Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zeměpisné Riskuj! – učivo Přírodní obraz Země
Odborný článek

Zeměpisné Riskuj! – učivo Přírodní obraz Země

21. 1. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Martin Kovář
Spoluautor
Markéta Mézlová

Anotace

Didaktická hra na způsob soutěže Riskuj!, při níž žáci uplatňují své nově nabyté znalosti, učí se spolupracovat ve skupině a rozvíjí svou soutěživost.

Hra na způsob soutěže Riskuj!, kde žáci uplatňují své nově nabyté znalosti, učí se spolupracovat ve skupině a rozvíjí svou soutěživost. Otázek je celkem 36 (lze jich mít i více - dle potřeby, ale jejich počet by měl být vždy dělitelný počtem skupin/týmů).

Pravidla
 1. Vyučující vytvoří skupiny žáků (týmy, ideální počet 3 až 4).
 2. Žáci ve skupinkách by měli být rovnoměrně rozděleni - jak početně, tak z hlediska svých znalostí, aby byly šance vyrovnané.
 3. Je důležité upozornit žáky, aby ve skupinkách pracovali jako tým, nikoliv aby partu žáků táhl jeden nebo pár studijně silnějších. Měli by si uvědomit „férovost" tohoto počínání a sami si ve skupince určit pravidla, která tuto skutečnost aplikují.
 4. Otázky by měly být rozděleny do 3 kategorií:
  • lehké (za 1 b)
  • středně těžké (za 3 b)
  • těžší (za 5 b)
 5. Všechny otázky (viz Návrhy otázek ) by ale měly být žákům dostupné již z dřívějších hodin, převážně z učebnice, sešitu; mezi těžší otázky lze zařadit různé zajímavosti z probíraného učiva, o kterých jste se zmínili během minulých hodin, popř. z referátů žáků (můžeme si tím ověřit, jak žáci dávali během přednesu pozor).
 6. Mezi otázky lze pomocí čísel přidat různé ukázky či obrázky (např. „obr. 2"), žáci budou říkat, oč se jedná, případně doplní funkci apod.
 7. Otázky učitel rozloží na stůl do 3 skupin podle obtížnosti od lehkých po těžké.
 8. Za správnou odpověď žákům zapíšeme body podle náročnosti otázky (do níže uvedené tabulky), za špatnou odpověď se jim body dané otázky odečítají => tím pomáháme rozvíjet jejich taktické myšlení.
 9. Žáci mají možnost nápovědy 3x během celé hry - mohou použít učebnice nebo sešity, smí je otevřít pouze při upozornění učitele, že si nápovědu berou (je dobré jim jinak všechny učebnice a sešity posbírat, mívají tendence se do nich dívat i během hry), a zaškrtnout jedno kolečko v tabulce, které označuje právě nápovědu.
 10. V případě správné odpovědi při nápovědě přičteme půlku bodů z celkových bodů dané otázky (tzn. otázka za 5 b - přičteme pouze 2,5 b); za špatnou odpověď i s pomocí nápovědy opět odečítáme celé body otázky.
 11. Žáci si např. mohou vymyslet vlastní jména svých týmů; postupně pak chodí pro otázky po jednom - jakmile se poradí (čas, který mají k dispozici, záleží na každém učiteli, já osobně navrhuji max. 10 - 15 s), odpoví a počet bodů se zapíše pod jméno jejich týmu.
 12. Na tabuli nakreslíme tabulku (lze použít i dataprojektor a dopisovat), která by mohla vypadat následovně:

 13. Tým 1

  Tým 2

  Tým 3

  Nápověda: O O O

  Nápověda: O O O

  Nápověda: O O O

  Body

  Body

  Body


 14. Pokud tým neví odpověď na otázku (nápověda nepomohla, nechtějí ji použít nebo už žádnou nemají), může odpovědět jiný tým (pokud odpoví správně, mohou dostat poloviční počet bodů dané otázky).
 15. Hra by měla končit cca 5 - 10 min před závěrem hodiny, všechny týmy by měly mít vylosovány rovnoměrný, stejný počet otázek v době vyhodnocování bodů.
 16. Tým s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
16.6 kB
PDF
Návrhy otázek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Kovář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky s otázkami, křída, tabule nebo dataprokejtor