Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Ukraine – inspirace do výuky angličtiny
Odborný článek

Ukraine – inspirace do výuky angličtiny

7. 4. 2022 Jazykové vzdělávání
Autor
Jitka Maříková Tůmová

Anotace

Příspěvek obsahuje několik příkladů anotovaných odkazů k inspirativním materiálům, které lze využít pro zařazení tématu válka na Ukrajině do výuky anglického jazyka, a prezentuje novou stránku Evropského střediska pro cizí jazyky zaměřenou na jazykovou podporu žáků z Ukrajiny.

Anotované odkazy k inspirativním materiálům – válka na Ukrajině

Současná situace spojená s válkou na Ukrajině se stává výzvou pro učitele všech předmětů. Přinášíme několik anotovaných odkazů, které lze využít k danému tématu v anglickém jazyce. Doporučujeme před zařazením uvážit jazykovou úroveň žáků, za minimální lze považovat dosažení úrovně A2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená, že jsou vhodné pro žáky vyšších ročníků základního vzdělávání, pro žáky víceletých gymnázií a středních škol. Dále je vhodné navázat práci na dané téma v nejazykových předmětech (např. společenskovědních). Není cílem obsáhnout téma jako celek, ale spíše vést žáky k práci s cizojazyčným textem, k porozumění obsahu a vést je k vyjádření vlastního názoru na problematiku v anglickém jazyce.

Vzhledem k používané slovní zásobě, která se může odlišovat od běžných témat v učebnicích, doporučujeme zařadit takové aktivity, které pomohou porozumění lexikálním jednotkám. Mezi takové aktivity lze zařadit např. tvorbu různých flashcards, využívání digitálního překladového a výkladového slovníku, hry se slovní zásobou a tvorbu myšlenkové mapy. Pro potřeby práce na dané téma lze využít English vocabulary profil, který je mimo jiného databází slovní zásoby pro všechny úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

7 Sites and Sources for Teaching About Ukraine 

Webová stránka, která je rozcestníkem pro několik odkazů, které se věnují tématu války na Ukrajině. Jeden ze zdrojů vede žáky k rozeznávání propagandy, proto pracuje s anglickou jazykovou verzí ukrajinských a ruských médií, aby si mohli vytvářet svůj kritický pohled na situaci.

Breaking News English Lesson: Ukraine Crisis 

Webová stránka obsahuje texty a na ně navazující řadu rozmanitých aktivit pro žáky: aktivity s výběrem z více možností, spojování, skládání vět, doplňování slov, práce s textem, procvičování gramatických jevů a další. K dispozici je odkaz i na další úrovně jazyka.

10 resources for Teaching About the Ukraine Crisis

Webová stránka, která je tvořena 10 lekcemi, jejichž cílem je pomoci učitelům, rodičům a žákům získat základní znalosti a uvést do kontextu to, co se děje na Ukrajině.

ECML – nová webová stránka zaměřená na podporu ukrajinských uprchlíků

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) spustilo webovou stránku zaměřenou na (jazykovou) podporu začlenění žáků z Ukrajiny.

Využitelnost materiálů je přímo ve školách, ale i v neformálním vzdělávání a v kurzech zaměřených na osvojení jazyka dané země, kde se žáci z Ukrajiny nacházejí.

Obsahem jsou pečlivě vybrané zdroje a materiály z ECML, které mohou být využity ve všech vyučovacích předmětech.

Materiály jsou doplněny metodickými doporučeními vytvořenými v rámci projektu Rady Evropy LIAM (Linguistic Integration of Adult Migrants). Webová stránka je v současnosti dostupná pouze v angličtině, na vývoji v dalších jazykových mutacích se pracuje.

ECML

Doporučení Rady Evropy pro výuku ve všech vyučovacích předmětech

Projekt LIAM

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Maříková Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Jazyková gramotnost