Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Osidlování Jižní Ameriky
Odborný článek

Osidlování Jižní Ameriky

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Anotace

Do slepé mapy žáci zakreslí významná jihoamerická města, kterými Zikmund s Hanzelkou během své cesty projížděli. Dle Atlasu dnešního světa, zaznamenají do slepé mapy inckou říši a určí státy, do kterých zasahovala.

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Pracovní list:
I. Osidlování Jižní Ameriky

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Školní atlas dnešního světa. 1. vydání. Praha : Terra, 2000. ISBN 80-902282-2-4.
[2] – GEO portál gymnázia Nad Alejí. Slepé mapy - Jižní Amerika. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [ geoportal.alej.cz/...].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
66.41 kB
PDF
I. Osidlování Jižní Ameriky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Multikulturní výchova
  • Základní problémy sociokulturních rozdílů

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list, Atlas dnešního světa