Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Možnosti zapojení ukrajinských žáků do výuky přírodopisu na příkladu tématu půda
Odborný článek

Možnosti zapojení ukrajinských žáků do výuky přírodopisu na příkladu tématu půda

Anotace

Článek je úvodním textem pro dvě praktické výukové lekce na téma půda, které nabízí inspiraci pro učitele přírodopisu pracující s ukrajinskými žáky. Lekce jsou ověřené ve třídách s ukrajinskými žáky a jejich činnostní zaměření pomáhá smazávat jazykové bariéry a zapojit všechny žáky do učení. Učitelé mohou s žáky realizovat kompletní lekce, ale rovněž si mohou zvolit vybrané aktivity a přizpůsobit si je vlastní představě výukové hodiny.

Jako podporu pro učitele pracující s ukrajinskými žáky jsme vybrali téma půda. Všichni stojíme na začátku této výzvy, nemáme dostatek zkušeností a nemá smysl si na sebe klást vysoké nároky. Doporučujeme proto vyzkoušet drobné kroky a radovat se i z malých úspěchů. Připravili jsme dvě dvouhodinové lekce, které můžete s dětmi realizovat celé, nebo si z nich můžete vybrat jednotlivé aktivity. Lekce jsme vyzkoušeli ve třídách s ukrajinskými žáky a jejich činnostní zaměření pomáhá smazávat jazykové bariéry, které aktuálně ve školách řešíme. Dejte ukrajinským žákům možnost projevit jejich znalosti a zapojit se do společné práce se spolužáky venku v přírodě nebo při společném tvoření a experimentování.

Proč půda? Téma kvality půdy je v Česku velmi aktuální, vzhledem k dopadům intenzivního zemědělství, které často vede k erozi, zhutnění půdy, ztrátě biodiverzity a k produkci potravin s obsahem reziduí pesticidů.

Autor díla: Chizhik pizhik, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International


Tématem půdy se zabývají žáci v různých ročnících na 1. i 2. stupni základní školy – z hlediska růstu rostlin, významu půdních bezobratlých živočichů, ekologických vztahů v rozkladovém řetězci nebo kvality zemědělské půdy. Současně je téma důležité vzhledem k předcházení dopadů změn klimatu, protože zdravá půda může být významným zásobníkem uhlíku a současně zadržovat dešťovou vodu.

Půda je významnou součástí kulturní identity Ukrajinců, protože na Ukrajině se vyskytují nejúrodnější půdy světa – černozemě. Ukrajina je dlouhodobě jedním z největších vývozců obilí a olejnin, na jejím vývozu pšenice dnes závisí řada afrických a asijských zemí – v roce 2019 byla Ukrajina pátým největším exportérem pšenice na světě, největším exportérem slunečnicového oleje a čtvrtým nejvýznamnějším vývozcem kukuřice (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-data-az-ctvrtina-psenice-pochazi-z-ruska-a-ukrajiny-jeji-cena-roste-191019 a https://www.vitalia.cz/clanky/na-ukrajinskych-farmarich-zavisi-rozvojovy-svet-rika-sef-slovenske-potravinarske-komory/).

Jak na to? Na ukázkách příkladů výukových aktivit chceme ukázat, jak lze společně vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem při využití činnostních a badatelských metod. Zařadili jsme tipy na výukové aktivity, které zahrnují myšlenkové mapy, tvoření, pohybové hry, pozorování a experimenty. Současně bychom chtěli učitele motivovat, aby na 2. stupni v hodinách přírodopisu pracovali s digitálními technologiemi (např. určování druhů s aplikací iNaturalist či PlantNet). Nechali jsme žáky aktivně vyhledávat informace nejen na odborných webech, ale také na platformách, které každodenně používají (Instagram, YouTube). O zjištěných informacích a jejich důvěryhodnosti jsme s žáky diskutovali. Žák z Ukrajiny se s ostatními deváťáky s nadšením zapojil do úpravy vyvýšených záhonů, které používají pro pěstování žáci na 1. stupni.

Aktivity pro výuku venku najdete aktuálně také v ukrajinštině na webu Měsíce školních zahrad https://ucimesevenku.cz/mesic-skolnich-zahrad-2022/. K tématu půdních bezobratlých se hodí např. lekce Modely bez obratlů.

Se zážitkovou výukou venku vám pomohou lektoři ekocenter, pro téma půdy je vhodné vyrazit na nejbližší farmu, nebo přímo vzdělávací farmu, kterou můžete vyhledat na https://www.skutecnezdravaskola.cz/mapa-vzdelavacich-farem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Čiháková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce