Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Strom po celý rok – animace
Odborný článek

Strom po celý rok – animace

4. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Kuciánová

Anotace

Zahrajeme si na filmové tvůrce a obrázek, který vytvoříme v malování, pak v prezentačním programu „rozpohybujeme“.

Na ovocném stromě, který čtyřikrát během roku změní svůj vzhled, si se žáky připomeneme střídání ročních období. V nejjednodušším kreslícím programu, který máme k dispozici (Malování) se zaměříme na detaily. Pro žáky bude nejpoutavější částí práce přesunutí obrázků do prezentačního programu a nastavení parametrů tak, abychom vytvořili animaci. Zahrají si na filmové tvůrce. Protože se již jedná o náročnější úkony, obsah hodin je třeba rozložit dle schopností a dispozic žáků.

Jednotlivé fáze projektu
 • program Malování - lupa a její možnosti;
 • prezentační program PowerPoint - panel nástrojů;
 • animace panáčka - žáci postupně pracují ve dvou programech zároveň - v programu Malování vytvářejí a upravují jednotlivé obrázky, které pak přenášejí do prezentačního programu; obrázek panáčka je velmi jednoduchý, neboť jde pouze o to, aby žáci principielně pochopili práci mezi oba programy;
 • Strom po celý rok - výsledkem projektu je animace ovocného stromu - záznam změn během ročních období;
1. Malování

Program Malování patří mezi první programy, se kterými se žáci od vstupu do základní školy seznamují. Nyní se zaměříme na nástroj, který žáci v tomto programu nepoužívali - lupu. Oceníme ji zejména při kreslení menších částí a detailů obrázku - např. listy, květy apod.

 • otevřeme program Malování
 • Start, Programy, Příslušenství, Malování
 • společně si prohlédneme panel nástrojů Malování, zejména ty nástroje, které žáci jako začátečníci ještě buď vůbec nepoužívali, nebo jen minimálně
 • předvedeme funkci lupy
 • kopírování detailů
 • v lupě např. namalujeme list, zmenšíme ho na standardní velikost, provedeme VÝBĚR listu, podržíme tlačítko CTRL na klávesnici a táhneme myší za současného podržení levého tlačítka, čímž vytvoříme kopii listu
 • kopie můžeme různě překlápět či otáčet
 • zvolíme nahoře na liště OBRÁZEK - překlopit či otočit nebo roztáhnout či zkosit
 • je nutné, aby byl objekt, který překlápíme označený VÝBĚREM
 • pozadí vytváříme pomocí „plechovky", kterou si zvolíme na panelu nástrojů
 • žáci si práci v lupě vyzkouší
2. Prezentační program PowerPoint

V době, kdy byl projekt realizován, jsme ve škole tento program měli k dispozici, žáci v něm již několikrát pracovali, proto jsem využila jejich úžasného intuitivního ovládání programů a vyzkoušela něco náročnějšího i v tomto programu.

 • prezentační program otevřeme v Dokumentech (pravým tlačítkem klepneme do volného prostoru v Dokumentech, dáme NOVÝ a zvolíme Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint, pojmenujeme ho (např. Animace obrázku) a otevřeme ho
 • probereme možnosti panelu nástrojů potřebné k naší práci
 • vybereme „rozložení snímku", „rozložení obsahu"(zvolíme prázdný snímek), vkládání nového snímku
 • nyní na jednoduchém příkladu PANÁČKA s žáky probereme a nacvičíme přesuny obrázků z MALOVÁNÍ do prezentačního programu a jejich následnou animaci
3. Animace panáčka
 • otevřeme program MALOVÁNÍ (zároveň máme stále otevřený prezentační program, do kterého budeme zanedlouho přenášet obrázek)
 • pro jednoduché ztvárnění hlavy a těla panáčka vybereme z panelu nástrojů elipsu
 • vytvoříme dvě elipsy (hlava, tělo)
 • nemusíme je nutně „pasovat" na sebe, stačí pak např. tělo přesunout pomocí VÝBĚRU k hlavě a kliknout na panelu nástrojů na jiné překrývání objektů
 • dále dotvoříme ruce (panáček má upaženo) a nohy - zbývající detaily jako jsou oči, nos apod. nejsou pro prvotní vytvoření animace důležité
 • pro názornost stačí, když pro ruce a nohy na panelu nástrojů zvolíme úsečku, můžeme nastavit tloušťku čáry
 • máme-li panáčka připraveného, provedeme VÝBĚR, klikneme do něho pravým tlačítkem myši a dáme KOPÍROVAT
 • nyní přejdeme do prezentačního programu
 • klikneme do prvního snímku pravým tlačítkem a dáme VLOŽIT (nyní máme v prvním snímku vloženého panáčka z MALOVÁNÍ)
 • prezentační program necháme otevřený, vrátíme se do MALOVÁNÍ
 • v MALOVÁNÍ smažeme gumou končetiny a namalujeme je znovu, ale tak, aby panáček číslo 2 měl nohy i ruce výš, než panáček číslo 1 (představíme si pohyb „skákajícího" rozfázovaně, a podle toho budeme panáčkům upravovat končetiny)
 • hotového panáčka opět zkopírujeme do prezentačního programu
 • tímto způsobem vytvoříme čtyři verze panáčka
 • v prezentačním programu vytvoříme kopie některých panáčků, protože se pohyby opakují a bylo by zbytečné je znovu kreslit v MALOVÁNÍ
 • tam, kam budeme chtít v prezentačním programu mezi „panáčky originály" vložit kopii, si vložíme nové snímky
 • nový snímek se vždy vloží za „aktivní snímek" (aktivní snímek je modrý)

