Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Příchod zimy s příjezdem svatého Martina - II.
Odborný článek

Příchod zimy s příjezdem svatého Martina - II.

28. 6. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Aneta Burešová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost obyvatel města s lidovými tradicemi spojenými se změnami ročních období, v tomto případě s příchodem zimy - příjezdem Svatého Martina na bílém koni. Využít toto období ke slovním a hudebním hrám, nabízet dětem hudební aktivity tematicky zaměřené na období přicházející zimy a tradic spojených s tímto ročním obdobím.
Očekávané výstupy: Rozvoj hudebních, pěveckých, rytmických a pohybových dovedností, rytmické deklamace, melodizace říkadel, zvukomalba, zpívaná zvukomalba, taneční a pohybová improvizace, sborový zpěv (umět reagovat na dirigování).
Navazování kontaktů s dospělými, spolupráce ve skupině (společné aktivity a prožitky). Společné vystoupení dětí a učitelek pro veřejnost - zahájení slavnosti.
Časový rozsah: 10 dnů
Věková skupina: 3 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost obyvatel města s lidovými tradicemi spojenými se změnami ročních období, v tomto případě s příchodem zimy - příjezdem Svatého Martina na bílém koni. Využít toto období ke slovním a hudebním hrám, nabízet dětem hudební aktivity tematicky zaměřené na období přicházející zimy a tradic spojených s tímto ročním obdobím.
Očekávané výstupy: Rozvoj hudebních, pěveckých, rytmických a pohybových dovedností, rytmické deklamace, melodizace říkadel, zvukomalba, zpívaná zvukomalba, taneční a pohybová improvizace, sborový zpěv (umět reagovat na dirigování).
Navazování kontaktů s dospělými, spolupráce ve skupině (společné aktivity a prožitky). Společné vystoupení dětí a učitelek pro veřejnost - zahájení slavnosti.
Časový rozsah: 10 dnů
Věková skupina: 3 - 6 let


Tento příspěvek přibližuje část projektu Příchod zimy s příjezdem svatého Martina, jež je zaměřena na rozvoj hudebních, pěveckých, rytmických a pohybových dovedností.


Oslavu příjezdu sv. Martina do města máme spojenou s postupným příchodem zimy se všemi projevy tohoto období. Proto jsou všechny činnosti tematicky zaměřené k zimnímu období. Ne jinak je to s činnostmi hudebními, pěveckými, pohybovými a rytmickými. Celé období příprav jsou dětem nabízeny hudební aktivity, které jim připomenou přicházející zimu.

Zimní období je velmi bohaté na lidové tradice, pranostiky a hádanky. Ty lze velmi dobře využít ke slovním hrátkám, rytmickým deklamacím a melodizacím.

Nabízené činnosti a příležitosti

Svatý Martin přijíždí na bílém koni

Nabídka možných činností k hudebním hrám se slovy: Jak zní zimní pranostika o ....? Následuje:

 • vyprávění si příběhu o sv. Martinovi,
 • rytmizace slov ze zimní pranostiky,
 • rytmická deklamace
  • Svatý Martin, Martin - Martínek,
   Obrázek
   1. Obrázek

    

  • Chumelí se, chumelí se, 
   Obrázek
   2. Obrázek

    

 • zvukomalba koně (rolničky, dusot kopyt - znělý pohyb jazykem, střídavé bušení plstěnou paličkou do bubínku),
 • ozvučení pranostiky (jedna skupina dětí sborově recituje pranostiku, další skupina dětí hraje na rytmické hudební nástroje; nástroje seřadíme do zvukomalebného celku,vyjadřujícího obsah pranostiky - ozvučná dřívka, triangl, bubínek atd.; k ozvučení pranostiky můžeme použít i jednotlivá vhodná slova).

Zpívaná zvukomalba

Vybereme několik motivků z veršů vztahujících se k zimnímu období nebo můžeme vyzkoušet i jiná "zimní" slova nebo slovní spojení. Posloužit nám může i zmíněná pranostika o sv. Martinovi. Z tónů pentatonické řady (c,d,e,g,a,c) vytvoříme krátké melodické dvoutaktové motivky, na které zkoušíme zpívat slovní spojení. Pěvecky zkušenější děti mohou zpívat motivky jako vícehlas.

Melodická zvukomalba

Motivky, které s dětmi zpíváme lze také zahrát na zvonkohru, klavír nebo zobcovou flétnu. Lze je navzájem kombinovat. Melodické motivky dobře promýšlíme vzhledem k textu. Jednotlivé tóny mohou klesat dolů jako bílé vločky, mohou "sněžit" pomalu i v husté metelici (vícehlas).

Obměny pro menší muzikanty - děti drží kameny zvonkohry navlečené na šňůrce (c, d, e, g, a, c ) a rozeznívají je v libovolném pořadí jako zvukomalbu padajících vloček s proměnlivým tempem.

Rytmická zvukomalba

Zvukové efekty vhodně oživují atmosféru veršů. K zimním veršům se hodí prstové činely, rolničky, ozvučná dřívka - jako vločky; hra na drhlo připomene např. krákání vrány. Chůzi po zmrzlém sněhu lze napodobit mačkáním krabičky se škrobovou moučkou. Fičení větru a meluzíny lze napodobit šustěním mikroténového sáčku, foukáním na prázdnou láhev.

Jak zní zima

Vymýšlíme pojmenování zvuků zimy. Např. vítr fouká,, hvízdá, led praská, sníh křupe, koník dupe. Hledáme vhodné nástroje nebo předměty k napodobení těchto zvuků a vytvoříme s nimi zvukový obraz příjezdu sv. Martina a zimy. Zvukový obraz použijeme jako hudební podbarvení jednoduchých říkanek a popěvků.

Říkanky

Na svatého Martina, dobrá bílá peřina (rolničky, prstové činelky, ozvučná dřívka)
Tančí vločky, střípky zimy - pojďme si hrát s nimi! (prstové činelky, triangl)
Nese vrána novinu: Chystejte se na zimu (drhlo, klapačka, bubínek)
Vítr fouká do komína, zahvízdala meluzína (foukání na prázdnou láhev)
Bílé stráně, kůň a sáně, děti na ně (kameny zvonkohry, ozvučná dřívka)

Hádanky

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?
Kousá, kousá, nemá zubů, lítá, lítá, nemá křídel. Co je to?

Rytmizujeme slova hádanek, hádanky oživíme "zimními zvuky", případně je proměníme v zimní písničky. Hádanky podbarvíme hrou na zavěšené kameny zvonkohry.

Hudebně pohybové aktivity

Jsou typické pro spojení s hudebním i mluveným projevem dětí Druhy pohybu:

 • hra na tělo - tleskání, pleskání, luskání na prsty, podupy apod.,
 • chůze a drobný běh v různých taktech i stylizovaná chůze ve spojení s pantomimou,
 • pantomima,
 • taneční prvky.

Tanec sněhových vloček

Vyberme vhodnou hudbu nebo ji sami "vytvoříme" hrou na zvonkohru či klavír (dle možností učitelky). Představu sněhových vloček snášejících se k zemi navodíme např. jednotaktovým, mírně obměňovaným motivkem s klesající melodií, ve slabé dynamice a klidném tempu. Děti si vystřihají sněhové vločky z papíru a pak se nimi pohybují v prostoru s vločkami (dle hudby).

Běh koníků

Děti představují bílé koníčky, kteří přeskakují nízké překážky ve třídě. To vše v tempu hudby - začínáme u rytmicky výrazné (nejlépe ve 2/4 taktu staccato), ale v průběhu činnosti ji měníme. Vymýšlíme i jiné obměny - např. běh za vedoucím dítětem, změny směru s orientací v prostoru, běh mezi překážkami. Část dětí může skladbu doprovázet hrou na ozvučná dřívka a měnit tak tempo skladby 2/4 - 2/8 takt.

Příklad využití hudebních dovedností na školní slavnosti

Ukázka programu zahradní slavnosti Příjezd sv. Martina:

1. Zhudebněná říkanka

Podzim přes práh dávno vkročil,
sluníčkem nám pootočil,
vítr sebral listí stromům,
píská v holých větvích domům.
Martin jede jako pán
na svém bílém koni k nám.
Za okny je plískanice,
nechoď do ní bez čepice.

Nápěv k této říkance jsme si vypůjčili z lidové písně Pekla vdolky, hudební doprovod je nahrán na CD, píseň je doplněna hrou na ozvučná dřívka (klapot koně), děti zpívají sborem.

2. Písně se zimní tematikou

Zimo, zimo, zimo bílá (zpěvník pro děti "Nalaďte si hlásky")
Zimní nálada (zpěvník pro děti "Nalaďte si hlásky")
Zima je prima (zpěvník pro děti "Kam asi letí ptáci")
Jestlipak víte, co dneska bude (hudba-zpěvník pro děti "Nalaďte si hlásky", text vlastní)

Evaluace

Realizace celého projektu směřovala k veřejnému vystoupení u příležitosti počátku zimy - příjezdu sv. Martina na bílém koni do našeho města. Část projektu, která je založena pouze na oblasti hudební, rozvíjela u dětí především pěvecké, rytmické a pohybové dovednosti a schopnost začlenit se do společného vystoupení (sbor všech dětí mateřské školy). Děti se naučily nové texty písní, udržet se v rytmu, sledovat dirigentská gesta učitelky a správně v daném rytmu použít rytmický nástroj.

Každé dítě mělo možnost prožít radost a uspokojení z vlastního úspěchu, z toho, že může ukázat své dovednosti před rodiči a veřejností. Děti měly příjemné zážitky z vystoupení na ozvučené školní zahradě, nasvícené pouze planoucími loučemi.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aneta Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída