Odborný článek

Bingo násobilka

6. 12. 2022 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Anotace

Pomocí hry se žáci orientují v tabulce násobků. Opakují si a procvičují násobilku. Pracují svým tempem. Tvoří příklady na násobení a zažívají radost ze hry. Hra je inspirovaná hrou Bingo.

Zprvu se hra hraje ve dvojicích nebo ji můžou hrát i jednotlivci pod vedením vyučujícího. Později mohou hrát hru v samotných skupinách a příklady tvoří samotní žáci.

Vyučující vysvětlí žákům princip vyplňování součinů do tabulky násobků, nejlépe na nástěnném obraze. Ukáže jim, že první činitel se nachází v řádku, druhý ve sloupci. Na průsečíku řádku a sloupce se nachází součin. Sám má připravenou kontrolní prázdnou tabulku na tabuli, stejnou jako žáci. I na této kontrolní tabulce zopakuje zapisování součinů.

4 . 2 = 8

2 . 4 = 8

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková


Dvojice žáků nebo jednotlivci mají před sebou papír s prázdnou tabulkou násobků. Do tabulky vepíší na správná místa 10 součinů daných čísel. Vyučující zkontroluje správné postavení součinů.

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková


Těchto 10 součinů si žáci vyplní fixou nebo jinak neměnně označí.

Hra začíná. Vyučující určí, který z žáků začne vytvářet příklad.

Třeba řekne 5 . 6 = 30 a ukáže ostatním na kontrolní tabulce, kam součin budou psát.

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková


Nejdříve se vyhledá číslo v řádku, potom ve sloupci. Žáci vepisují součiny jinou barvou, než jsou jejich fixovaná čísla, nejlépe perem nebo tužkou. Na soutěžní papíry napíší žáci součin, na tabuli se píše kontrola. Každý z žáků má tedy možnost naučit se správně součiny vepisovat do tabulky, orientovat se v tabulce násobků a naučit se násobilku. Součin by měli mít žáci napsaný dříve, než ho napíše některý z žáků do kontrolní tabulky. Další příklad tvoří jiný žák. Ve tvorbě příkladů se žáci střídají. Mohou sedět i v kruhu a pracovní papír mohou mít upevněný na deskách s klipem.

Pokud někdo řekne příklad, který je fixním příkladem daného žáka nebo dvojice, označí si ho kroužkem. 

3 . 1 = 3

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková


Ten z žáků, který bude mít jako první zakroužkovaná všechna čísla, vykřikne „Bingo!“ a vyhrává.

Pokud budou žáci ve hře zdatnější, mohou vepisovat menší počet vybraných čísel. Později mohou použít i tabulku s násobilkou čísel 1–9.

Žáci, kteří jsou rychlejší v orientaci v tabulce násobků, mohou vytvořit skupinku, kde budou pracovat v uzavřeném kolektivu jen za občasného dozírání vyučujícího.

Další variantou může být vytvoření skupin, ve kterých je aspoň jeden, který je v orientaci v tabulce zdatný a může sledovat práci ostatních a kontrolovat je. Žáci tak mohou pracovat v menších kolektivech a více se v násobilce procvičit. Vyučující prochází mezi skupinami a koriguje jejich práci.

Hra se může hrát opakovaně. Při opakovaní hry jsou žáci v orientaci v tabulce zdatnější a hra je i více baví.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALEJOVÁ, Renata; HUBKOVÁ, Martina; VONDRÁŠKOVÁ, Štěpánka. Hravá matematika 3 pro 3. ročník ZŠ. 1. vydání. Praha : Taktik, 2016. 78 s. ISBN 978-80-87881-68-2.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
15.63 kB
Dokument
Tabulky násobků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 12. 2022
Didaktická hra je vhodnou aktivitou pro zapojení žáků a zvýšení jejich motivace.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Rozvoj schopností poznávání
  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kooperace a kompetice