Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě
Odborný článek

Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě

29. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Nováková

Anotace

Práce zpracovaná jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu klimatu ve třídě.

Tato práce s názvem Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Jihlava v období od 25. 10. 2006 do 9. 4. 2008.

Závěrečná práce se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu pozitivního klimatu ve třídě. V práci jsou popsány zkušenosti, které má s adaptačními kurzy Gymnázium Žďár nad Sázavou, nejprve obecně, pak je pozornost věnována jednomu konkrétnímu kurzu. Jsou popsány také další programy, které Gymnázium Žďár nad Sázavou pořádá ke zlepšování atmosféry ve škole. V závěrečné části práce je pozornost věnována objektivním zjištěním, která popisují vliv kurzů na tvorbu klimatu, i subjektivním názorům účastníků kurzů.

Použitá literatura a zdroje:
Bakalář, E.: Psychohry. Praha: Mladá fronta. 1989.
Fraser, B. J.: Classroom Environment. London: Croom Helm, 1986.
Hermochová, S.: Hry pro život. Praha: Portál, 1994.
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
Hrkal, J. - Hanuš, R. ed.: Zlatý fond her II. Praha: Portál, 1998.
Klusák, M. - Škaloudová, A.: Školní klima z perspektivy žáků. In: Co se v mládí naučíš. Praha: UK, 2001, s. 96.
Neuman, J. - Zapletal, M.: Hry do kapsy. Praha: Portál, 2005.
Másilka, D. - Zappe, P.: Vstupní adaptační kurzy. Gymnasion 7, 2007, s. 67 - 70.
Pike, G. - Selby, D.: Globální výchova: Praha: Grada, 1994.
Prázdninová škola Lipnice: Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2002.
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002, s. 333.
Zounková, D. ed.: Zlatý fond her III. Praha: Portál, 2007.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
159.18 kB
PDF
Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 1
pdf
62.5 kB
PDF
Příloha 2
pdf
73.24 kB
PDF
Příloha 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Nováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět