Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Ukraine – inspirace do výuky angličtiny
Odborný článek

Ukraine – inspirace do výuky angličtiny

7. 4. 2022 Jazykové vzdělávání
Autor
Jitka Maříková Tůmová

Anotace

Příspěvek obsahuje několik příkladů anotovaných odkazů k inspirativním materiálům, které lze využít pro zařazení tématu válka na Ukrajině do výuky anglického jazyka, a prezentuje novou stránku Evropského střediska pro cizí jazyky zaměřenou na jazykovou podporu žáků z Ukrajiny.

Anotované odkazy k inspirativním materiálům – válka na Ukrajině

Současná situace spojená s válkou na Ukrajině se stává výzvou pro učitele všech předmětů. Přinášíme několik anotovaných odkazů, které lze využít k danému tématu v anglickém jazyce. Doporučujeme před zařazením uvážit jazykovou úroveň žáků, za minimální lze považovat dosažení úrovně A2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená, že jsou vhodné pro žáky vyšších ročníků základního vzdělávání, pro žáky víceletých gymnázií a středních škol. Dále je vhodné navázat práci na dané téma v nejazykových předmětech (např. společenskovědních). Není cílem obsáhnout téma jako celek, ale spíše vést žáky k práci s cizojazyčným textem, k porozumění obsahu a vést je k vyjádření vlastního názoru na problematiku v anglickém jazyce.

Vzhledem k používané slovní zásobě, která se může odlišovat od běžných témat v učebnicích, doporučujeme zařadit takové aktivity, které pomohou porozumění lexikálním jednotkám. Mezi takové aktivity lze zařadit např. tvorbu různých flashcards, využívání digitálního překladového a výkladového slovníku, hry se slovní zásobou a tvorbu myšlenkové mapy. Pro potřeby práce na dané téma lze využít English vocabulary profil, který je mimo jiného databází slovní zásoby pro všechny úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

7 Sites and Sources for Teaching About Ukraine 

Webová stránka, která je rozcestníkem pro několik odkazů, které se věnují tématu války na Ukrajině. Jeden ze zdrojů vede žáky k rozeznávání propagandy, proto pracuje s anglickou jazykovou verzí ukrajinských a ruských médií, aby si mohli vytvářet svůj kritický pohled na situaci.

Breaking News English Lesson: Ukraine Crisis 

Webová stránka obsahuje texty a na ně navazující řadu rozmanitých aktivit pro žáky: aktivity s výběrem z více možností, spojování, skládání vět, doplňování slov, práce s textem, procvičování gramatických jevů a další. K dispozici je odkaz i na další úrovně jazyka.

10 resources for Teaching About the Ukraine Crisis

Webová stránka, která je tvořena 10 lekcemi, jejichž cílem je pomoci učitelům, rodičům a žákům získat základní znalosti a uvést do kontextu to, co se děje na Ukrajině.

ECML – nová webová stránka zaměřená na podporu ukrajinských uprchlíků

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) spustilo webovou stránku zaměřenou na (jazykovou) podporu začlenění žáků z Ukrajiny.

Využitelnost materiálů je přímo ve školách, ale i v neformálním vzdělávání a v kurzech zaměřených na osvojení jazyka dané země, kde se žáci z Ukrajiny nacházejí.

Obsahem jsou pečlivě vybrané zdroje a materiály z ECML, které mohou být využity ve všech vyučovacích předmětech.

Materiály jsou doplněny metodickými doporučeními vytvořenými v rámci projektu Rady Evropy LIAM (Linguistic Integration of Adult Migrants). Webová stránka je v současnosti dostupná pouze v angličtině, na vývoji v dalších jazykových mutacích se pracuje.

ECML

Doporučení Rady Evropy pro výuku ve všech vyučovacích předmětech

Projekt LIAM

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Maříková Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jazyková gramotnost