Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Fotoakademie aneb Zajímavě na digitální fotografii
Odborný článek

Fotoakademie aneb Zajímavě na digitální fotografii

4. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Naske

Anotace

Příspěvek popisuje metodiku setkání žáků a studentů s tématem digitální fotografie "Lumix FOTOAKADEMIE", kterou zdarma každoročně nabízí desítkám českých základních a středních škol celorepublikově tým internetového časopisu zaměřeného na fotografování, ve spolupráci s pražským Gymnáziem Oty Pavla za podpory MŠMT a sponzorů.

Naše škola uvítala nabídku upořádat pro žáky jednodenní workshop na téma digitální fotografie. Bylo potřeba upravit rozvrh pro třicet žáků školy, vybrali jsme ze tříd druhého stupně po třech dětech. Workshop pro nás uspořádali zdarma lektoři internetového portálu, který publikuje články o fotografování. Se stejným programem každý rok objíždí přibližně 20 středních a 10 základních škol po celé republice pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace profesionálních fotografů ČR ve spolupráci s pražským Gymnáziem Oty Pavla. Partnery projektu jsou i četné komerční firmy a mediální partneři, zajišťují tak kvalitní techniku pro konání workshopu.

Přednáška profesionálního fotografa

Den s digitální fotografií je zahájen hodinovou přednáškou profesionálního fotografa na téma historie fotografie a fotografování, kompozice fotografie, správné postupy ve vnímání světa skrze čočku fotoaparátu i časté chyby laiků. Zazní pojmy jako třetinové dělení obrazu, zlatý řez, barevné kompozice a systémy a mnoho dalšího. Hlavním cílem je, aby žáci mohli naučené aplikovat v následném celodenním workshopu. Prezentaci, kterou studenti mohou při workshopu shlédnout, Vám neukážeme, ale nabízíme Vám jiný online dostupný zdroj: Výuka základů počítačové grafiky (www.jsi.cz/grafika/zaklady_grafiky/index.htm), který byl použit při školeních dospělých v éře SIPVZ  - Grafika a digitální fotografie. Materiál obsahuje stručně hlavní body, které je dobré při první přednášce o digitální fotografii zmínit. Autorem materiálu je Ing. Pavel Roubal, autor mnoha učebnic k oboru informatiky a informačních a komunikačních technologií zejména pro střední školy.

Ovládání digitálního fotoaparátu

V další části workshopu jsou žáci rozděleni na tři skupiny, přičemž každá se účastní pod vedením jednoho lektora tematického výkladu a praxe s digitální technikou. První částí je úvodní seznámení s nastavováním digitálního fotoaparátu. Žáci se seznámí s pojmy jako je rozlišení fotografie, objektiv fotoaparátu, paměťová karta a další. Vše například podle článku na portálu www.fotoaparat.cz, viz www.fotoaparat.cz/article/5017/1.

Při této části workshopu každý žák dostane k vyzkoušení digitální fotoaparát. Aby žáci byli vedeni k zodpovědnému použití techniky, podepisují výpůjčku i na tuto krátkou dobu a jsou náležitě poučeni o ceně propůjčované techniky. Mnoho žáků si přineslo i svoje fotoaparáty, aby si mohli práci vyzkoušet na vlastních přístrojích.

Fotografování ve fotoateliéru

V druhé části workshopu žáci mají možnost vyfotografovat sami sebe a různé předměty s profesionálním nasvícením propojeným s blesky. Je nutno dodat, že tato část workshopu měla největší úspěch, žáci pózovali před objektivy a formovali skupinky s velkou vervou. Hotové fotografie si žáci odnášeli na flash discích nebo ve svých fotoaparátech. Jsou také k nahlédnutí v archivu záznamů z proběhlých workshopů (z007.fotoakademie.cz/article/list/1). Teoretické povídání o roli nasvětlení fotografované scény najdete opět na portálu www.fotoaparat.cz, například v článku fotoaparat.cz/article/2212/1.

Úprava fotografií

Jakmile byly pořízeny fotografie, nastal čas podívat se na to, jak se dají upravovat ve specializovaných grafických programech. Tuto část workshopu organizátoři koncipovali pomocí prezentovaného programu Adobe Photoshop, ale stejně tak se dají hezké efekty docílit mnoha jinými programy - z těch volně dostupných zejména doporučuji GIMP (www.gimp.org) a velmi populární nástroj ze skupiny GOOGLE nástrojů PICASA (picasa.google.com).

Jako zásadní body úpravy fotografií byly žákům předvedeny postupy práce s hladinami v grafice, práce s barevnými systémy RGB a nejrůznějšími efekty při úpravách fotografií. Důležitým sdělením v této oblasti je také komentář možných grafických formátů fotografií, komprimovaných i nekomprimovaných. Pro přehled možných bodů spojených s výukou úpravy fotografie doporučuji opět článek pana Roubala: www.jsi.cz/grafika/zaklady_grafiky/upravy.htm.

Závěr workshopu

Závěr workshopu je věnován hodnocení a předání malých odměn zúčastněným žákům, v neposlední řadě pozváním k fotografické soutěži LUMIX FOTOAKADEMIE. Registrace probíhá každý podzim, soutěž mívá pět soutěžních témat, v posledním ročníku Přátelé, Kouzlo hor, Zvířata z očí do očí, Kontrasty, Okna, okénka. Účast žáků v soutěži je velice dobrou cestou, jak smysluplně vytvořit náplň předmětu nebo projektu a jak žáky motivovat.

Přenositelnost myšlenek FOTOAKADEMIE do prostředí školy

Projekt FOTOAKADEMIE nabízí každé škole mnoho námětů pro realizaci témat spojených s pořizováním a úpravou digitálních fotografií. Je pravdou, že podmínky, jaké umí vytvořit tým lektorů FOTOAKADEMIE jednoduše ve škole nevytvoříme, na druhou stranu, mnoho žáků již dnes má své vlastní digitální fotoaparáty, proto je možné tohoto faktu plně využít. Jistě v okolí své školy najdete i profesionály nebo rodiče, kteří se fotografování v rámci svého povolání věnují soustavněji, doporučuji je pozvat na besedu či je zařadit do poroty školní fotografické soutěže.

Používáním grafického software se žáci učí hned několika dovednostem spojeným s ovládáním počítačů obecně. Fotografie je autorské dílo, které si zaslouží speciální pozornosti. Nejen, že při publikování fotografie musíme mít souhlas jejího autora, navíc, pokud snímek není jen doprovodem publicistického počinu, je nutné mít i souhlas vyfotografovaných lidí.

Doporučuji využít fotografování při výuce v maximální míře. Několik projektů, které využívají potenciál digitální fotografie, v českém školství již proběhlo. Uvádím přehled odkazů na zajímavé propojení tématu fotografování a výuky:

Krajina za školou: www.cfme.net/aktivity/skoly/krajinazaskolou.asp
Média tvořivě: www.mediatvorive.cz/
Článek Heleny Jirákové: www.rvp.cz/clanek/1208
Seriál článků autora Jiřího Sumbala pro konferenci Počítač ve škole
Digitální fotografie a GPS: gynome.nmnm.cz/konference/files/2007/sbornik/sumbal.pdf
Výuka počítačové grafiky: gynome.nmnm.cz/konference/files/2005/sbornik/sumbal1.pdf
Počítačová grafika v základní škole gynome.nmnm.cz/konference/files/2004/grafika.pdf

Závěr

Jako učitel informatiky jsem si den s FOTOAKADEMIÍ rozhodně užil. Struktura workshopu je mým ideálem, jak by výuka informačních a komunikačních technologií měla ve školách probíhat. Mít možnost si na zásadní témata výuky zvát odborníky, objednat si přednášku na příslušné téma a při reflexi s dětmi probrat ta nejdůležitější témata oboru. Spolupráce s profesionálem vytváří nedocenitelnou atmosféru předání zkušeností a know-how práce daného odborníka. Žáci jsou tak motivováni k osvojování si znalostí, dovedností a postojů, které jim zjednoduší cestu ke svým vlastním vizím a snům. Nejeden z nich se určitě chce stát profesionálním fotografem nebo reportérem.

Literatura a použité zdroje

[1] – www.fotoaparat.cz.
[2] – fotoakademie.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Mediální výchova
  • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

Počítačová učebna s grafickým softwarem na úpravu fotografií, digitální fotoaparáty, simulované fotografické studio.