Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > Jak se neztratit v Digitálním lese – rozvoj orientačních dovedností v zážitkových programech pro žáky ZŠ
Odborný článek

Jak se neztratit v Digitálním lese – rozvoj orientačních dovedností v zážitkových programech pro žáky ZŠ

Anotace

Bezpečně dorazit do cíle si přeje každý výletník. Ať už jste na výletě pěšky, na kole, na lyžích, nebo cestujete jiným dopravním prostředkem, může se stát, že vás na cestě překvapí tma, bouřka, úraz nebo se vám prostě vybije mobil, ve kterém máte mapu dalších kilometrů vašeho putování. Co dělat v takové situaci, jak si poradit s navigací v přírodě nebo neznámém městě, jak se ze svízelných situací nejlépe dostat a naopak jak si užít kousek nějakého dobrodružství třeba i doma v obýváku? Naučit děti zorientovat se v přírodě i v moderní civilizaci je cílem nové série zážitkových programů Českého svazu orientačních sportů.


Tři programové řady obsahují celkem devět programů určených pro použití ve škole, v družině, na táboře nebo při dlouhodobé práci s dětským kolektivem v rámci celoroční zájmové činnosti. 

Programy hravou a nenásilnou formou učí účastníky mnoha dovednostem běžně používaným orientačními sportovci – schopnost orientace v prostoru, rychle a zodpovědně se rozhodovat ve stresové situaci, používat výstupy různých vědních oborů (kartografie, geologie, matematika a další přírodní vědy). Orientační dovednosti jsou získávány od elementární úrovně ve známém a bezpečném prostředí v kolektivu vrstevníků s podobnou úrovní dovedností. Pro tyto účely používají zjednodušené formy speciálních pomůcek, které mohou být jinak běžné populaci nedostupné či nesrozumitelné.

Zažij svůj domov

Řada Zažij svůj domov obsahuje tři šestnáctihodinové programy zaměřené na orientaci v přírodě a v jiném neznámém prostředí. Základním tématem jsou mapy a jak se v nich vyznat, účastníci si však osvojí i další dovednosti důležité pro bezpečné cestování a pobyt v přírodě. Zařazené aktivity podporují týmovou spolupráci a kreativní přístup k řešení problémů.

ruka s mapou

 

Digitální les

Programy z řady Digitální les navazují na předchozí řadu a již předpokládají u účastníků základní zvládnutí principů pro pohyb a navigaci v různých terénech. Jejich hlavní přidanou hodnotou je propojení reálného světa lidí a přírody se světem digitálním. Účastníci zjistí, že digitální technologie nejsou zdaleka určené jen ke konzumaci a tvorbě mediálního obsahu, ale lze je velmi dobře využít i jako pomocníky na cestách, při práci nebo sportu. S pomocí digitální techniky účastníci poznají nové možnosti řešení tradičních úkolů ze školy i praktických zadání, která přináší běžný život. Naučí se používat digitální mapy nebo jednoduché matematické a geometrické triky používané po staletí znalci technických oborů či přírodních věd.

Programy jsou sestaveny rovněž pro šestnáctihodinovou realizaci ve školním prostředí, avšak díky modulové struktuře je lze využít i jako samostatné projektové dny nebo náplň volnočasových víkendovek.

děti skenují QR kód s úkolem


Dobrodružina

Nejkomplexnější zapojení a rozvoj všech smyslů, vůle, dovedností a schopností čeká na účastníky třetí programové řady, která nese název Dobrodružina. Tyto programy jsou primárně určeny k realizaci v prostředí neformálního vzdělávání, avšak i ve školách je lze vyzkoušet tam, kde si k tomu pedagog najde dostatečný časový prostor. Realizace celého programu s jednou skupinou vyžaduje více než 50 hodin času. Dobrodružina staví účastníky do simulovaných zátěžových situací, jako jsou nouzový pobyt v přírodě, výpadky dodávek energií, mimořádné přírodní či společenské události. Pro dostatečně silný zážitek je vhodné tento program zařazovat jako vícedenní, nejlépe jako součást pobytu na táboře, škole v přírodě atp.

dítě pod improvizovaným přístřeškem


Soubor pomůcek a předloh

Každá řada obsahuje samostatný program pro tři různé věkové skupiny, programy lze proto realizovat s účastníky ve věkovém rozmezí cca 8–16 let. Součástí každého programu je průvodce, kde účastníci i realizátor najdou popis a pravidla aktivit. Pro pedagoga, který se s problematikou setkává poprvé, je určena podrobná metodika obsahující mnoho doplňujících informací a tipů pro realizaci. Součástí programů je i soubor pomůcek obsahující tiskové předlohy pracovních listů, hracích karet, herních plánů atp.

Výukové mapy

Protože aktivity často pracují s mapami, autoři programů doplňují soubor materiálů i o kompletní databázi existujících map pro orientační sporty. Lze však využít i jiné existující mapové podklady.

Programy byly vytvořeny v rámci projektu OP VVV „Zažij svůj domov“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008289.

Podklady programů ke stažení a další informace pro jejich realizaci jsou k dispozici na webu www.zazitorientak.cz.

Obrázky a videa k článku: Český svaz orientačních sportů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavel Štáfek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.