Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jídlo a já – Skutečně zdravá škola
Odborný článek

Jídlo a já – Skutečně zdravá škola

25. 10. 2021 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Helena Burianová
Spoluautor
Mgr. Zdeňka Trummová

Anotace

Základy teorie o výživě: hlavní pojmy, jednotlivé druhy potravin, přirozené a průmyslově zpracované potraviny, význam výživy pro zdraví, základní výživová doporučení, poruchy příjmu potravy. Program obsahuje celkem 16 hodin: 10 jednohodinových bloků, společné vaření (2 hodiny) a exkurzi na farmu (4 hodiny). Program obsahuje popis aktivit, metodické poznámky a pracovní listy. Úvodem k programu je krátké motivační video.

Ukázka jednoho z bloků:

Průmyslově zpracované potraviny (1 hodina)

V této krabici je překvapení: bohužel není plná takzvaných dobrot, ale jen obalů od nich. Máme tady sušenky, čokoládové tyčinky, müsli tyčinky, bonbóny, nanuky, chipsy, polévky a omáčky ze sáčku, hotové směsi na pečení, mraženou pizzu, mražené rybí prsty, ovocné jogurty, smetanové krémy.

Co na to říkáte? Myslíte, že existuje někdo, kdo jí celý den jen něco hotového ze sáčku nebo z kelímku? Bohužel existuje, a těchto lidí není málo. Žijeme v době, kdy máme mnoho možností, jak trávit čas, supermarkety jsou stále otevřené a spousta lidí si zvykla, že se o svoje jídlo nemusí příliš starat, protože se dá všechno koupit kdykoli, kdekoli, připravené k rychlé konzumaci. Naše prababičky omáčku či polévku ze sáčku neznaly, dnes je to běžná věc. Je však otázka, zda je to dobře. Dnes se podíváme, co jsou to tzv. průmyslově zpracované potraviny.

V minulých hodinách jsme hovořili o přirozených potravinách a o živinách, které z potravin můžeme získat. Několikrát jsme narazili na informaci, že průmyslově zpracovaným potravinám je lepší se vyhýbat. Nyní nastal čas si pojem „průmyslově zpracované potraviny“ blíže vysvětlit.

Průmyslově zpracované potraviny jsou potraviny, které jsou vyrobené průmyslovým zpracováním tak, aby přinášely některé či všechny z těchto výhod: jednodušší a levnější skladování, jednodušší příprava a konzumace, a přitom výborná chuť, dlouhá trvanlivost, a tedy snadná a téměř neomezená dostupnost.

Vzpomínáte si, jak to zaznělo v našem filmu? Aby bylo možné daných výhod dosáhnout, je nutné tyto potraviny vyrábět pomocí úprav za vysokých teplot, různými technologickými postupy a za přidání aditiv (aditiva jsou přídatné látky, bude o nich řeč příští hodinu), vysokého množství soli, cukru či obojího zároveň.

Pokud člověk sní potravinu, která je takto průmyslově upravená, jen občas, nic se neděje. Problém ale nastává tehdy, jíme-li těchto potravin převahu. Často tak vzniká situace, že člověk má nadváhu nebo je dokonce obézní, ale jeho tělo je přitom podvyživené, protože mu chybí potřebné mikroživiny. Chceme-li udělat maximum pro zachování dobrého zdraví, je třeba konzumaci průmyslově zpracovaných potravin omezit a dávat přednost pestré přirozené stravě.

Jedním z charakteristických rysů průmyslově zpracovaných potravin je, že se obvykle prodávají v pestrých barevných obalech. Každý takový obal musí obsahovat předepsaný seznam údajů. Na tento seznam se nyní podíváme.

Jste zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce a dorazili jste na inspekci do továrny na výrobu balených potravin. Kontrolujete, zda všechny obaly obsahují povinné údaje dle nařízení Evropské unie. Každý inspektor kontroluje svůj přidělený obal podle níže uvedeného seznamu.

Seznam povinných údajů o potravinách dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU):

 1. název potraviny
 2. seznam složek
 3. seznam alergenů (látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost)
 4. čisté množství potraviny
 5. datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti
 6. zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití
 7. jméno nebo obchodní název a adresa výrobce, prodejce nebo dovozce
 8. země původu
 9. návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít
 10. obsah alkoholu v procentech (u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 %)
 11. výživové údaje

Obecně platí, že informace uváděné na potravinách:

 • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl
 • nesmějí uvádět účinky nebo vlastnosti, které dotyčná potravina nemá
 • nesmějí vyvolávat dojem zvláštnosti, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, pokud se stejnými charakteristikami vyznačují všechny podobné potraviny
 • musí být čitelné, přesné, jasné, spotřebitelům snadno srozumitelné
 • nesmějí připisovat potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, a to s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin „určených pro zvláštní výživu“
 • údaje musí být uvedeny v jazyku srozumitelném v příslušné zemi

O svá zjištění se inspektoři podělí nejprve ve dvojicích, potom ve skupinách po čtyřech, po osmi a tak dále. Navzájem se informují o výsledcích inspekce. Byly na obalech všechny povinné informace uvedeny? Byly dobře čitelné? Byly umístěny na viditelném místě?

Společně shrneme:

 • Proč je lepší dávat z hlediska zdraví přednost přirozeným potravinám před průmyslově zpracovanými?
 • Jaké informace musí být uvedeny na obalech potravin?
 • Jaké výhody přinášejí průmyslově zpracované potraviny?
 • Jaké nevýhody přinášejí průmyslově zpracované potraviny?

V této hodině mě nejvíce zaujalo / budu si pamatovat / moje klíčová slova z této hodiny jsou: …

Cílem vzdělávacího programu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím tématu jídlo, vaření, stolování a pěstování. V rámci programu žáci získají základní přehled o problematice výživy: hlavní pojmy, složení jednotlivých druhů potravin, rozdíl mezi přirozenými a průmyslově zpracovanými potravinami, základní výživová doporučení, význam výživy pro zdraví, strava jako důležitá součást životního stylu, souvislost výživy a civilizačních onemocnění, poruchy příjmu potravy. Součástí programu je řada praktických cvičení, exkurze na farmu a společná příprava několikachodového menu ve školní kuchyňce.

Program byl vytvořen v rámci projektu „Klíčové kompetence a kulinární tradice“, OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008063

Celý vzdělávací program je ke stažení zde:

https://www.skutecnezdravaskola.cz/metodicke-materialy-1/jidlo-a-ja

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Helena Burianová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí