Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Terezínské dětské časopisy
Odborný článek

Terezínské dětské časopisy

Anotace

Mezi aktivity, kterým se v terezínském ghettu věnovaly děti ve svém volném čase, patřila tvorba časopisů. Článek mapuje historii a obsahy těchto časopisů.

Mezi aktivity, kterým se v terezínském ghettu věnovaly děti ve svém volném čase, patřila tvorba časopisů. Dochovalo se jich osm, v Terezíně však vycházelo nejméně deset časopisů. Šlo o chlapecké časopisy Domov, Kamarád, Nešar, Noviny, Rim Rim Rim, Vedem, dále o dětský časopis Hlas půdy Q 306 a dívčí Bonaco. Vůbec se nedochovaly časopisy List sedmičky a Tam-Tam.

Redakce časopisů se snažily napodobit „opravdové" časopisy a denní tisk, proto jednotlivá čísla děti opatřovaly výrazně ilustrovanými deskami s názvem, číslem a často i s označením pokoje a domova vydávajícího časopis. Někdy bylo uváděno také datum vydání.

Časopisy vycházely týdně, jednou za čtrnáct dní i pouze náhodně, a to v rozpětí od 3 do 82 čísel. Byly psány jak rukou, tak na psacím stroji. Většinou se objevovaly v jednom exempláři a mezi čtenáři kolovaly nebo byly předčítány. Obsahovaly články redakce, ale především příspěvky dětí. Jednotlivé články byly ilustrovány jednoduchými kresbičkami a autoři je podepisovali zkratkami či přezdívkami.

Nesvoboda terezínského života a vše, co souviselo s perzekucí zde uvězněného židovského obyvatelstva, prosakovalo i do dětských časopisů. A to buď přímo - v popisu každodenního života (reportáže, komentáře, úvahy, recenze, povídky, fejetony, básně), nebo nepřímo - ve snaze o odpoutání, pobavení, v důrazu na optimismus, naději, morální principy, povzbuzení i burcování.

Protože - s výjimkou Bonaca a Hlasu půdy Q 306 - šlo o chlapecké časopisy, oblíbené byly příběhy klukovských part, barvitá líčení nejrůznějších exotických, špionážních, válečných i námořních dobrodružství, pravidelné sportovní rubriky s výsledky sportovních klání konaných v terezínském ghettu, články o sportovcích, okrajově informace o aktuálních válečných událostech, oblíbeným žánrem byla např. detektivka. Pro zábavu i vzdělání byly určeny rubriky s rébusy, křížovkami, kvízy, soutěžemi, vtipy, dokonce najdeme i komiks. Některé časopisy také zveřejňovaly příspěvky - úvodníky vychovatelů svého domova, v nichž se dospělí vyjadřovali k životu v domově i v terezínském ghettu.

BONACO

Dívčí časopis Bonaco vycházel v domově č. XI v L 414. Dochovalo se pět čísel. Od ostatních terezínských časopisů se liší především obsahem vyplývajícím z dívčích, respektive ženských zájmů (dívky se věnovaly např. novým trendům v bydlení). Najdeme v něm však též rubriky, které jsou společné všem terezínským časopisům, tj. ty, které reflektují a komentují život v domově, ale také rubriky zahrnující informace z různých oborů i rubriky určené pro pobavení (hádanky, kreslené vtipy apod.).

HLAS PŮDY Q 306

Čtrnáctideník Hlas půdy Q 306 byl časopis velmi malých dětí, což se promítlo jak do formy, tak do obsahu časopisu. Dochovala se 3 kompletní ručně psaná čísla.

NEŠAR

Chlapeckého časopisu Nešar, vydávaného v domově č. VII v L 417, vyšlo pravděpodobně 13 čísel. Zachovalo se pouze jedno ručně psané zvláštní číslo, které bylo vydané 7. března 1944 ku příležitosti výročí narození T. G. Masaryka.

NOVINY

Ručně psaný chlapecký časopis Noviny, vydávaný v domově č. X v L 417, vycházel jako čtrnáctideník, vyšlo 9 čísel a 3 zvláštní přílohy (211 stran). Časopis tvoří několikastránkové příspěvky povídkového, popisného či referujícího charakteru. Na rozdíl od ostatních časopisů se v něm neobjevují básně (výjimkou je zveršovaný příběh doprovázející ilustrovaný příběh v jedné z příloh časopisu).

RIM RIM RIM

Chlapecký časopis Rim Rim Rim byl vydáván v domově č. VII v L 417, dochovalo se 23 řádných a 3 zvláštní čísla. Časopis se věnoval především sportu, dobrodružným a detektivním příběhům, poznatkům z vědy a techniky, zeměpisu, historickým tématům i různým zajímavostem. V článcích reflektujících život v terezínském ghettu dával důraz na obecný morální přesah daných konkrétních témat.

DOMOV

Časopis Domov byl vydáván Martinem Glasem a Pedrem Seidemannem - chlapci z domova č. 236 v Hamburských kasárnách. Dochovalo se 8 řadových čísel a 2 mimořádná čísla (dle Martina Glase vyšlo sedm čísel a dvě zvláštní vydání). Vycházel jako čtrnáctideník a mezi dětmi koloval.

Časopis Domov byl obsahově bohatý. Více než ostatní časopisy se orientoval na vzdělávání, poučení, ale také na pobavení. Jeho zaměření na poučení je patrné z pravidelné rubriky s vědomostním testem z různých oblastí, např. ze zeměpisu, dějepisu, sportu, i z častých početních hříček, z poučných článků a reportáží. Nalezneme tu např. detektivní příběh na pokračování s českou tematikou či příspěvky o skautských zákonech.

UKÁZKY Z ČASOPISU DOMOV
Nový druh sportu

Zjistili jsme právě od jednoho našeho reportéra, že se v Kinderheimu CIII 236 objevil nový druh sportu. Je to chytání blech. Vyslali jsme na místo činu jednoho spolehlivého agenta, který zjistil toto. Každý den o jedné hodině noční vstává Jiří Lagus ze své postele a štrachá se se svíčkou v ruce na chodbu. Jak nám bylo oznámeno, zabil včerejší noci 2 blechy, 3 těžce poranil a 1 mu skočila za krk. Unaven touto těžkou prací, šel si zase lehnout. Výsledek tohoto sportu byl jedinečný. Příští den našlo se u Jiřího Laguse pouze 28 blech!

Dobrá rada nad zlato

Kdo chce radu poslechnouti,
Nechť toto ráčí čísti.
Je to pouze dobrá rada,
Která Vás poučí ráda:

„Chceš-li náš časopis číst,
Nesmíš nikdy při tom jíst!
Též čisté ruce musíš míti,
Přeješ-li si Domov čísti!"

Drobné zprávy z našeho domova
  • Za hanění redakce nebude přenechán Grünbergerovi Petrovi do odvolání časopis Domov.
  • Pochvalujeme Wermutha Alfreda za donesení několika drobných zpráv. Byl odměněn 3 žiletkami.
Slyšeli jste již
  • že z francouzského břehu Calais je při jasném počasí viděti na anglický břeh do přístavu Dover? (Lagus)
  • že KOH-I-NOOR jest nejen světoznámá tužka, vyráběný firmou L. & C. Hardtmuth v Českých Budějovicích, nýbrž i ještě daleko známější drahokam? (Lagus)
  • že první parník sestavil americký inženýr Fulton r. 1807?

Paní učitelka dala hochům za úkol, by napsali nějakou robinsonku. Nejkratší to měl Josef Salamánek. On napsal: „Letěl jsem letadlem, které začalo hořet, a já spadl na ostrov, kde jsem ihned chcíp. Dál nemůžu psát, protože sem mrtvej."

Co víte o tzv. ruském čaji?

Když máme teplotu, tak se obyčejně říká: „Vypijte ruský čaj a vypoťte se!" Co vlastně je ruský čaj? Na to Vám odpoví odborník, že ruský čaj vůbec neexistuje. Odkud pochází tedy toto označení původu? To pochází z dob, kdy ještě nebylo pravidelná lodní dopravy mezi čínskými a evropskými přístavy a sibiřská dráha ještě nebyla zřízena; z dob, kdy čínský čaj byl dopraven karavanami přes Sibiř do Ruska a odtud teprve do ostatní Evropy.

VEDEM

Časopis vycházel na pokoji číslo I v L 417. Redaktorem byl Petr Ginz, do časopisu přispívali také chlapci z domova, při malém počtu příspěvků však většinu článků psal sám Petr Ginz. Úvodníky psali vychovatelé Valtr Eisinger a Pepek Stiassny.

Časopis vycházel pravidelně v týdenních intervalech v jediném exempláři. Nejprve byl psán na stroji, pak jej psal Petr ručně. VEDEM byl nejdéle vycházejícím dětským časopisem v Terezíně (789 stran). Na obálce se někdy vyskytovala cena, aby byla věrně napodobena podoba opravdového časopisu.

Časopis byl hromadně předčítán v pátek večer - každý, kdo do čísla něco napsal, svůj příspěvek také přečetl. Témata můžeme shrnout do několika okruhů: život v pokoji (rubriky O jednom z nás, Chvála a hana), sportovní akce, recenze a přehledy kulturních akcí konajících se v Terezíně i přímo na Jedničce, reportáže z různých oblastí, život v terezínském ghettu, úvahy nad etickými otázkami, životním stylem, obecnými otázkami - hodnoty, postoje, hledání odpovědí na existenciální otázky, úvahy nad židovským údělem, názory na svět.

Výrazné a literárně kvalitní články vydávala tzv. akademie - intelektuálně nejvyspělejší chlapci z jedničky: Petr Ginz, Hanuš Hachenburg, Jiří Bruml, Beno Kaufmann, Hanuš Kahn, Leoš Marody a pravděpodobně ještě další. Další talentovaní přispěvatelé byli Kurt Jiří Kotouč, Zdeněk Ohrenstein (bratr Jiřího Ortena).

Časopis VEDEM svým mimořádným rozsahem, pravidelností, myšlenkovou hloubkou, formou zprostředkování terezínské skutečnosti, vysokou kvalitou většiny příspěvků, obsahovou i stylistickou úrovní, intenzivní snahou přemoci pasivitu, podporou kladných hodnot, úvahami nad otázkami životního stylu a systematickým zahrnováním světonázorové problematiky je jistě nejvyspělejším časopisem, který v Terezíně vydávaly děti staršího školního věku. Podle úrovně bychom spíše řekli, že šlo o časopis dospívající mládeže.

UKÁZKY Z ČASOPISU VEDEM
Heslo týdne: Proč? Protože!

Před několika dny mi kdosi při černé hodince řekl, že Terezín je těžkým snem. Terezín je a musí býti pro mladého člověka úsekem života, kdy získá zkušenosti desetiletí, neboť zde má možnost ověřiti si kteroukoliv teorii o několik minut později v praxi. Terezín je svět v kostce, vidíte zde do zákulisí tohoto miniaturního světového jeviště, vidíte herce bez masky, jste herci i diváky, vidíte, prožije drama. Terezín není světem, svět je za ostnatým drátem oddělujícím toto ghetto, město pasivity, od světa bojujícího za ideály, od světa aktivity. Terezín je, musí býti v životě nás mladých pouhou epizodou, ale musíte se zde naučiti pohlédnouti i skutečnosti tváří v tvář, životu i smrti - logicky, kriticky, chlapecky! (Pepek Stiassny)

Něco o krematoriu a kremaci

Mnohému z vás prolétne hlavou otázka: Co je to kremace a jak asi vypadá krematorium? Chci vám tedy nejprve něco říci o kremaci.