Vybrané panáčky zkopírujeme takto:

 • buďto klepneme pravým tlačítkem myši na „aktivního panáčka" a tažením ho přesuneme na požadované místo, pak dáme kopírovat
 • další možností přesunu je klepnout pravým tlačítkem myši na „aktivního panáčka", zvolit KOPÍROVAT, překlepnout na místo, kde chci mít jeho kopii a zvolit VLOŽIT
Nastavení prezentace
 • máme-li výtvarnou část hotovou, nastavíme prezentaci tak, abychom po jejím spuštění měli obrázek animovaný
 • na panelu nástrojů klepneme na PREZENTACE a klikneme na přechod snímku
 • zvolíme PŘEJÍT NA SNÍMEK
 • zatrhneme automaticky po 00:00
 • dáme POUŽÍT U VŠECH SNÍMKŮ
 • znovu na panelu nástrojů klepneme na PREZENTACE a dáme nastavit prezentaci a zatrhneme Opakovat až do stisknutí klávesy Esc
 • prezentaci spustíme klávesou F5, zastavíme ji klávesou Esc (výsledek můžete porovnat s přiloženou prezentací „panáček-animace")

Nastavení časování (přechody mezi snímky) tímto způsobem má dva důvody: jednak je výsledek pro žáky efektnější - spustí prezentaci a obrázek se jim „sám hýbe"(než by přechody dělali sami ručně klávesou); a pak se seznámí s časováním snímků, které by sami mohli v budoucnu uplatnit (je dost přednášejících, kteří si časování neudělají, dostanou se do půlky své prezentace a pak zjistí, že na zbytek nemají čas)

4. Strom po celý rok

Vyvrcholením celého projektu by měla být animace ovocného stromu - záznam jeho změn během čtyř ročních období.

 • vytvoříme „základní strom"
 • na panelu nástrojů MALOVÁNÍ zvolíme štětec a namalujeme „holý strom" - využijeme volby tloušťky štětce
 • uděláme si kopii základního stromu
 • budeme ji potřebovat pro „všechny stromy", které pak budeme dodělávat jen podle ročních období
 • uložíme si ji do dokumentů
 • MALOVÁNÍ necháme otevřené
 • otevřeme si prezentační program
 • v DOKUMENTECH si otevřeme NOVÝ DOKUMENT PowerPoint
 • klepneme pravým tlačítkem myši a zvolíme NOVÝ, Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint
 • pojmenujeme si ho (např. Strom) a otevřeme ho

Popis vytváření jednotlivých obrázků a snímků:

Obrázek č. 1
 • v otevřeném MALOVÁNÍ provedeme VÝBĚR u vytvořeného stromu
 • do „okna" VÝBĚRU klikneme pravým tlačítkem myši a dáme KOPÍROVAT
 • překlepneme do prezentace
 • vybereme NOVÝ SNÍMEK, zvolíme z nabídky PRÁZDNÝ
 • pravým tlačítkem klikneme do nově vytvořeného snímku a dáme VLOŽIT
Obrázek č. 2
 • vrátíme se do programu MALOVÁNÍ a vytvoříme „jarní strom" pomocí spreje
 • máme-li strom hotový, přeneseme ho do prezentace
 • provedeme VÝBĚR, pravým tlačítkem dáme KOPÍROVAT, překlepneme do prezentace
 • vytvoříme NOVÝ SNÍMEK, opět klepneme pravým tlačítkem a dáme VLOŽIT
Obrázek č. 3
 • vrátíme se do MALOVÁNÍ, pomocí lupy nakreslíme vedle stromu list
 • ten zmenšíme, zkopírujeme ho a vytvoříme listy další - otočením na jinou stranu (takto si vytvoříme cca 4 verze listu)
 • pak rozmístíme lístky mezi květy
 • hotový strom zase přeneseme do prezentace
 • čtyři „základní" listy se necháme na straně k dalšímu použití
Obrázek č. 4
 • strom v MALOVÁNÍ smažeme
 • nyní využijeme „základní strom", který jsme si uložili v Dokumentech
 • na „uložený" strom klepneme pravým tlačítkem a dáme OTEVŘÍT V PROGRAMU Malování
 • provedeme VÝBĚR stromu, dáme KOPÍROVAT a překlepneme do MALOVÁNÍ, ve kterém máme připravené lístky a dáme VLOŽIT
 • listy přeneseme na strom zase KOPÍROVÁNÍM jednotlivých listů
 • připravený strom opět KOPÍRUJEME do prezentace
Obrázek č. 5
 • vrátíme se do MALOVÁNÍ
 • pomocí lupy si připravíme vedle stromu „méně zralé" jablko (stejným způsobem jako list, tedy pomocí lupy)
 • KOPÍRUJEME jablka na strom
 • připravený strom KOPÍRUJEME do prezentace
Obrázek č. 6
 • vrátíme se do MALOVÁNÍ
 • jednotlivé listy, včetně jablek, pomocí „plechovky" barevně „vylepšíme"
 • připravený strom KOPÍRUJEME do prezentace
Obrázek č. 7
 • vrátíme se do MALOVÁNÍ, smažeme strom a ZKOPÍRUJEME sem „základní strom" z Dokumentů
 • pomocí lupy vybarvíme podzimními barvami připravené vzory listů
 • kopírováním vzorů listy na stromě „rozmnožíme"
 • připravený strom KOPÍRUJEME do prezentace
Obrázek č. 8
 • znovu použijeme „základní strom"
 • tentokrát na stromě zůstane jen několik lístků, zato pod ním jich bude pěkná hromádka
 • připravený strom KOPÍRUJEME do prezentace
Obrázek č. 9
 • opět použijeme „základní strom"
 • pomocí lupy namalujeme vločky (cca 2 velikosti)
 • vločky KOPÍRUJEME na strom i pod něj
 • připravený strom KOPÍRUJEME do prezentace
Animace

V Prezentaci nastavíme:

 • přechod snímku automaticky po 00:01
 • použít u všech snímků
 • na panelu nástrojů najdeme PREZENTACE
 • NASTAVENÍ PREZENTACE
 • zatrhneme OPAKOVAT AŽ DO STISKNUTÍ KLÁVESY ESC
Spuštění prezentace
 • pomocí tlačítka F5, zastavíme klávesou Esc
 • výsledek můžete porovnat s přiloženou prezentací „Strom po celý rok"

Pozn. Nevýhodou této práce bylo, že prezentace byly poměrně veliké. Rozpracované práce jsem proto ukládala na USB disk.

Hodnocení projektu

Projekt byl nad očekávání velmi úspěšný. Potvrdilo se mi, že žáci jsou ve vztahu k novým věcem absolutně bez zábran (dospělý se bojí, aby „něco nezkazil"), dokáží reagovat zcela intuitivně a spontánně. Opravdu se v nich skrývá velký potenciál, který bychom my, dospělí, neměli podceňovat (příkladem může být to, jak lehce zvládli práci v obou programech i finální nastavování prezentace). Shodou okolností jsem stejnou práci dělala i jako lektorka školení SIPVZ a mohu říci, že u mých „dospělých studentů" to bylo o mnoho náročnější.

Žáci pracovali ve dvojicích (početná třída - nedostatek počítačů), báječně spolupracovali a doplňovali se (to se vždycky nedaří). Odvedli kus skvělé práce a ve výsledku to bylo opravdu vidět. Samozřejmě se na celkovém výsledku odrazily jejich schopnosti, ale všichni opravdu „dřeli". Za každou dílčí část projektu byli žáci ohodnoceni.

Práce na tomto projektu byla asi nejideálnější právě pro dvojice žáků. Myslím, že i pro ně samotné to byl velký zážitek, protože se pak dlouhou dobu chodili ptát, jestli budeme zase dělat nějaké animace, že už ví, co by udělali.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
41.99 kB
Prezentace
panáček-animace
ppt
181.64 kB
Prezentace
Strom po celý rok

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Kuciánová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítač, program Malování, prezentační program – Microsoft PowerPoint verze 2002, možno i OpenOffice - Impress