferují jednoduché hračky, které zkoumají, a pomocí nichž si rozvíjejí představivost, jemnou i hrubou motoriku.
Hrají si vsedě, či vleže.  Zaujme je vše, co se hýbe a vydává  zvuk. Předměty jako kuličky, malá autíčka, barevné papírové kuličky zasunuté do plastové lahve děti zabaví na dlouhou dobu.

Výchozí situace - spontánní hra dítěte ve věku 4 až 5 let.

Preference hraček - puzzle ze dřeva a papíru, stavebnice, plastová zvířátka, auta a silnice, dětská dílna a garáže, vyšívací obrázky, panenky, nádobíčko, kuchyňka a obchůdek.
Činnosti a aktivity - skládání a porovnávání tvarů, počínající spolupráce, jednoduché pohybové hry, tanečky, říkanky s pohybem.
Návrh na edukaci - děti jsou v tomto věku již ovlivněné mateřskými školami. Vyžadují pozornost učitele a rády si s ním hrají. Skládají puzz1e ze dřeva i papíru, stavebnice, vyšívají obrázky. Rády kreslí a malují, modelují. Hrají si s plyšovými a umělohmotnými zvířátky, a staví pro ně z kostek domečky.  Rády si hrají s auty, dětskou dílnou, panenkami. Děvčata i chlapci vaří v kuchyňce jídlo pro učitelku a ostatní děti. Začínají spolupracovat při hře se stavebnicí, pexesem a dominem.

Výchozí situace - spontánní hra dítěte ve věku 6 let.

Preference hraček - obchůdek a kuchyňka, panenky, autoservis a koberec s motivem silnic.
Činnosti a aktivity - hra v roli, organizovaná činnost, spolupráce, pohybové hry s pravidly.
Návrh na edukaci - hra  těchto dětí je dále obohacena o motivované hry "hrát  si  na něco". Oblíbené jsou obchůdek a kuchyňka, autoservis, koberec s motivem silnic. Je zde výraznější  spolupráce s dětmi.  Děti i při volné hře začínají vyžadovat organizovanou činnost zaměřenou na výtvarnou část a přípravu do školy. Při spontánní motivované hře nevyžadují účast učitele.

Výchozí situace - spontánní hra dítěte ve věku 7 až 8 let.

Preference hraček - mechanické hračky, PC, televizní pořady.
Činnosti a aktivity - organizovaná činnost, pracovní aktivity zaměřené na výrobu předmětů.
Návrh na edukaci - tyto děti je velice těžké zaujmout, cítí se být školáky.  Preferují organizovanou činnost.  Při spontánní hře spíše zlobí a vypadá to, jakoby si již zapomněly hrát. Vyžadují drahé mechanické hračky, sledování televize a hru na počítači. V této době je vhodné zařadit náročnější stavebnice ze dřeva, kovu a kamene. Veškeré ruční práce a hlavolamy, hmotné výrobky všeho druhu, u nichž je vidět výsledek jejich práce. U dětí daného věku platí více než kdy jindy motto M. Montessori: Ukaž mi, jak se to dělá, abych to udělal já sám.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Petra Pešová
29. 1. 2011, 18:53
Děkuji za tento příspěvek. Je z něj cítit Vaše láska k dětem a ke své práci. PP

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně