Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učím pro změnu: podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení
Odborný článek

Učím pro změnu: podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení

31. 1. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Lipka pracoviště Kamenná
Spoluautor
Jana Frödová

Anotace

Článek slouží jako informační text o prakticky využitelných výstupech projektu Cestou vývojového kontinua –⁠ podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení, který byl realizován v letech 2019 až 2021. V textu naleznete ukázku ze závěrečné konference, na které učitelé představovali jednu ze šesti klíčových oblastí – práci s cíli, které se během projektu věnovali. Ukázku doprovází videoukázky z hodin a žáky definované osobní cíle.

Tříletý projekt na podporu učitelů v oblasti osvojování formativního hodnocení na prvních a druhých stupních základních škol zakončili učitelé a učitelky konferencí pro pedagogickou veřejnost.

Na ní představili šest oblastí, kterým se během projektu věnovali, a doprovodili je vlastními ukázkami z hodin. Jednalo se o oblasti:

 • Práce s cíli
 • Zpětná vazba
 • Kritéria hodnocení
 • Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
 • Přebírání odpovědnosti za učení
 • Kolegiální podporaVe videu vidíte sekci, která se věnovala oblasti práce s cíli. Dva učitelé v ní hovoří o tom, jak na své škole vědomě pracují s cíli, a to nejen směrem k nastavování cílů hodin pro učitele, ale také pro žáky a rodiče. Základní předpoklad, abychom mohli formativně hodnotit, je ten, že žák ví, jaké jsou cíle jeho vzdělávání. 

ZVĚDOMOVÁNÍ CÍLŮ

Žák má cíle neustále před sebou – týdenní cíle jsou napsány na tabuli a v informačním systému (který je dostupný také rodičům). Žáci se částečně podílí na definování cílů společně s pedagogem. Během týdne je možná úprava definovaných cílů či jejich doplnění. Samozřejmostí je na konci týdne vyhodnocení naplnění cílů, což slouží jako podpora pro sebehodnocení. 

ŽÁK DEFINUJE (OSOBNÍ) CÍL

Učitel žákům zadává téma, které budou probírat (Oslavy výročí republiky). V rámci dílny učení (učebna plná ukázek na dané téma, např. mapy, staré bankovky, dobové fotografie) dává učitel prostor žákům, aby si sami našli to, co by chtěli zjistit či objevit na dané téma.

Žák si sám vybírá, co ho v rámci dílny zaujalo, čemu by se chtěl věnovat a na základě toho si stanovuje cíl („Srovnávám bankovky od starých po nové“, „Porovnám současnou mapu s dobovou a zjistím, co se na ní změnilo“).  Během stanovování žákova cíle může učitel za pomocí otázek navést žáka k upřesnění, či lepší definici jeho cíle.

Žák během stanovování osobního cíle získává vnitřní motivaci – chce objevovat. Zároveň rozumí cíli vzdělávání, což podporuje bezpečné prostředí.

NÁVAZNOST CÍLŮ NA KRITÉRIA, INDIKÁTORY, (SEBE)HODNOCENÍ

Kritéria definuje učitel, případně lze definovat kritéria společně s žáky – učitel se ptá na měřitelnost kritérií, pomáhá s žáky definovat indikátory. Sebehodnocení se vztahuje k (osobnímu) cíli žáka a definovaným kritériím.

O projektu

Projekt s názvem Cestou vývojového kontinua –⁠ podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení byl realizován v letech 2019 až 2021 v rámci OP VVV v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Projekt se zaměřil na podporu vybraných učitelů základní škol na prvním a druhém stupni v oblasti formativního hodnocení, a reagoval tak na nedostatečně zavedené formativní hodnocení ve školách a nedostatečné propojení klíčových kompetencí s výukou.

Cílem bylo podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem. Dílčím cílem je pak zpřesnění zmíněného kontinua na pozici pojmenovaných výstupů a příkladů dobré praxe.

Výstupy projektu

Během tří let vznikaly materiály, které se osvědčily při zavádění formativního hodnocení do škol. Materiály, které byly používány jako podpůrné při plánování hodiny, procházely revizemi samotnými učiteli. Veškeré výstupy prošly odbornou kontrolou a byly zhotoveny ve spolupráci s garantkou formativního hodnocení doc. Janou Kratochvílovou.

V projektu vznikly tyto výstupy, které budou k dispozici na Metodickém portálu RVP.CZ a v databázi výstupů OP VVV:

 • Náměty pro zavádění formativního hodnocení do praxe
 • Příklady dobré praxe v zavádění formativního hodnocení
 • Videonahrávky z hodin s využitím formativního hodnocení
 • Struktura a obsah programů DVPP zaměřených na zavádění formativní hodnocení
 • Soubor materiálů v digitální podobě, které vznikly v rámci činnosti formativní skupiny
 • Zpřesněné a ověřené Vývojové kontinuum (odpovednejednani.cz)

Realizátor projektuLipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: NaZemi, z.s.

Garance formativního hodnocení: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., vedoucí katedry pedagogiky na Pdf MU

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lipka pracoviště Kamenná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.