Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Od vrcholků k nížinám
Odborný článek

Od vrcholků k nížinám

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Anotace

Pracovní list se zabývá problematikou rozhraní litosférických desek, vybranými fyzicko-geografickými prvky a nerostnými surovinami Jižní Ameriky.

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


První úkol v pracovním listu je spojen s návštěvou Zikmunda a Hanzelky v argentinském San Juanu. Zemětřesení a sopečná činnost jsou důsledkem rozhraní litosférických desek. Žáci ve slepé mapě vyznačí jednotlivé litosférické desky v oblasti Jižní Ameriky a hranice subdukce zvýrazní barevně. Jako zdroj použijí Atlas dnešního světa, mapa Litosférické desky. V dalším úkolu zakreslují žáci do mapy fyzicko-geografické prvky, se kterými se Zikmund a Hanzelka na své cestě Jižní Amerikou setkali. V poslední úloze jsou uvedeny tři sloupky - 1. stát (1-5), 2. surovina (A - E), 3. ekonomická charakteristika (I - V). Cílem je, aby žáci správně roztřídili a přiřadili ke každému státu správně surovinu a ekonomickou charakteristiku.

Pracovní list:
II. Od vrcholků k nížinám

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Školní atlas dnešního světa. 1. vydání. Praha : Terra, 2000. ISBN 80-902282-2-4.
[2] – GEO portál gymnázia Nad Alejí. Slepé mapy - Jižní Amerika. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [www.geoportal.alej.cz/...].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
56.64 kB
PDF
II. Od vrcholků k nížinám

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list, Atlas dnešního světa