Odborný článek

Škrtaná

26. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Anotace

Příspěvek nabízí možnost, jak žákům hravou formou zpestřit hodiny vlastivědy zaměřené na historii.


Po probrání tématu Staré pověsti české, Přemyslovci a Lucemburkové lze využít k opakování a procvičování znalostí hru ŠKRTANÁ.

Postup:

 • zopakovat si pojmy, které se objeví v tabulce (například postavy ze starých pověstí českých)
 • rozdat tabulky a přečíst jednotlivé pojmy (viz např. Příloha č. 1 - Staré pověsti české)
 • učitel čte informaci o některém pojmu (např. uměla dobře věštit budoucnost)
 • žáci škrtnou pojem, o kterém si myslí, že patří k uvedené informaci (Libuše)
 • postup se opakuje
 • v tabulce nakonec zůstane 1 pojem, o kterém žáci napíší na druhou stranu tabulky informaci, která k němu patří (Vlasta - vedla ženy v dívčí válce)
 • společná kontrola: učitel znovu čte informace, žáci uvádějí škrtnutý pojem, čtení zbylého pojmu s vysvětlením
 • při kontrole je vhodné vyznačovat odpovědi jinou barvou (větší přehlednost o správnosti řešení)

Stejný postup je možné využít při procvičování dalších témat:
Příloha č. 2 - Období přemyslovských knížat
Příloha č. 3 - Období přemyslovských králů
Příloha č. 4 - Období Lucemburků
Příloha č. 5 - Zadání s řešením

Obměna

1. varianta

 • informace k zadaným pojmům si vymýšlejí sami žáci
 • vylosovaný žák řekne informaci (např. měl koně Šemíka) a ostatní si škrtají správný pojem (Horymír)
  • tento žák vylosuje nebo vyvolá dalšího žáka, který pokračuje
  • postup se opakuje, dokud v tabulce nezbude poslední pojem

2. varianta

 • učitel přečte postupně 3 informace (např. přemohl divokého kance, oklamala Ctirada, patřil vladykovi Horymírovi)
 • žáci škrtnou 3 pojmy stejnou barvou (např. modře - Bivoj, Šárka, Šemík)
 • společná kontrola (za správnou odpověď si žáci počítají body)
 • učitel čte další 3 informace (např. vzala si ho za manžela Libuše, měl tři dcery Kazi, Tetu a Libuši, uměla dobře věštit budoucnost)
 • žáci škrtnou pojmy jinou barvou (např. zeleně - Přemysl, Krok, Libuše)
 • postup se opakuje, dokud není vyškrtaná celá tabulka
 • společná kontrola: žáci si počítají body za správné odpovědi, vyhodnocení nejlepších

3. varianta

 • žáci dostanou prázdnou tabulku (viz Příloha č. 6 - Tabulka se souřadnicemi - prázdná) + nabídku pojmů například:
  Durynk, Šárka, Šemík, Horymír, Vlasta, Bivoj, Libuše, Krok, Přemysl
 • pojmy zapisují do tabulky podle diktování učitele, například:
  • do políčka se souřadnicemi [2,3] zapiš jméno dívky, která oklamala Ctirada
  • do políčka se souřadnicemi [3,3] zapiš jméno koně, který patřil Horymírovi
  • do políčka se souřadnicemi [1,1] zapiš jméno ženy, která uměla věštit

3

Šárka

Šemík

2

1

Libuše

0

1

2

3

 • po vyplnění tabulky provedeme společnou kontrolu
Závěr

Uvedené činnosti slouží k zábavnému opakování a procvičování znalostí, nabytých při probírání jednotlivých témat. Připravené tabulky vedou k efektivnímu využití času. Aktivita zabere asi 10 - 15 minut podle varianty, kterou učitel zvolí. Problémy mohou nastat u třetí varianty, protože někteří žáci mají problémy se zápisem podle souřadnic.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
38.09 kB
PDF
Příloha č. 1 - Staré pověsti české
pdf
38.09 kB
PDF
Příloha č. 2 - Období přemyslovských knížat
pdf
41.02 kB
PDF
Příloha č. 3 - Období přemyslovských králů
pdf
38.09 kB
PDF
Příloha č. 4 - Období Lucemburků
pdf
109.38 kB
PDF
Příloha č. 5 - Zadání s řešením
pdf
8.79 kB
PDF
Příloha č. 6 - Tabulka se souřadnicemi - prázdná

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Připravené tabulky pro žáky, připravené zadání úkolů pro učitele