Odborný článek

Obrázkový text

15. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Kuciánová

Anotace

Jak vytvořit obrázkový text ve Wordu.

Pro děti není obrázkový text žádnou novinkou. Setkávají se s ním ve svých knížkách už od batolecího věku. Proto jejich první slohové výtvory mohou být obrázkovým textem, který se bude postupně zdokonalovat, až z něho bude solidní slohový útvar. Náplní těchto dvou hodin informatiky bude, aby si žáci prostřednictvím obrázkového textu upevnili či získali tyto dovednosti: orientace na klávesnici, hlubší poznání textového editoru, vkládání klipartů, obrázků do textu, formátování klipartu, ukládání výsledků práce do dokumentů, otevírání dokumentů, vytvoření přílohy v emailu.
(Pozn.: Pracuji s verzí Microsoft Word 2003, lze použít i program Writer sady OpenOffice.)

Hodina první

Úvod
Cíl hodiny: Vytvořit na počítači obrázkový text

Probereme nebo zopakujeme vlastnosti textového editoru Word

 • Základní zásady psaní na klávesnici
  • velká písmena, používání numerické klávesnice (často se stává, že ji omylem vypneme, proto je třeba hlídat, aby nám její kontrolka na klávesnici stále svítila)
  • pohyb kurzoru
   • klávesa HOME - kurzor přeskočí na začátek řádku
   • klávesa END - kurzor přeskočí na konec řádku
  • úpravy textu
   • klávesa DELETE (mazání napsaného textu za kurzorem)
   • klávesa BACKSPACE (mazání napsaného textu před kurzorem)
  • další úpravy textu
   • KOPÍROVAT (vybraný text označíme myší, klepneme pravým tlačítkem myši a dáme kopírovat; žákům můžeme nabídnout také klávesovou alternativu CTRL+C)
   • VLOŽIT (na místo, kam vybraný text chceme vložit, klepneme pravým tlačítkem myši a dáme vložit, nebo použijeme klávesovou zkratku CTRL+V)
   • VYJMOUT (vybraný text označíme myší, klepneme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme vyjmout, vyjmutý text pak vložíme tam, kam potřebujeme)
 • Možnosti panelu nástrojů
  • předvedeme na připraveném pracovním textu
   • písmo (volba písma, velikost, řez písma, barva a styl písma)
   • odrážky a číslování, včetně jejich úrovní - ikonky sloužící k tomuto účelu jsou na panelu nástrojů hned vedle ikonek číslování a odrážek
   • styly a formátování (zadáme FORMÁT, styly a formátování)
   • velmi důležitá, ač opomíjená funkce
    • zejména při delším textu
    • při velkém množství různorodých nadpisů (Jedna z výhod formátování spočívá v tom, že stačí mít kurzor v textu, který bude nadpisem, a zvolíme-li ve formátování nadpis, změní se nám text na nadpis, který jsme si ve formátování zvolili.)
    • další nespornou výhodou formátování je to, že pokud text na závěr nějak upravujeme, může se nám tzv. rozházet (při dobře zvoleném formátování se nám to nestane).
   • zarovnání (názorně probereme možnosti panelu nástrojů, nutno však upozornit, že je třeba nejprve zarovnávaný text označit myší, a jedná-li se o delší souvislý text, je výhodná klávesová zkratka CTRL+A, která nám celý text (celý dokument) označí, nemusíme po něm přejíždět myší)
   • změna barvy (upozornit na ikonu na panelu nástrojů)
Hlavní část hodiny

Vkládání obrázku, klipartu

 • V horní nabídce zvolíme ZOBRAZIT, PANELY NÁSTROJŮ, kreslení.
 • Pro začátečníky je vhodnější si vybrat klipart i obrázek přímo z počítače.
  • Klikneme na ikonu klipartu, do hledaného textu napíšeme např. škola. Klikneme na vybraný obrázek, a ten se nám automaticky vloží.
 • Klipart musíme následně upravit:
  • úprava velikosti (zmenšování, zvětšování)
   • aby mohla být úprava provedena, musí být obrázek „aktivní" (musí být okolo něho „puntíky")
   • „aktivním" se stane, klikneme-li myší dovnitř do obrázku
   • chci-li měnit obrázek na výšku nebo na šířku, zvolím „puntík" tak, aby se objevila „dvojšipka"
   • na puntík klikneme pravým tlačítkem myši, podržíme ho a „táhneme" na jednu či na druhou stranu podle toho, zda chceme obrázek zmenšovat či zvětšovat
   • zvolením „rohového puntíku" měníme výšku i šířku obrázku
  • přesunování
   • aby mohl být přesun proveden, musí být obrázek „aktivní"
   • na obrázek „najedeme" myší tak, aby se nám objevila „čtyřšipka"
   • pak na obrázek klikneme pravým tlačítkem myši a kliknutí držíme
   • takto držený obrázek můžeme tažením přesunout na zvolené místo
  • obtékání
   • Je nutné zadat tak, aby si obrázek „rozuměl" s textem (aby nám text nebo obrázek nemizel nebo „neutíkal" někam, kam nechceme).
   • zvolíme ZOBRAZIT, PANELY NÁSTROJŮ, OBRÁZEK a v nabídce panelu nástrojů obrázku zvolíme „pruhovaného pejska"
   • Využijeme obtékání těsné, za textem, před textem podle toho, kde je obrázek umístěný (je dobré vyzkoušet všechny způsoby, aby se potom při práci zvolilo nejlépe vyhovující obtékání).
 • Podobným způsobem budeme vkládat i obrázek.
  • Klikneme na ikonu obrázku, čímž se nám automaticky otevřou obrázky v počítači - některý si vybereme a dáme vložit (následná úprava je pak stejná jako u klipartu).
 • Pokročilejším zadáme vkládání obrázku z internetu:
  • Vybereme obrázek z internetu, klepneme na něj pravým tlačítkem myši a dáme kopírovat.
  • Vrátíme se do textu, opět klepneme pravým tlačítkem myši a dáme vložit.
  • Následná úprava je pak stejná jako u klipartu.
 • Vytvoříme společně 2 věty, v nichž nahradíme některá slova obrázkem (obrázek, klipart).

Samostatná práce žáků

 • Žáci budou samostatně pracovat na vytvoření textu zatím bez obrázků, pouze vymezíme podmínky práce (počet vět, délka, téma apod.)
Závěr
 • veškerou práci uložíme do dokumentů
  Pozn.: Každý žák má vytvořený svůj profil, má tedy své přihlašovací jméno i heslo, tedy i své vlastní dokumenty, s kterými pracuje. Nebývá pak problém rozpracovanou práci do dokumentů uložit či zpětně si ji zase z dokumentů otevřít. Každá škola ale řeší uživatelské profily trochu jinak, proto je třeba zkontaktovat správce sítě a probrat s ním možnosti ukládání žákovských prací.
 • zhodnotíme celkovou práci v hodině
Hodina druhá

Úvod

 • Krátce připomeneme cíl minulé hodiny (Vytvoření obrázkového textu)
 • Zopakujeme práci s obrázkem.

Hlavní část hodiny

Samostatná práce žáků

 • žáci dodělávají rozpracovaný text z předchozí hodiny
 • nahrazují slova v textu kliparty nebo obrázky
  Je-li třeba, poskytujeme individuální pomoc.

Prezentace žákovských prací

 • V druhé polovině hodiny žáci své práce předvedou.
  Nejvhodnější forma je prezentace prací pomocí dataprojektoru. Žáci své práce k prezentaci uloží do sdílené složky učitele, případně je zašlou e-mailem. Další možností je jednotlivé práce vytisknout a vystavit je např. na třídní nástěnce.
 • Všichni společně práce hodnotíme, můžeme zvolit nejlepší práci ze třídy.

Závěr

 • Na konci hodiny zhodnotíme práci celé třídy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
238.28 kB
PDF
příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Kuciánová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítač, dataprojektor