Odborný článek

Geologické děje

Anotace

Geologické děje působící uvnitř planety i na jejím povrchu je možné napodobit pomocí modelů a simulací. Obsahem článku je ve výuce realizovaný videoprojekt v rámci online výuky přírodopisu, ve kterém žáci devátého ročníku modelovali jimi vybraný geologický děj a natočili k němu video pro festival geologických snímků Šutrofest.

Geologické děje působí nepřetržitě uvnitř planety i na jejím povrchu. S žáky jsme se zaměřili na praktické poznávání vnitřních a vnějších geologických dějů na základě jejich modelování a následnou diskuzi k příčinám vzniku daných jevů a možným následkům pro člověka a krajinu.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geological_bodies_modelling.jpg


Úvodní hodina

Úvodní „brainstorming“ na téma geologické děje a společná tvorba pojmové mapy pomocí volně na webu dostupné aplikace na tvorbu diagramů Draw.io (https://app.diagrams.net/).

Autor díla: Jakub Holec


Na úvodní vybavení si toho, co již víme o geologických dějích, jsme navázali krátkými videi, které zachycují jednotlivé geologické děje. Po jednotlivých zhlédnutých videích žáci odpovídali na otázky k tomu, co je příčinou vzniku daného geologického děje a jaké jsou možné následky daného děje pro krajinu a pro člověka.

Videa geologických dějů:

Na konci první hodiny jsme si představili zadání pro domácí videoprojekt – v průběhu tří týdnů simulovat/modelovat vybraný geologický děj, zachytit jej na video a video s geologickým dějem odevzdat do zadání v Microsoft Teams.

Ukázky žáky vytvořených videí geologických dějů

Vrásnění hornin:

Sopečná činnost:

Erozní činnost větru:

Erozní činnost moře:


Po třech týdnech, když žáci odevzdali jejich videoprojekty s geologickými ději, jsme uspořádali festival geologických filmů Šutrofest 2021. V rámci festivalu jsme si promítli všechna zpracovaná videa žáků. Následovalo hodnocení každého snímku v několika soutěžních kategoriích – dokument, umělecký film, komedie, překvapení, cena kritiky, anticena. Žáci tak ke každému odkazu na video v chatu Teams přidávali předem domluvené emotikony (např. překvapení – emotikon údivu, komedie – „smíšek“ apod.), které představovaly jednotlivé soutěžní kategorie. Žáci tím přiřadili snímky do soutěžních kategorií a zároveň vyjádřili počet bodů, které snímek v dané kategorii získal.

Výsledky vrstevnického hodnocení žáků k videím Šutrofestu 2021:

Autor díla: Jakub Holec


Následovalo ocenění všech odevzdaných příspěvků, rekapitulace modelací zachycených geologických dějů, jejich příčin a možných následků. Autoři nejlépe hodnocených videí v jednotlivých kategoriích obdrželi skromné ceny Šutrofestu 2021.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti