Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Projekt Jsme kamarádi a máme se rádi – I. část
Odborný článek

Projekt Jsme kamarádi a máme se rádi – I. část

12. 12. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Anotace

Projekt z oblasti rozvíjení a upevňování sociální dovednosti dětí předškolního věku je rozdělen na dvě části. První nabízí poznatky z oblastí lidského chování, citového vývoje člověka atd., část druhá přináší mnoho zajímavých a podrobně rozepsaných činností pro rozvoj sociální dovedností dětí, rozdělených do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV.

Cílem projektu je rozvinout a upevňovat sociální dovednosti dětí předškolního věku k řešení sociálních problémů.

Záměr teoretické části
Upevnit si odborné teoretické poznatky vzhledem k psychickému a sociálnímu vývoji dítěte, postihnout okolnosti, které současný dětský vývoj ovlivňují a teoretické možnosti, které napomáhají k prevenci nebo případnému řešení sociálních problémů mezi dětmi předškolního věku.

Záměr edukační části
Vhodnou edukační nabídkou vytvářet podmínky pro nácvik, rozvoj a upevňování receptivních dovedností (vzájemného vnímání, naslouchání si, porozumění si, respektování se) a přispět tak k rozvoji a upevňování sociálních dovedností dětí předškolního věku.

Záměr edukační části pro edukanta
Učit se, rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti = naučit se ovlivňovat vlastní situace záměrně-řízeným chováním.

Téma projektu - JSME KAMARÁDI A MÁME SE RÁDI

Výchozí dokument pro edukační část projektu: RVP PV  (2006)
typ projektu: střednědobý (4-6 týdnů)
počet edukantů: běžná třída mateřské školy (25)
nejvhodnější doba realizace projektu: září - říjen
nejvhodnější věk edukantů: 5-6 let
(při zjednodušení náročnosti úkolů lze použít i pro věk 4,5-6 let)

Celý text najdete v příloze

Didaktické materiály:
Slabikář slušného chování. Praha: Svojtka a kolektiv, s.r.o. ISBN 978-80-7352-484-5.
BADEGRUBER, B. PIRKL, F.: Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-416-8.
Děti a slušné chování. Praha: Rotag, 2005. ISBN 80-903175-5-3.
Sborník KAFOMET - Katalog forem a metod práce pro MŠ

Související druhá část

Literatura a použité zdroje

[1] – BACUS, A. Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-862-7.
[2] – BIDDULPH, S. Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-155X.
[3] – BRIERLEY, J. 7 prvních let života rozhoduje . Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-484-2.
[4] – BRUCE, T. Předškolní výchova. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-068-5 9.
[5] – CAIATI, M. Volná hra. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.
[6] – ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-938-0.
[7] – FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
[8] – GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85-931-79-6.
[9] – KARÁSKOVÁ, V. Cvičíme a hrajeme si. Ostrava : Montanex, 2004. ISBN 80-7225-113-9.
[10] – KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.
[11] – KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J.; NEVOLOVÁ, D. et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
[12] – KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
[13] – KURELOVÁ, M.; KANTORKOVÁ, H.; KOZELSKÁ, Z. et al. Pedagogika II.. Ostrava : OU, 2001. ISBN 80-7042-156-8.
[14] – MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
[15] – MATĚJČEK, Z. Co, kdy Co, kdy a jak ve výchově dítěte. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-494X.
[16] – MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha : Grada Publishing a.s. , 2005. ISBN 80-247-0870-1.
[17] – MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. GILLERNOVÁ, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-799X.
[18] – NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0738-1.
[19] – PREKOPOVÁ, J.; SCHWEIZEROVÁ, Ch. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha : Portál, 1993. ISBN 80-85282-77-1.
[20] – ROOGE, J.u. Rodiče určují hranice. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-990-9.
[21] – ROOGE, J.u. Výchova dětí krok za krokem. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-249-2.
[22] – SEVERE, S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-368-4.
[23] – SCHMIDT, F.; FREIDMAN, A.; BRUNT, E. et al. Jak řešit konflikty a lépe jim porozumět v předškolním věku. Praha : Open Society Fund, Sorosova nadace a projekt Začít, 1996.
[24] – SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8.
[25] – ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života dítěte. Olomouc : UP, 2004. ISBN 80-244-0329-3.
[26] – VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
[27] – VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.
[28] – ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-326-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
199.22 kB
PDF
Příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.