Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Digitalizace státu aneb jak požádat o výpis rejstříku trestů
Odborný článek

Digitalizace státu aneb jak požádat o výpis rejstříku trestů

Anotace

Lekce se bude zaměřovat na současné možnosti, jak žákům předat povědomí o digitálních službách státu. V úvodu hodiny se žáci seznámí se základními důvody, které vedou náš stát k postupnému zavádění digitálních služeb a jejich snahou o uplatnění v reálném životě. Součástí této lekce je i aktivní práce s myšlenkovou mapou. Díky této činnosti získají žáci dovednost vytvářet a využívat mentální mapy.

Motivační část (15 min.)

Žáci zhlédnou video (postačí první 10 min.) z konference TED Talks v Bratislavě.

Název přednášky: „What You Should Do To Build a Functional E-government – Estonia“

Přednášející: Margus Mägi

Poznámka: přednášející je původem z Estonska a jeho angličtina je velmi jednoduchá a velmi dobře srozumitelná. Žáci by neměli mít problém s pochopením smyslu a cíle jeho přednášky. Pro snazší poslech je možné zapnout automatické titulky na YouTube.

Odkaz na video: link

Společná diskuze k předchozímu videu

 • Který stát se stal vzorem pro Estonsko a proč?
  • Finsko – vyšší příjem, nižší korupce, zavedená vládní struktura a firma Nokia
 • Proč se rozhodli pro eGovernment?
  • chtěli ušetřit a poskytnout vyšší kvalitu služeb
 • Vysvětli estonský koncept „once only“
  • stát nesmí žádat občany o stejné informace dvakrát
 • Jaké důsledky měl tento přerod na korupci v Estonsku
  • Estonsko je nyní považováno za zemi s velmi nízkou mírou korupce
 • Co je to eGovernment?
  • správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější

Praktická část

Úkol (15–20 min.) – práce s mentální mapou

Žáky rozdělíme do dvojic. Dbáme na to, aby v každé skupině byl telefon, tablet či notebook. Vždy záleží na vybavení vaší školy. Pro tuto aktivitu je možné využít případně i počítačovou učebnu, popřípadě pouze žákovské mobilní telefony.

Každá skupina žáků dostane za úkol, aby během 15 minut doplnila vámi předloženou myšlenkovou mapu.

Zadání

Konečně jste ukončili poslední ročník na pedagogické fakultě a úspěšně absolvovali magisterské zkoušky. Vaším snem je stát se učitelem na střední škole v místě vašeho bydliště. Máte obrovské štěstí a po úspěšném přijímacím pohovoru je nutné doložit pouze vaši bezúhonnost.

Jak budete postupovat?

Vysvětlení pojmu bezúhonnost

Vyzveme žáky, aby na internetu nalezli plné znění zákona o pedagogických pracovnících a zde nalezli pojem bezúhonnost. Pro potřeby učitele odkaz zde: https://www.msmt.cz/file/38850/.

Otázky pro žáky:

 • Vysvětlete tento termín.
 • Jakého stáří nesmí být výpis o bezúhonnosti?
 • Mohu se stát učitelem v případě, že jsem byl soudem nepravomocně odsouzen?
 • Mohu se stát učitelem, pokud jsem spáchal trestný čin z nedbalosti?

Varianta práce online

V této variantě je nutné, aby žáci pracovali na PC či notebooku.

Žákům myšlenkovou mapu nasdílíme a necháme je vše vyplňovat online. Jako nástroj pro vytváření myšlenkových map byla využita aplikace MindMup. Tato aplikace je zdarma a umožňuje základní práci v digitálním prostředí Google Workspace a Office 365.

 • odkaz na aplikaci – https://www.mindmup.com/
 • jak aplikaci používat – obecný návod v angličtině – link
 • proč a jak využívat mentální mapy – články na Metodickém portálu RVP.CZ – link

Pro školy využívající Google Workspace

 • návod, jak MindMup připojit do vašeho Google disku – link (návod v angličtině)
 • návod, jak myšlenkovou mapu odevzdat do systému Google učebna – link (návod v angličtině)

Pro školy využívající Office 365

 • návod na využití v Microsoft Teams – link

Odkaz na mentální mapu pro aplikaci MindMup – link. Soubor si stáhněte či vytvořte potřebnou kopii, kterou následně žákům nasdílejte. V případě, že máte zkušenosti s jiným online nástrojem pro vytváření myšlenkových map, tak je možné myšlenkovou mapu stáhnout v této open source verzi – link.

Varianta práce bez notebooku či PC

Žákům mentální mapu vytiskneme, vždy do dvojice jednu a pouze černobíle.

Odkaz pro stažení mentální mapy

 • pro žáky – pdf
 • vypracovaný list pro učitele – pdf

Společné vyhodnocení

Na závěr této lekce společně zkontrolujte žákovské odpovědi a případné nesrovnalosti zodpovězte.

Závěrečná diskuze s žáky

 • Co pro vás bylo v tomto tématu nové?
 • Co vás v tomto tématu překvapilo?
 • Co byste se v tématu digitálních služeb státu ještě potřebovali dovědět?

Zdroje

Co je eGovernment? Mvcr.cz [online]. [cit. 2022-01-12]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-egovernment.aspx.

What You Should Do To Build a Functional E-government – Estonia | Margus Mägi | TEDxBratislava. Youtube.com [online]. [cit. 2022-01-12]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=kEOsGQVfiWs.

Zákon o pedagogických pracovnících. Msmt.cz [online]. [cit. 2022-01-12]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/38850/.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice