Odborný článek

Klima a vegetace

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Anotace

V pracovním listu, který je doplňkem k učebním textům Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou, získávají žáci dovednost využívat informace, které poskytují klimadiagramy Sao Paula a Antofagasty (Klimmadiagramme weltweit, 2007). Tato dvě města leží na stejné rovnoběžce, a přesto je jejich klima vlivem mořských proudů naprosto rozdílné. Následuje úkol, v němž žáci poznávají výškové vegetační stupně na fotografiích a popisují na základě obrázků změnu vegetace v závislosti na nadmořské výšce.

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Pracovní list:
Klima a vegetace (žáci zpracovávají úkoly ve dvojicích)

Literatura a použité zdroje

[1] – Klimadiagramme weltweit. Südamerika: Sao Paulo und Antofagasta. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://klimadiagramme.de/index_5.html].
[2] – DOSTÁL, V. Mýtus: brzy na Zemi nebudou žádné tropické deštné lesy. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.priroda.cz/detail_foto.php?id1=739&id2=789].
[3] – Edible and medicinal wild plantes - project Yungas in Argentina - Lama in la puna . [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.couplan.com/i_images/i_yungas/lama_dans_puna_y.jpg].
[4] – BERND, A. Mangroves like this live in the Laguna de los Patos. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.afae.it/pages/tematica/biotopi/biotopi/immaginibiotopi/Lagunalospatos/venezuela2.jpg].
[5] – POLÁK, J. Vzpomínky na Ecuador - Tráva, tráva, tráva..., tak vypadá oblast tzv. parámos. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.horyinfo.cz/image/gallery_clanky_cesty/200605311110_paramos_500.jpg].
[6] – MARTINICO, C. Andes Mtns from air.. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.travelblog.org/Photos/66359.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
188.48 kB
PDF
Klima a vegetace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Problematika vztahů organismů a prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list, Školní atlas světa