Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba sovičky podle videonávodu – pracovní postup pro nejmladší žáky
Odborný článek

Tvorba sovičky podle videonávodu – pracovní postup pro nejmladší žáky

Anotace

Tento didaktický článek je inspirací pro práci s pracovním postupem u nejmladších žáků (1. a 2. ročník základní školy). Poukazuje na možnost zařazení digitálních technologií v podobě videonávodu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zaměřuje se na tematický okruh Práce s drobným materiálem, a to konkrétně výrobou sovičky z papíru. Výuka je však v integraci se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, přičemž popis pracovního postupu zařazujeme do Komunikační a slohové výchovy.

Práce s pracovním postupem pro nejmladší žáky – tvorba sovičky podle videonávodu

Ročník: 1., 2. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 2–3 vyučovací hodiny

Pomůcky: internetové připojení, PC

k motivaci: čtyřsměrka s tématem hodiny

k aktivizační části: bílý papír, nůžky, černá a červená fixa, zelená pastelka, cokoli kulatého k obkreslení (stojánek na tužky, hrneček, vystřižený kruh od učitele), rozstříhané lístečky pracovního postupu veselého smajlíka

k tvorbě: role od toaletního papíru, barevný papír na bříško (dle vlastního výběru), hnědý barevný papír na křidélka a barevný papír na zobáček, nůžky, lepidlo, fixa

Cíle hodiny:

Žák pracuje podle videonávodu.

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitální technologií.

Žák tvoří vlastní sovičku.

Žák respektuje ochranu zdraví při práci s materiálem.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pracovní postup vytvořené sovičky.

STRUKTURA HODINY

Úvod a motivace (10 min.)

Žáci zjistí téma hodiny formou čtyřsměrky. Následně vyzve žáky k diskuzi na slovo v tajence „postup“ – Co to je postup? Kdy se s takovým slovem setkáme?“

Následně učitel vysvětlí postup při oblékání – „Mohu si vzít mikinu pod tričko? Mohu si vzít boty a přes ně ponožky?“ aj.

Žáci sami vymýšlejí, co nemohou dělat dříve aj., přicházejí na to, jak je důležité dodržovat postup.

Následně učitel žákům vysvětlí pojem „pracovní postup“. Jedná se vlastně o postup, ale při nějaké činnosti. Žáci vymýšlejí, kdy se s ním mohou setkat. (Příklad: tvoření výrobku, skládání stolu, zapojení pračky, vaření, pečení aj.)

Aktivizační část (20 min.)

Poté učitel žáky vyzve k tomu, aby si připravili na stůl: papír, tužku, nůžky, černou a červenou fixu.

Následně schválně uvádí nepřesné informace, přeskakuje kroky při tvorbě, aby poukázal na nutnost dodržování pracovního postupu krok po kroku.

Například:

Vyzve žáky, aby si vzali papír a vystřihli z něho souměrný kruh. (Žáci zjistí, že od ruky nevystřihnou souměrný kruh, že ho potřebují narýsovat nebo obkreslit = zjistí, že chybí uvést 1. krok před samotným stříháním, tedy narýsovat kruh nebo obkreslit si cokoli kulatého.)

Teď teprve (v 2. kroku) si mohou kruh vystřihnout, tudíž až poté co si kruh narýsují.

Poté učitel žáky vyzve, aby vybarvili kruh zelenou pastelkou. (Nyní žáci zjistí, že nemají v pomůckách zelenou pastelkou a musí ji přidat do seznamu pomůcek.)

V posledním kroku mají nakreslit černou fixou na kruh oči a pusu a následně nakreslit smajlíkovi červený nos.

Po tomto pracovním postupu žáci zjistí, že je důležité:

  • NEJPRVE PŘIPRAVIT VŠECHNY POMŮCKY (= chyběla nám zelená pastelka)
  • DODRŽOVAT POSTUP DLE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ (= přeskočili jsme rýsování)
  • ZJISTÍ, ŽE JE MOŽNÉ NĚKTERÉ KROKY PROHODIT (= nejprve vyměnit kresbu pusinky za nos), ALE NE VŠECHNY (např. nemůže nejprve nalepit křidélka a pak teprve tělíčko).

Následně učitel žákům rozdá rozstříhané lístečky a žáci se pokusí je seřadit tak, jak by měli správně postupovat (správný postup jsem přiložila do přílohové části).

VESELÝ SMAJLÍK

Pomůcky: papír, nůžky, zelená pastelka, černá a červená fixa, tužka, cokoli kulatého k obkreslení

Kruh vystřihneme.

Tužkou na papír obkreslíme cokoli kulatého a vznikne nám kruh.

Nakreslíme červenou fixou nos.

Kruh vybarvíme zelenou pastelkou.

Dokreslíme smajlíkovi černou fixou oči a pusu.

Hlavní část (20–30 min.)

Žáci se pokusí pomocí videonávodu vytvořit sovičku. Učitel žáky vyzve k tomu, aby si rozebrali tablety a zadali si tuto internetovou stránku: https://www.youtube.com/watch?v=GsytS6tJF1g.

Následně žákům vysvětlí, aby se pokusili tvořit samostatně s tím, že mohou video kdykoli pozastavit, popř. si ho přetočit nazpět. V případě, že by si byli hodně nejistí, mohou se obrátit na učitele.

Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují, zda si chodí pro materiály do skříňky, zda pracují dle jednotlivých kroků. 

Zdroj: youtube.com


Závěrečná část
(10 min.)

Poté, co žáci dokončí svou tvorbu, se učitel žáků ptá, jak se jim tvořilo. Porovnávají výhodnost či nevýhodnost videonávodu. Baví se o tom, zda by sami dokázali podobné video vytvořit, a tak dále.

Žáci také zhodnotí svá díla, mohou říci, kam si sovičku umístí.

Nakonec shrne celou hodinu učitel, zjistí, zda žáci splnili všechny cíle.

Integrace se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace

Tuto vyučovací hodinu PČ jsem převedla do hodiny ČJ a nechala žáky celý pracovní postup na základě vlastních prožitků převyprávět v rámci Komunikační a slohové výchovy dle osnovy (název, úvod, pomůcky, postup dle kroků jdoucích za sebou, závěr).

Jedná se i o jeden z očekávaných výstupů v RVP.

Poznámka pod čarou:

Hodinu lze realizovat i při online výuce.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
11.72 kB
PDF
Čtyřsměrka
doc
8.79 kB
Dokument
Pracovní postup – veselý smajlík

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 1. 2022
Autorka přináší inspiraci pro činnostní učení formou integrované výuky českého jazyka a pracovní výchovy s využitím digitálních technologií a rozvojem digitálních kompetencí u mladších žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy