Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Padlet – tvořte a spolupracujte prostřednictvím interaktivních a multimediálních nástěnek
Odborný článek

Padlet – tvořte a spolupracujte prostřednictvím interaktivních a multimediálních nástěnek

22. 6. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Článek je recenzí jedné z nejpoužívanějších multimediálních nástěnek, kterou je web a aplikace Padlet. Úvodní část v obecné rovině popisuje, co je to Padlet a co nabízí pro výuku a podporu učení žáků. V druhé části článku je několik v praxi ověřených námětů pro využití Padletu ve výuce, které jsou tříděné podle jeho různých způsobů využívání. Jde především o podporu organizačního plánování výuky a o vlastní tvůrčí práci žáků.

Padlet je webová stránka a aplikace, která žákům umožňuje uspořádat informace na virtuálních nástěnkách, takzvaných Padletech. Bezplatná verze nabízí pouze tři Padlety, nicméně při častějším využívání ve škole se vyplatí sáhnout po placené verzi. Placený upgrade nabízí specifické funkce pro potřeby učitelů, včetně neomezených Padletů, většího prostoru pro nahrávání videí, souborů a dalších materiálů.

Žáci mohou na Padlet nahrát dokumenty, které vytvořili, jako jsou dokončené úkoly či komentáře k diskuzi ve třídě. Protože Padlet umožňuje zapojení více lidí, otvírá tím prostor pro skupinovou práci a společné žákovské projekty. Poté, co žáci vytvoří vlastní nástěnku, nabízí se jim různé možnosti pro sdílení jejich práce: odkazem, QR kódem, prostřednictvím Google Classroom tak, že ji exportují do souboru, vloží ji do blogu nebo webové stránky.

Autoři díla: učitelé a žáci ZŠ Kunratice

Hlavní výhodou Padletu je, že žákům umožňuje pracovat s mnoha typy médií, což dává prostor pro kreativitu a tvorbu zajímavých žákovských projektů. Děti mohou snadno sdílet písemné odpovědi na otázky, vlastní nahrávky videí, obrázky a další materiály, čímž nejen tvoří nový digitální obsah, ale zároveň na něj i reagují ostatním spolužákům. Hloubka interakcí samozřejmě závisí na tom, jak učitel práci v Padletu nastaví.

Pokud nástěnku žákům poskytujeme například za účelem sdílení důležitých materiálů či jako průvodce výukovou lekcí, tak tolik nebude nutné žákům udělit možnost do nástěnky psát. Naopak pokud chceme, aby se tvůrci Padletu stali sami žáci, tak se bez otevření možnosti do Padletu přidávat materiály jistě neobejdeme. Níže popisuji několik námětů na využití Padletu z praxe, konkrétně při výuce přírodopisu a chemie na základní škole.

Ukázky využití Padletu ve výuce

1) Padlet jako průvodce výukou

V některých situacích může být užitečné, když žáci mají k dispozici něco jako průvodce výukovou lekcí. Jedná se o nástěnku, která nabízí kompletní přehled toho, co nás ve výukové lekci čeká. K tomu na nástěnce nabídneme vzdělávací cíle a obsahy lekce (aktivity, videa, texty, návody na samostatnou práci, odkazy na materiály apod.). Takový průvodce se žákům může hodit například v on-line výuce, kdy není těžké se v průběhu výuky ztratit, přičemž právě průvodce výukovou lekcí může žákům pomoci se znovu zorientovat.

Jedna z takových lekcí se zaměřovala na téma dýchací soustavy člověka. V první hodině se žáci seznamovali se stavbou dýchací soustavy a přitom v aplikaci Nearpod tvořili schéma cesty vzduchu do plic. V druhé hodině se připravovali na samostatnou práci – měření tepové a dechové frekvence před a po výkonu a měření jejich vitální kapacity plic.

Autor díla: Jakub Holec

Odkaz na Padlet ZDE

2) Padlet jako rozcestník na zdroje

Další možností je využít nástěnku Padlet ke sdílení odkazů na zajímavé texty, videa, podcasty, aktivity a další materiály na konkrétní téma či problematiku. Takový informační Padlet jsme připravili třeba k příležitosti projektového týdne Země, který se na naší škole pořádá každoročně v dubnu. Hlavním smyslem nástěnky bylo v tomto případě nabídnout učitelům i žákům inspirativní zdroje pro aktivní zapojení se do týdne Země. K tomu jsme jim nabídli množství odkazů na akční výzvy, výstavu k tématu, únikovou hru, videa apod.

Autoři díla: přípravný tým projektového týdne Země na ZŠ Kunratice

Odkaz na Padlet ZDE

3) Padlet jako aktivita žáků

Z hlediska aktivního učení žáků je určitě nejlepší variantou nechat samotné žáky zpracovat Padlet na vybranou problematiku. Příkladem je aktivita, kdy mají žáci za úkol v expertních skupinách zjistit co nejvíce informací k vybranému energetickému zdroji a do Padletu pak pro ostatní shrnout výhody a nevýhody používání daného zdroje energie. Tím vytvoří podklad pro společnou diskuzi ve třídě na problematiku související s energetickou budoucností Česka.

Autoři díla: Žáci 9. C Základní školy Kunratice

Odkaz na Padlet ZDE

Jistě existují i další způsoby využití Padletu než tři výše uvedené. Nejspíš se bude jednat o kombinace uvedených možností. Důležité je, že Padlet nabízí široké spektrum použití, které se pohybuje na škále mezi interaktivní prezentací učitele a vlastními aktivitami žáků. Jeho hlavní výhodou pro využití ve školách je především univerzálnost nástroje ve výuce, intuitivnost a dostupná podpora k jeho využívání.

Jako jistou nevýhodu Padletu lze vidět omezenost v rozložení nástěnek, přičemž je potřeba se „vejít“ pouze do předem definovaných šablon (zeď, plátno, polička, časová osa apod.). Druhou nevýhodu je z mého pohledu dosti omezené použití bezplatné verze ve školní praxi především díky nízkému počtu Padletů, které je možné vytvořit, či omezení velikosti dat. Přesto je Padlet velmi často využívaný nástroj pro plánování výuky a realizaci projektů na školách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Colby Adkins
23. 2. 2023, 05:35
Komentář byl odstraněn, protože porušoval pravidla užívání Metodického portálu.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí