Odborný článek

Chci být zdravý

15. 6. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Mlynková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti budou poznávat své tělo, pojmenovávat jeho jednotlivé části, seznámí se s možnostmi prevence úrazům a nemocem, uvědomí si hodnotu vlastního zdraví. Budeme se snažit vzbuzovat v dětech pocit potřeby pobývat v zimní přírodě, sportovat, zdravě se stravovat.
Očekávané výstupy:
-znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem;
-rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;
-mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy;
-učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí);
-projevovat zájem o knížky, sledovat divadlo;
-vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 4 - 6 leté děti

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti budou poznávat své tělo, pojmenovávat jeho jednotlivé části, seznámí se s možnostmi prevence úrazům a nemocem, uvědomí si hodnotu vlastního zdraví. Budeme se snažit vzbuzovat v dětech pocit potřeby pobývat v zimní přírodě, sportovat, zdravě se stravovat.
Očekávané výstupy:
-znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem;
-rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;
-mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy;
-učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí);
-projevovat zájem o knížky, sledovat divadlo;
-vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 4 - 6 leté děti


Vzdělávací nabídka:

Zimní sporty (navazujeme na předchozí téma "Zimní radovánky"):

 • stříháme a skládáme sportovní výbavu na zimu (lyže, saně, brusle, hokejka) - správné držení nůžek, skládání do kruhu;
 • vyprávíme si o sportování, zimních sportech (návaznost na zážitky dětí), upozorníme na způsoby ochrany zdraví (helma, nákrčník apod. - vystavujeme donesené výstroje a výzbroje dvou kamarádů hrajících hokej), seznamujeme se s novými slovy: skútr, rolba, lanovka + obrázky;
 • charakteristickým pohybem pantomimicky předvádíme jednotlivé sporty;
 • kreslíme, vystřihujeme lyžaře, doplňujeme hůlky (párátka), lyže (klacíky od nanuků), vše instalujeme na dětmi vytvořenou sněhovou horu (polštáře, prostěradlo);
 • skandujeme říkanku: "Ať je zima, ať je mráz, nebojí se žádný z nás. Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty, ty jsou prima."
 • pohybová hra: "Sněhuláci, bubáci", vytváříme sněhuláky ze sněhových koulí + procvičování počítání do šesti.
  Obrázek
  2. Obrázek
   

   

Jak vypadá můj kamarád:

 • kresba černým fixem velké nahé postavy (rozdíly mezi pohlavími), jmenujeme části těla, dokreslujeme klouby (kroužek) na základě praktického vyzkoušení, dolepujeme do těla okopírované vnitřní orgány, vybarvujeme nejdůležitější, povídáme si o jejich funkci (srdce, plíce, žaludek, mozek), dokreslujeme i proudící krev po celém těle;
 • "Tajemství v krabici" - prohlížíme makety lebky, lopatky a lýtkové kosti s čéškou;
 • "Co umí ruce, nohy ...?" - rozhovor, praktické procvičování;
 • pohybová hra: "Hlava, ramena ..." - zrychlování, správné provedení;
 • prohlížení naučných knih, prohlížení mapy kostry člověka - ukazujeme ukazovátkem jednotlivé části těla (NH: "Na školu" - hádanky).
   
   
   

   

Obrázek
3. Obrázek
 

 

Naše smysly:

 • "Mám dvě uši k naslouchání, dvě očička na koukání, dvě nožičky na chození a dvě ruce na mazlení" - pohybové ztvárnění;
 • "Co můžeme vidět, slyšet, čichat, cítit, nahmatat" - děti odpovídají na otázky;
 • vytváříme modelové situace ("mozek nás řídí") - co je správné x nesprávné, co nám prospívá x škodí - děti samy vymýšlejí situace a hodnotí chování druhých;
 • výstavka a prohlížení knih o lidském těle.

Pepina chce být zdravá (viz. Informatorium č. 3/ 2000):

 • učitelka hraje příběh O neposlušné holčičce, která nejedla zdravě, nemyla si ruce, neposlouchala maminku, nedala na její rady, a proto měla hodně ošklivý sen o bacilech;
 • seznamujeme se s novými slovy - bacil, vir (ukázka z knihy Mach a Šebestová - Jak vyléčili Kropáčka);
 • kopírujeme si "špinavé" ruce, vystřihujeme;
 • vyhledáváme tři suroviny k jídlu, hodnotíme výběr, radíme, pomáháme Pepině (vystřihnuté obrázky surovin z časopisů).

Bacil nás nepřekvapí:

 • kresba bacilu černou tuší na základě představivosti, fantazie, popř. dle knihy Mach a Šebestová, doplnění "špinavých" rukou (sešívačkou);
 • "archeologové" - hledání kostí v písku na stolečku, počítání, určování, co nepatří člověku (pařátek), procvičování jemné motoriky, seznámení s novým pojmem archeologie;
 • vlnou "obtahujeme" postavu ležící na koberci - doplňujeme stavebnicemi, postavy v různých polohách;
 • skládáme postavy a přiřazujeme oblečení podle jednotlivých ročních období a příležitostí (dívka, chlapec);
 • skáčeme panáka na koberci;
 • rozhovor o bacilech, na koho útočí, jak se ubráníme, kterého se bojíme - hodnotíme práce dětí v kruhu;
 • "Výlet do Země Zdraví" - letadlem - roztáčení vrtulí (grafomotorika - zápěstí, loket, rameno), potkáváme kamarády, kteří nám dávají dobré rady, abychom byli stále zdraví (čáp - dýchání čerstvého vzduchu, ještěrka - pobyt na slunci, slon - mytí, otužování, klokan - pohyb, medvěd - pitný režim, opice - ovoce a zelenina). Co radí prasátko? Jíst dobroty, bonbony. Je to správná rada? Poradí děti (cvičení, pohyb na hudbu J. Nováka - Máme rádi ovoce, cvičení s tyčkou, napodobování). Důležitý je i spánek, relaxace. Rozloučení se se Zemí Zdraví. Vyprovází nás ptáček Šimrálek a posílá na památku peříčka: "Kam ti spadlo? Kde tě polechtalo?" - pojmenovávání částí těla. "Když se směji, jsem v pohodě a ta je také důležitá pro zdraví."
  Obrázek
  4. Obrázek
   

   

Spolupráce s ostatními:
Doma děti, spolu s rodiči, našly různé knihy o těle, správné výživě. Společně vytvořily výstavku výstroje a výzbroje hokejisty. Na makety kostí a lebky, na výstavku obrázků "Jak vypadáme" a na bacily se přišli podívat i kamarádi z jiných tříd a my jim potřebné věci vysvětlili. Byli zvědaví i sourozenci žáčků naší třídy. Rodiče zkoušeli děti, zda vědí, jak se uchránit před bacily vystavenými na nástěnce.

Hodnocení dětí:
Dětem se toto téma moc líbilo, bylo jim blízké, ochotně a rády spolupracovaly, pomáhaly při všech činnostech, byly zvídavé, samostatné, tvořivé. Nejstarší děti projevily znalost svého těla, pojmenovávaly jednotlivé části (jak na své osobě, tak na kamarádovi nebo na mapě kostry). Děti samy rozvinuly hru "Na školu" - vyrobily ukazovátko ze stavebnice a dávaly si úkoly v hledání částí těla. Kresba postavy se jim zdařila, samy ji dotvářely, upozorňovaly kamarády, co jim ještě na obrázku chybí (pouze malý počet dětí byl ochoten nakreslit chlapeckou postavu, zřejmě jim nebylo příjemné dokreslit pohlavní orgán). Bacily vytvářely s radostí, snažily se o nejvýstižnější "odpudivou" podobu útočících bacilů na náš oslabený organismus. Se zájmem poslouchaly příběh o Pepině a předháněly se v udělování rad pro lepší chování a způsob života Pepiny. Většina dětí ví, jak pečujeme o své zdraví, co je prospěšné, co škodí, upozorňovaly na vše během celého dne a hodnotily stravu při svačince a obědě. Získaly nové poznatky a dovednosti ze všech oblastí ŠVP. Procvičily si i stříhání, které jim dříve dělalo větší problémy. Styděly se mluvit o rozdílech mezi pohlavími, ale brzy ostych opadl - pojmenovaly pohlavní orgány tak, jak je nazývají doma. Když jsme dokončili činnost s tajemnou krabicí, byly smutné, že už nic neskrývá.

Děti velice rády cvičily na rytmickou hudbu (některé se přidaly i zpěvem). Vzhledem k tomu, že většinou převažovaly řízené činnosti, děti pak vytvářely různé koutky, kde samy rozvíjely hru (např. "Na lékaře"), kde si, ač nevědomky, zase zopakovaly některé znalosti o lidském těle.

Sebereflexe učitelky:
Snažila jsem se, aby děti během dne zapojovaly všechny smysly. S radostí se vydaly do Země Zdraví, protáhly si celé tělo

Realizace projektu:
Účast všech dětí v průběhu celého dne přispěla k vytvoření příjemného a podnětného prostředí. Děti byly zvídavé, spontánně se zapojily do nabízených činností. Byl vytvořen dostatečný prostor pro individuální rozvoj dětí. Děti byly obohaceny o nové názvy a snažily se je i používat. Předávaly zkušenosti a rady dětem ze žluté třídy, které přišly na návštěvu. Časový rozsah projektu byl optimální. Děti doma líčily své zážitky z tohoto projektu a "nutily" rodinné příslušníky k většímu pohybu, zdravé stravě a hlavně k zimním radovánkám - sáňkování, bobování, bruslení.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
46.88 kB
Dokument
Příloha: Myšlenková mapa
pdf
109.38 kB
PDF
Příloha: Pepina chce být zdravá

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída