Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Hodina matematiky s přítelem počítačem – společné tečny kuželoseček
Odborný článek

Hodina matematiky s přítelem počítačem – společné tečny kuželoseček

5. 6. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Václav Zemek

Anotace

Určení společných tečen elipsy a paraboly graficky i analyticky. Využití programů Cabri geometrie a Derive.

V hodinách matematiky musíme s časem dobře hospodařit. Proto je někdy obtížné rozhodování, zda do výuky zařadit či nezařadit úlohu, která je sice zajímavá, přínosná, ale příliš mnoho času zabírají úpravy výrazů či složité konstrukce. S „přítelem" počítačem lze tento problém minimalizovat. Ukažme si to na úloze o společných tečnách kuželoseček.

Metodické poznámky

Metodické zpracování úlohy o společných tečnách kuželoseček je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám školy. V ideálním případě pracujeme v počítačové učebně s žáky, kteří ovládají příslušné programy. S nimi dohodneme strategii řešení, pomůžeme jim při zpracování dílčích kroků na počítači a na závěr porovnáme a shrneme výsledky. Další úlohy mohou žáci řešit samostatně nebo ve skupinách s individuální pomocí učitele. Myslím, že i pokud máme k dispozici pouze učebnu s dataprojektorem, je přínosné vysvětlit žákům řešení uvedené úlohy.

V RVP pro gymnázia je napsáno, že „vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka také k užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci výsledků". Vyučovací hodina matematiky, kterou popisuji, přispěje při dobrém metodickém vedení k tomuto cíli.

Literatura a použité zdroje

[1] – PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-099-3.
[2] – KOČANDRLE, M.; BOČEK , L. Matematika pro gymnázia, Analytická geometrie. Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-163-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
123.05 kB
PDF
o společných tečnách kuželoseček.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Václav Zemek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Základní: Počítač, program Microsoft Office, dataprojektor Rozšiřující: program Cabri geometrie II Plus, program Derive 6