Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Domácí zvířata a mláďata
Odborný článek

Domácí zvířata a mláďata

3. 8. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Marcela Janšová

Anotace

Děti se pomocí pohybových a smyslových her seznamují s domácími zvířaty a jejich životem.

Charakteristika: Děti se pomocí pohybových a smyslových her seznámily s životem domácích zvířat. Navštívily minizoo v Mladé Boleslavi, společně se staraly o mládě králíka domácího. Na procházce pozorovaly živočichy žijící v přírodě a na dvorku. Získané poznatky využily při návštěvě farmy, kde poznaly chov domácích zvířat.

Nabízené činnosti:

 • stříhání papíru dle vyznačené linie a jeho opětovné složení
 • skládání puzzle na téma domácí zvířata
 • seznamování se s novými písněmi o zvířatech:
  Štěně Matěj, Na procházce včera v neděli, Kočka leze dírou, Skákal pes, Koupím já si koně vraný, Běžela ovečka, Halí, belí, Když jsem já sloužil, Krávy, krávy, Pásla ovečky, Berany, berany, duc,
  P. Jurkovič: Náš kohoutek kokrhá, Chodí kvočna po dvoře, Psí kusy
  hudba: V. Ptáček, text: I. Janík: Chundelatý, strakatý
  hudba: E. Hradecký, text: J. Balík: Co by koza netrkala
  P. Novák: Nejsme přece čuňata,Pásla husy pode mlýnem, Hajha, husy, Maličká su, Když jsem husy pásala
 • rytmizace písniček, vytleskávání, využití orffových nástrojů
 • poznávání slabik:
  • vytleskávání slov - rozklad na slabiky, využití obrázků
 • práce s pracovními listy:
  • vybarvování obrázku s cílem nepřetahovat (námět - králík a mrkev, koza a zelí a další)
  • omalovánky domácích zvířat
  • hledání stejných párů obrázků živočichů
  • orientace vprostoru - správné pojmenování pomocí předložek v, před, vedle, do, na, pod, za (námět Pejsek a bouda)
  • určování zvířecích stop
  • přiřazování živočicha k potravě, kterou se živí
  • správné určení a pojmenování mláděte daného živočicha
 • čtení knížky na pokračování - E. Petiška: Pohádkový dědeček (příběhy o pejskovi)
 • artefiletika - Zvířátko, které mám rád - kresbou zachycujeme pocity a sny; z knihy V. Slavíkové Dívej se, tvoř a povídej!
 • poznávání přísloví a rčení - Kdo chce psa bít, hůl si najde a Pes, který štěká, nekouše - z knihy P. Kukala Říkejme si přísloví
 • hádání hádanek, tvoření hádanek dětmi - Z. Pospíšilová: Hádám, hádáš, hádáme
 • vysvětlování rozdílu mezi pohádkou rýmovanou a vyprávěnou - F. Hrubín: Kuřátko a obilí, Jak dědeček měnil z knihy M. Černíka První pohádky, O kohoutkovi a slepičce
 • poslech krátkého příběhu - samostatné vypravování, dotváření různých konců příběhu; Štěně, Jak šla štěňátka hledat sluníčko
 • přirovnávání - charakteristika zvířat:
  Mlaská u jídla jako... prasátko
  Chodí zmoklá jako... slepice
  Drápe jako... kočka
  Ten je silný jako... kůň
 • tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov (slepice - slepička)
 • doplňování zvuků do říkadla, rýmování:
  Pejsek ......... do daleka
  Kráva ........., až to hučí
  Slípka ......... na sedláka
  Ovce .......... ovčí řečí
  Kozlík ........., že je větší,
  Kočka ........., sova ......
  Prase ........., jen to kvičí
  Oslík .......... na oslíka
 • seznamování se s geometrickými tvary - Zvířecí dům
 • „Pohybové pexeso" - ztvárnění zvířat
 • VV zvířecí masky a malá zvířátka na prsty - práce s papírem
 • kresba zvířecí postavy dle říkadla:
  Čuník

  Tunel uděláme,
  kolo do něj dáme,
  malou misku od maminky
  a na misku dvě rozinky.
  Dvě kuličky místo očí,
  ať se hlava koukat učí.
  Velké uši přilepíme -
  a kopýtka dokreslíme,
  pak ocásek nahoře:
  čuník stojí na dvoře.

  Kuřátko

  Nakreslíme vajíčko,
  žluté jako sluníčko.
  Přidáme dvě nožíčky
  a k nim malé prstíčky,
  ještě žlutou kuličku,
  jako ptačí hlavičku,
  očko, malý zobáček
  pak nasypem máček,
  zobej na dvorečku,
  kuřátko - drobečku!


  Kačenka

  Zhoupneme se do vysoka,
  do daleka, do široka.
  Navrch dáme kouličku
  s velkou tečkou a lžičku.
  Ještě velkou kličku,
  k té přidáme špičku.
  Na vodu to posadíme -
  a kačenku namočíme!

 • pohybové ztvárnění lidových písní o zvířatech, např. Můj koníčku!, Kočka leze dírou, Kuřátka
 • uspořádání - dvojice obrázků - Kde zvířátka bydlí

Pohybové a smyslové hry

 • PH Všechno lítá , co peří má - upevňování pojmenování pro domácí zvířata
 • PH Na domácí zvířátka - děti znázorňují pohybem a zvukem zvíře z obrázku
 • PH Kdo promluvil - děti sedí na židličkách v kruhu, jedno dítě má zavázané oči, chodí uprostřed, učitelka se dotkne jednoho dítěte se smluveným heslem - to dělá zvuk daného domácího zvířete, úkolem dítěte se zavázanýma očima je uhodnout, kdo promluvil a jaké zvíře představuje
 • PH Hledám svou maminku - děti mají rozdané obrázky s domácími zvířaty, na slova „hledej svou maminku" vydávají zvuky daného zvířete a seskupují se do skupin
 • PH Na ovečky
 • PH Mlsná koza - hledání prstýnku
 • PH Na černou slepičku (pravidla jako u hry uvíjíme věneček):
  Když jsem šel okolo dvorečku,
  chytl jsem černou slepičku
  a ta mne klovla do malíčku.
  To je ona!
 • PH Ovečky:
  Povím vám pohádku, (chůze v mírném podřepu v rytmu)
  nebude dlouhá,
  jak vodil na pastvu
  (uvolněný předklon, paže visí volně)
  ovečky slouha.
  Bělounké ovečky
  (děti se řadí do zástupu)
  pěkně šly v řádce,
  až přišly k uzounké
  dřevěné lávce.

  Teď chvíli počkáme,
  (klek, sed stranou)
  to jinak nejde, (zvolna se pokládají na zem, leh)
  až jedna po druhé
  ovečka přejde.
 • Tichá pošta - posílání slova šeptem v kruhu od jednoho ke druhému (jméno domácího zvířete)
 • PH Sbíráme vajíčka - děti mají dvě vařečky a pomocí nich nosí míčky představující vajíčka do určené ošatky
 • PH Kohoutek a slepička - hospodáři krmí slepice a kohouty zrníčky - hod vrchním obloukem papírovou koulí do vymezeného prostoru
 • PH Kravičky jdou na pastvu - zdolávání překážkové dráhy
 • PH Na kvočnu a kuřátka - honička s pravidly, děti představují kuřátka, která se mohou schovat do kurníku (obruče)
 • PH Kolik je zvířátek - děti tvoří podle daného počtu zvířat na obrázku skupiny o stejném počtu jedinců, jako je na obrázku
 • PH Kohout, slepice, kuřata - děti mají zavázané oči, hledají se po zvuku, který vydávají (zvuky zvířat)

Hodnocení

Děti měly možnost seznámit se s domácími zvířaty nejen prostřednictvím pohybových a smyslových her, ale i přímo v minizoo a na farmě, kterou jsme společně s dětmi navštívili. Děti se seznámily s některými druhy domácích zvířat a samy si vyzkoušely, jaké to je starat se o ně. Na vlastní kůži zjistily, kolik péče zvířata potřebují.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČERNÍK, M. První pohádky. Praha : Sid & Nero, 1996. ISBN 80-85886-18-9.
[2] – KUKAL, P. Říkejme si přísloví. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-953-4.
[3] – PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7.
[4] – POSPÍŠILOVÁ, Z. Hádám, hádáš, hádáme. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-292-8.
[5] – SLAVÍKOVÁ, V. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
[6] – ŽÁČEK, J. Nesedejte na ježka!. Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. 96 s. ISBN 80-7200-787-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
41.02 kB
PDF
Říkadla, básničky a veršované pohádky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marcela Janšová

Hodnocení od uživatelů

Lenka Kárská
2. 4. 2011, 14:04
Velmi pěkně zpracované téma. Budu z něj čerpat a nechám se inspirovat. Děkuji.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze