Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jak se žije v Jižní Americe
Odborný článek

Jak se žije v Jižní Americe

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Anotace

Tvorba jednoduchého kartogramu (úřední jazyky v Jižní Americe), práce s internetem, využívání grafických zdrojů informací (grafy, fotografie)

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Prvním bodem v pracovním listu je vytvoření jednoduchého kartogramu pomocí pastelek. Zelenou barvou žáci kolorují státy Jižní Ameriky, kde je úředním jazykem španělština, modrou barvou vybarvují země s úředním jazykem portugalštinou a žlutou státy s jinými úředními jazyky.

Druhý bod je práce s internetovým portálem Cyberschoolbus. V zadání úkolu je podrobný popis postupu vytvoření šesti grafů (pro státy Venezuela, Kolumbie, Peru, Bolívie, Brazílie, Argentina) k tematice obyvatelstva a hospodářství. Tématy grafů jsou hustota obyvatelstva, populace v roce 2003, projekce populace v roce 2050, HDP na obyvatele, primární produkce energetických zdrojů a příjezdy turistů. Na základě informací z grafů žáci odpovídají na uvedené otázky (např. Souhlasíte s tvrzením, že Brazílie má větší HDP/1 obyvatele než Peru, Bolívie a Venezuela?) a doplňují chybějící položky (Např. Nejvyšší hustotu zalidnění z vybraných států má ............ (....... obyvatel/km2).

Třetím úkolem je porovnání fotografií bolivijského hlavního města La Pazu (sídlí zde vláda, ale oficiálně je hlavní město Sucre), z roku 1949 a 2004. Na obrázcích je zřetelně viditelná změna rozlohy i typu zástavby v La Pazu. Stará zástavba z obrázku od Zikmunda a Hanzelky není na fotografii z roku 2004 téměř vidět. Je zastíněna moderními výškovými budovami a panelovými domy. Porovnáním obou fotografií mohou žáci dojít k závěru, že počet domů a tedy i obyvatel La Pazu se od roku 1949 výrazně zvýšil.

V souvislosti s obrázky je potřeba zmínit i problematiku urbanizace v rozvojových zemích a s tím spojený vznik chudinských čtvrtí - favellas (Brazílie), ranchos (Venezuela), barriadas (Ekvádor), callampas (Chile), pueblos jóvenes (Peru). Na snímcích lze doložit i fakt, že pro obyvatelstvo Jižní Ameriky je typické osídlení ve vyšších nadmořských výškách, zejména v andských zemích.

Nad každým z úkolů je potřeba se s žáky zastavit a prodiskutovat příčiny, důsledky a možná východiska současné situace.

Pracovní list:
Jak se žije v Jižní Americe

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra, 2000. ISBN 80-902282-2-4.
[2] – GEO portál gymnázia Nad Alejí. Slepé mapy - Jižní Amerika. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW: [geoportal.alej.cz/_uploads/files/samerica.jpg].
[3] – HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Přes Kordillery. Praha : Orbis,
[4] – Bolivia: Cultural Adventure Travel in the Andes and Amazon 2004. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW: [ www.rutahsa.com/LaPaz3.jpg].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
284.18 kB
PDF
Jak se žije v Jižní Americe

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Média a mediální produkce

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Počítače s připojením na internet, pastelky