Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > V Praze se cestovalo blaze?
Odborný článek

V Praze se cestovalo blaze?

25. 8. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petra Boháčková

Anotace

Žáci na základě exkurze do Muzea městské hromadné dopravy v Praze vyplní pracovní list a s jeho pomocí sestaví příručku o historii cestování po Praze. Nakonec si vyrobí i papírový model autobusu.
Cíle:
 • seznámit žáky s expozicí Muzea městské hromadné dopravy v Praze
 • naučit žáky vyhledávat informace v expozici muzea
 • pokusit se vytvořit informační brožuru
 • rozvíjet komunikační dovednosti a práci ve skupině
 • vyrobit papírový model autobusu
Úvod

V rámci několika - obvykle tří - projektových dnů, které se během školního roku v naší škole konají, jsem spolu se žáky vypracovala projekt, který jsem nazvala „V Praze se cestovalo blaze?". Protože bylo jako zastřešující určeno téma Moje město Praha a protože učím mimo jiné i pracovní činnosti, směrovala jsem výstup projektu tímto směrem.

K výstupům projektu patří i výroba papírového modelu autobusu a tvorba informační brožurky. Dále jsem chtěla prostřednictvím projektu ukázat žákům, jak se orientovat v muzejních expozicích, a předvést jim, že návštěva muzea nemusí být nudnou záležitostí.

Realizace

Asi týden před stanoveným projektovým dnem se naši žáci měli možnost přihlásit k jednotlivým vyučujícím na projekt, který je zaujal. Já jsem jako upoutávku použila plakát. Žáci, kteří se chtěli projektu zúčastnit, se pak zapisovali do tabulky.

Následně jsem objednala exkurzi v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze. I když bylo muzeum v době konání projektového dne otevřené jen o víkendu, byli jeho pracovníci velmi vstřícní a umožnili nám prohlídku během všedního dne i s průvodcem. Objednávku jsem realizovala na telefonním čísle 296 124 900-5. Webové stránky muzea jsou na adrese.

Na základě informací o muzeu - viz webové stránky Dopravního podniku hl. m. Prahy - jsem sestavila pracovní list. Každý žák dostal jeden po přihlášení se do projektu. Po příjezdu do muzea jsme jako celá skupina vyslechli výklad průvodce a žáci si dělali poznámky, kterých potom využili při vyplňování pracovního listu. Pak se žáci rozdělili do skupinek - víceméně spontánně - a znovu si prošli muzeum, vyfotografovali exponáty, některé si mohli i sami vyzkoušet, a pokud potřebovali, ptali se i průvodce, který velmi ochotně na vše odpovídal.

foto
Co najdeme v tramvaji...

foto
Kdy a kam to pojede?

Jako domácí úkol měli žáci zpracovat zapsané informace a přemýšlet, které kapitoly bychom mohli do naší informační brožury uvést.

Projektový den

Všichni jsme se sešli v jedné volné třídě. Nejprve jsme diskutovali o kapitolách, které bychom v naší brožurce chtěli mít. Tak např. jako úvod jsme zvolili historii samotného muzea, další kapitolou byla významná data v historii pražské hromadné dopravy, jinou pak kapitola Kolejová vozidla, Autobusy a další. Tím jsme vlastně stanovili určitou strukturu brožurky. Dále se žáci rozdělili do dvojic a podle připravených pracovních listů (pokud někdo udělal i domácí přípravu, tak také podle ní) začali psát zvolenou kapitolu. Každou kapitolu jsme se snažili doprovodit fotografiemi, náčrtky a kresbami. Když byly všechny kapitoly hotové, použili jsme rychlovazačku a knihu upravili do finální podoby. Všichni jsme byli překvapeni, jak moc se výsledek podobá opravdové knize.

Pak už každý z žáků dostal list s modelem autobusu a snažil se vyrobit co nejpřesnější model Karosy. Použila jsem jeden z modelů uveřejněných na www.minibox.webz.cz/RNH_Karosy.html. Ke konci projektového dne se každý z žáků mohl chlubit nějakým papírovým modelem, více či méně zdařilým. Závěrečná reflexe byla vedena formou rozhovoru.

Přínos pro zúčastněné žáky:
 • tvorba vlastního textu
 • obohacení tradiční výuky
 • seznámení se s expozicí Muzea městské hromadné dopravy v Praze
 • všichni žáci v závěrečné reflexi velmi oceňovali, že se naučili pracovat s rychlovazačkou (tento přínos byl pro mě překvapením)
Překážky v práci na projektu:
 • technické vybavení (je třeba zajistit barevnou tiskárnu pro výsledný efekt)
 • čas (například jsme nestihli v průběhu projektového dne umístit výsledky projektu na internet)
Poznámky:
 • finančně náročnější alternativou (samozřejmě časově úspornější) je zakoupení modelu autobusu přímo v prostorách muzea
 • náklady pro žáky (doprava do muzea, vstupné - skupiny více než 15 žáků ve věku 6 - 15 let je vstupné 16,- Kč, při menším počtu 20,- Kč)
Možná rozšíření projektu:
 • namalovat model dopravního prostředku budoucnosti
 • brožurku by také bylo možné zpracovat na PC
 • následně po projektu vyvolat diskusi o volbě povolání (která povolání souvisí s dopravou?)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
20.51 kB
PDF
Pracovní list
pdf
38.09 kB
PDF
Prezence
pdf
36.13 kB
PDF
Upoutávka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Boháčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • vnímání autora mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, papíry, psací prostředky, fotografie z exkurze nebo z jiných zdrojů, rychlovazačka