Z moderního stanoviska je kremace neboli spálení v každém ohledu hygieničtější. Proč? Otáže se každý z vás. V hrobě se maso rozkládá a během 10 let úplně zmizí a zbude jenom kostra. Při kremaci však maso během několika minut se spálí. (...) Jistě také bude zajímati, jak se mrtvoly pálí zde, v terezínském krematoriu, a jaké je jeho zařízení. I to vám mohu říci. Zde v Terezíně bylo vybudováno krematorium před půl rokem. Je to tedy nejmladší krematorium v protektorátu. Zařízení pece vám nebudu líčiti, neboť je máme na obrázku nakresleno. Co se týče spalování, spalují se mrtvoly, které zemřely infekčními nemocemi, i s rakvemi. Popel pak se dává do papírové urny o rozměrech 22x18 cm, které se ukládají v „urnovém háji" v pivovaře. O tom vám však povím příště. (Zdeněk Taussig - Blesk)

Kamarád

Časopis Kamarád vydávali 13 - 14letí chlapci z pokoje A v dětském domově Q 609. Redaktorem časopisu byl Ivan Polák, který měl přezdívku Zgebanina. Zachovalo se 22 čísel ručně a částečně na stroji (čísla 20-22) psaného časopisu (345 stran).

Časopis vycházel každý páteční večer. Byl zaměřen na pobavení, poučení, ukazoval aktivní přístup k životu a chtěl též vzdělávat. Další funkcí časopisu bylo reprezentovat chlapce z pokoje A.

Časopis za dobu svého vycházení prošel mnoha proměnami, obecně však lze říci, že stejně jako ostatní terezínské časopisy reflektoval život v Terezíně a na tomto pokoji (reportáže, kritické glosy). Jako jediný pravidelně referoval o redakční práci na časopise, věnoval se sportu (rubriky výsledků, reportáže ze zápasů, pojednání o sportovcích) a přinášel mnoho dobrodružných příběhů na pokračování. Pro pobavení obsahoval rubriky s kvizy, doplňovačky, ale také komiks na pokračování.

UKÁZKY Z ČASOPISU KAMARÁD
Poměry na Heimu

Otevírá se týdenní časopis Kamarád. Jelikož šéfredaktor Ivan Polák žádá každého o příspěvek, rozhodl jsem se napsati něco o heimových poměrech. Bydlíme totiž v Rathausgasse 9. V prvním patře máme krásný pokoj s balkonem, v němž nás je třiadvacet. Na podlaze je téměř vždy co nejvíc smetí, neboť jak se ukázalo, chvíli po zametení je podlaha jako předtím. O záchodech a umývárně raději mluviti nebudu, neboť kdo bydlí u nás, ví, že tam panuje celoroční druhá potopa světa. Staví se nám nyní na to konto nový voschraum a bonkes oznamuje, že bude do 14 dnů hotov. Ale podle mého mínění bude nejdřív za 3 měsíce hotov. Nevím, jak bych něco napsal o zatemnění, ale povím Vám, že teprve ¼ hodiny po době, kdy už má býti zatemněno, sežene nějaký dobrodinec deku, kterou daruje na okno. Ale chyba lávky. Za chvíli se přižene plukovník a řve: „Je špatně zatemněno!" Více už psáti nebudu, neboť je v Kamarádu málo místa. Zdraví Vás, Váš Mydlajs.

9. kolo Terezínské ligy

AZ - Hagibor Praha 4:2
Praga - Vídeň 6:1
Jugendfüsorge-Hagibor Terezín 14:1

Tento zápas se hrál ve středu a byla to spíš veselohra než zápas. J. F. byla v drtivé převaze a všichni její hráči až na Bredu a na Mayera si dali branky. Breda, přestože hrál v útoku, si góla nedal a Mayer neproměnil desítku. J. F. hrála dobře (což nebylo umění), o H. T. mluvit nebudu. (Zgeb)


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Katerina Svobodová

Hodnocení od uživatelů

Jakub Horálek
22. 9. 2009, 18:11
Skvělý ilustrační materiál nastiňující mentalitu lidí v koncentračních táborech. Člověka až zamrazí, když vidí, že tito lidé přes veškeré útrapy neztráceli humor, který jim také pomáhal přežít. Zvláště text o kremaci je pozoruhodný. Pro žáky určitě poučení, které jim může otevřít nové obzory. Jinak pro doplnění odkazuji na podobný materiál na adrese http://www.valk…463.html .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Dějepis