Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Abeceda managementu – Strategický management
Odborný článek

Abeceda managementu – Strategický management

2. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
PhDr Jaroslav Jindra

Anotace

Text se věnuje strategickému managementu. Dozvíte se v něm více o pojmech, jako poslání, vize, analýza SWOT, klíčové oblasti, strategické cíle, organizační struktura a strategie, a o jejich možném způsobu řešení.


Tento text je součástí seriálu Abeceda managementu.


Nabízíme vám další z řady textů zabývajících se základní abecedou managementu. Texty jsou upravené pro potřeby ředitelů a vedoucích pracovníků ve školách a školských zařízeních. Tento text se věnuje strategickému managementu. Dozvíte se v něm více o pojmech, jako poslání, vize, analýza SWOT, klíčové oblasti, strategické cíle, organizační struktura a strategie, a o jejich možném způsobu řešení. Věříme, že vám tento text pomůže rozvíjet a zdokonalovat vaše řídící dovednosti.

Použitá literatura a zdroje:
AMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0469-2.
BAY, R. H.: Úspěšný cílový management. Praha: Grada, 1997.
BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
BĚLOHLÁVEK, F. - KOŠŤAN, P. - ŠULEŘ, O.: Management. Olomouc: Rubico, s. r. o., 2001. ISBN 80-85839-45-8.
DRUCKER, P.: Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.
DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. - NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada, 1996.
JINDRA, J.: Řízení nejen SVČ. Praha: Pedagogické centrum, 1995.
JINDRA, J.: Vzdělávání vedoucích pracovníků středisek pro volný čas dětí a mládeže. Praha: FF UK, 2005.
KOONTZ, H. - WEINHRICH, H.: Management. Praha: EAST PUBLISHING, 1998. ISBN 80-7219-014-8.
KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4.
KOŠTAN, P. - ŠULEŘ, O.: Firemní strategie. Praha: Computer Press, 2002.
MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Praha: CODEX, 2000. ISBN 80-85963-93-0.
PALÁN, Z.: Výkladový slovník lidské zdroje. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.
PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem - praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0403-X.
PROKOPENKO, J. - KUBR, M.: Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-250-6.
SEDLÁČKOVÁ, H.: Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-422-8.
SVĚTLÍK, J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996. ISBN 80-902200-8-8.
ŠULEŘ, O.: Manažerské techniky Olomouc: Rubico, s. r. o., 1995.
TRUNEČEK, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003. ISBN 80-86419-35-5.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
150.39 kB
PDF
Strategický management

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr Jaroslav Jindra

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět