Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na eTwinning s eLearningem
Odborný článek

Na eTwinning s eLearningem

13. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Naske

Anotace

Myšlenky eLearningu při dalším vzdělávání učitelů a praktická ukázka eLearningového kurzu pro učitele ZŠ a SŠ. Obsahem prezentovaného kurzu v MOODLE jsou základní otázky pro učitele, kteří váhají se svým zapojením do eTwinningového projektu, vycházející z konkrétní zkušenosti eTwinningových projektů s italskou střední školou.

Pozn.: Autor příspěvku v současné době pracuje na základní škole, kde zkušenosti s MOODLE aplikuje při spolupráci s kolegy při výuce informační a komunikační výchovy a modulů světa práce. Propagovaný MOODLE kurz lze využít jako praktickou ukázku eLearningu při hodinách informatických předmětů.

Cílem tohoto článku je nalákat vás k proniknutí do světa eTwinningu, který může vést k získání velké zkušenosti pro vás i vaše žáky a vaší škole může v případě těch nejúspěšnějších projektů pomoci k získání odměn. O projektech eTwinning si můžete na portálu www.rvp.cz přečíst například v článku Silvie Pýchové Co to je eTwinning, případně navštívit rovnou české stránky www.etwinning.cz. Pokud vás problematika eTwinningu zajímá více, můžete navštívit nějaký seminář pořádaný českou kanceláří eTwinning.

Pro úplné začátečníky malé shrnutí - eTwinning projekt je jakákoliv aktivita učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, ve které do činnosti zapojujete vzdělávané žáky a na aktivitách učitel i žáci spolupracují se zahraničním partnerem. Příkladem může být projekt, který jsem realizoval na střední odborné škole. V něm jsem s žáky a učitelkou angličtiny Hanou Pospíšilovou vymýšlel test na téma operační systém LINUX, stejnou aktivitu vymysleli žáci naší partnerské školy v Itálii. V poslední fázi jsme navzájem spolupracovali tak, že naši žáci vyplňovali na internetu test italských žáků a naopak. Během „projektu" probíhalo plánování spolupráce, průběžná reflexe a zejména konfrontace podmínek a vzdělávacích cílů na české i italské straně. Náš projekt získal Quality label, což je ocenění, které oceňuje práci učitelů i žáků. Zároveň jsme se umístili s projektem i na úspěšném místě v národní soutěží projektů eTwinning v roce 2006 a díky tomu škola získala i finanční příspěvek na nákup digitální techniky. Informace o této naší zkušenosti najdete na stránkách zapojené školy: SŠ informatiky a spojů, Brno.

Dá se tedy říci, že úspěšným eTwinning projektem je každý projekt, ve kterém dojde ke sdílení společných prvků vzdělávacích programů v obou školách (nebo na více školách - spolupracovat může i více škol najednou) a v bezpečném prostředí proběhne i konfrontace rozdílných přístupů k dosahování výstupů v dané aktivitě/projektu. Celá zkušenost baví učitele, žáky i zahraniční partnery. Je totiž zřejmé, že podmínky na naší i italské straně byly velmi odlišné (technické, personální), ale cíl jsme s italským kolegou stanovili společný.

V myšlenkové mapě (viz příloha) naleznete shrnutí toho, jaké obecné potřeby na straně učitele mohou vést k vytvoření eTwinningového projektu. Máte své zkušenosti a názory, proč učitelé do světa eTwinningu vstupují?

Pokud nemáte čas se osobně setkat s učiteli se zkušeností s eTwinningem, případně nemůžete navštívit prezenční semináře kanceláře eTwinning, nabízí se možnost využít potenciál internetové komunikace a „dopídit se" k informacím pomocí internetových prezentací a článků. S eTwinningem i eLearningem jsem měl osobně zajímavé zkušenosti, proto jsem se rozhodl část svých zkušeností vložit do online eLearningového kurzu v systému MOODLE. Navštívit tento kurz můžete na adrese moodle.gymcheb.cz/course/view.php?id=457, dozvíte se zde něco o obsahu mého eLearningového kurzu.

Výhoda eLearningu je, že se ke kurzu můžete připojit kdykoliv a z pohodlí svého domova si v klidu projít nabízené informace a odpovědět na otázky v kurzu položené. Pestrá je i nabídka forem získání informací v eLearningovém kurzu i možnost podat zpětnou vazbu jiným účastníkům kurzu, případně lektorovi. V mém případě neprovozuji se svým eLearningovým kurzem žádné aktivní skupiny, pokud mi však na nějaké otázky v něm odpovíte a pošlete zpětnou vazbu, nenechám vaše otázky bez odpovědi.

Základním potenciálem eLearningového kurzu je možnost vidět komunitu lidí, které daná problematika také zajímá. Kliknutím na seznam účastníků v kurzu můžete být ihned v kontaktu s jinými učiteli, které problematika eTwinningu také zajímá. Lidé se mohou rozhodnout, co do svého profilu v LMS MOODLE napíšou, jestli uvedou svůj email, případně jiné informace. Pokud chcete komunikovat s jedním konkrétním účastníkem kurzu, můžete mu napsat osobní zprávu. Pokud chcete komunikovat se všemi členy kurzu, můžete jim napsat příspěvek do diskusního fóra.

Další vhodnou vlastností kurzu je variabilita možností, jak získávat nové informace o studované látce. V našem případě je kurz rozdělen na témata: Co to je eTwinning?, Vaše obavy a očekávání od eTwinningu, Proč potřebuji projekt eTwinning, Zkušenosti s projektovým vyučováním a mezinárodní spoluprací, Motivace k Vaší účasti na projektu eTwinning, Přínos mezinárodního projektu pro studenty/žáky, Některé podpůrné nástroje pro eTwinning. Pod každým tímto tématem najdete stručný motivační text a následně i nějaké studijní materiály. V rámci LMS MOODLE seznam všech těchto materiálů najdete i uceleně na jednom místě v přehledné tabulce.

Jelikož se veškeré texty do MOODLE dávají ve formě hypertextů psaných jednoduchým editorem, není úprava jakéhokoliv kurzu pro uživatele náročná. Editor má charakter nástroje, který umožňuje pisateli psát podobně jako v textových editorech Microsoft Word nebo OpenOffice Writer, tedy tak, že po vložení obrázku nebo napsání formátovaného textu autor vidí podobu příspěvku přesně tak, jak ji pak uvidí čtenáři na internetu. Tato WYSIWYG editace (zkratka „what you see is what you get", „co vidíte, je i to, co budete číst") je zde alternativou k psaní HTML kódu pro uživatele, kteří jsou schopni takto své příspěvky upravovat. Pro všechny pokročilejší uživatele je pak možné i propojovat editovaný text s externím umístěním některých souborů. Takto v mém kurzu najdete online publikovanou prezentaci v powerpointu, kterou uživatel nemusí stahovat, ale rovnou si ji prohlíží ve službě SLIDESHARE. Použít se dají i jiné vkládané objekty, zvuky, videa atd.

Snažil jsem se v kurzu variovat formy zpětné vazby od učitelů. Můžete se zde tedy setkat s anketou na téma Kde vidíte největší rizika úspěchu eTwinning aktivity ve Vaší škole? Dalším úkolem může být vyplnit online text do připraveného formuláře na téma Obavy a očekávání od eTwinningu. Při práci se souborem, do kterého je od učitelů požadováno vyplnění údajů do připravené tabulky, je možné tuto tabulku z kurzu stáhnout, v počítači vyplnit a poté vložit do MOODLE zpět v rámci úkolu. Soubor tak dostane lektor přímo do své emailové schránky a stejně jako i jiné úkoly může soubor ihned v systému ohodnotit.

Je nutné říci, že kurz je věrný svému názvu - Inspirace k projektům eTwinning. Nebylo mým cílem vytvořit podrobný a ucelený kurz na toto téma. Tento úkol přísluší lidem nejpovolanějším - pracovníkům a propagátorům projektů eTwinnig v kanceláři Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz). Mým cílem bylo ukázat přínos MOODLE kurzu i pro spolupráci učitelů všech stupňů škol.

Znali jsme po dlouhá léta jen elektronické konference a online nástěnky, s nástupem eLearningu se nám rozšířily možnosti, jak online systémy využívat. A navíc - věřím, že zajímavou osobní zkušeností učitele v eLearningu jako účastníka více takového učitele přesvědčíme o vhodnosti zařadit MOODLE a jiné LMS systémy do standardního vybavení moderního učitele. Pro inspiraci vás mohu také pozvat ke kurzům MOODLE, které připravujeme na naší základní škole. MOODLE zejména využívá kolega Mgr. Antonín Řehák pro výuku Světa práce. V MOODLE má připraveny některé testy na testování základních pojmů ze světa instalatérství, stavebních prací a jiných řemesel. (viz kurz Praktické činnosti - 9. tř.). Průběžně testujeme MOODLE i na využití v jiných souvislostech běžného života základní školy - komunikace s rodiči, v rámci předmětových komisí apod., tam však nedosahujeme takového efektu.

Přeji vám mnoho úspěchů v eTwinning projektech i při objevování světa MOODLE!

Ohledně školení tvorby a používání MOODLE systémů existují v ČR specializovaná školení i s akreditací DVPP.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
70.31 kB
PDF
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Informační a komunikační technologie 2. stupeň