Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > S online aplikacemi se jazyky učí lépe (2. část)
Odborný článek

S online aplikacemi se jazyky učí lépe (2. část)

13. 4. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Petra Lexová

Anotace

Autorka představuje šest aktivit vytvořených do hodin cizích jazyků v aplikaci LearningApps. Seznamuje se snadným způsobem jejich vytvoření a uvádí důvody pro využívání této aplikace ve výuce.

Cíl

Motivace žáků během distanční i prezenční výuky prostřednictvím zábavných jazykových aktivit vytvořených pomocí digitálních online nástrojů.

Spoléhat na jedinou aplikaci, i kdyby nabízela to, co všechny ostatní dohromady, se nemusí vyplatit, když je dočasně nefunkční její server. Proto je užitečné ovládat nějaké rovnocenné „náhradníky“, např. LearningApps.

LearningApps využívám nejvíce ty typy aktivit, které Flippity nenabízí (online křížovky a skrývačky, skupinové puzzle, přiřazování k obrázku aj.). Podstatné je, že LearningApps je rovněž v neomezeném množství zdarma. Úložiště aplikace je: https://learningapps.org/.

V následující části představím aktivity, které jsem vytvořila v LearningApps.

Aktivita 1: The Millionaire Game (Chcete být milionářem?)

TYP AKTIVITY

Žák získává a ztrácí finance v závislosti na správnosti odpovědí, cílem hry je získat nejvyšší možnou částku (hra tak může mít rychlý i pomalý průběh). Ukázka hry na obrázku 1 byla vytvořena k procvičení stupňování přídavných jmen ve 4. třídě a je dostupná zde.

Obrázek 1 (V
Obrázek 1 (V „milionáři“ chtějí uspět naprosto všichni)

 

S jistotou tvrdím, že pokud je relevantní (a pokud možno zajímavý) obsah prezentován ve vhodném sledu, např. pokud po prezentaci komparativu v „milionáři“ následuje řízený nácvik stejné gramatiky s využitím „flashcards“ z Flippity (příklad: /přední strana/ hot, /druhá strana/ hotter) a po něm ještě skupinový soutěžní kvíz s komunikativními prvky (příklad úkolu: „Compare the Sun and the Moon.“), jsou digitální nástroje vysoce efektivními didaktickými pomůckami.

Aktivita 2: Horse race (Koňské dostihy)

TYP AKTIVITY

Žákův avatar soutěží s počítačem nebo s jinou osobou / jinými osobami (třeba s učitelem), smyslem hry je být v cíli první. V průběhu hry se řeší úlohy s výběrem správné odpovědi. Za správnou odpověď je přidělen bod. Je možné nastavit náročnější variantu, ve které je celý bod přidělen pouze rychlejší odpovědi (pomalejší odpověď získává půl bodu). Aktivita na obou obrázcích níže je dostupná po kliknutí zde.

Obrázek 2 (Pod přezdívkou
Obrázek 2 (Pod přezdívkou „Anna“ si občas zahraji s žáky)

 

Obrázek 3 (Dostihy jsou větší zábavou než obyčejná
Obrázek 3 (Dostihy jsou větší zábavou než obyčejná „multiple choice“)

 

Aktivita 3: Word grid (Skrývačka)

TYP AKTIVITY

Aktivita založená na hledání skrytých slov mezi písmeny nepotřebuje dlouhé představování. V LearningApps je možné poskytnout textovou, obrázkovou nebo zvukovou nápovědu, k dispozici jsou také modifikace různé náročnosti (zobrazení hledaných slov, uspořádání slov do úhlopříčky aj.). V aktivitě na obrázku žáci hledají španělské názvy dnů, měsíců a ročních období. Aktivita je dostupná zde.

Obrázek 4 (V této úpravě žáci musí dobře vědět, co hledají)
Obrázek 4 (V této úpravě žáci musí dobře vědět, co hledají)

 

Aktivita 4: Guess the word (Šibenice/Oběšenec)

TYP AKTIVITY

Žáci s pomocí poskytnuté nápovědy hádají písmena konkrétního slova. Při špatné volbě písmene okvětní lístek zčerná. Aktivita k procvičení španělských názvů ročních období je dostupná po kliknutí zde.

Obrázek 5 (Je možné nastavit anglickou, španělskou, ruskou a další klávesnici)
Obrázek 5 (Je možné nastavit anglickou, španělskou, ruskou a další klávesnici)

 

Aktivita 5: Group puzzle (Skupinové puzzle)

TYP AKTIVITY

Představa, že učitel o malé přestávce vytvoří pro žáky cvičení, ve kterém se hádá, co je na postupně odhalovaném obrázku, byla ještě docela nedávno nerealistická. Současné digitální technologie to ovšem umožňují. Svou podstatou je „Group puzzle“ pouze zařazováním slov do skupin, má však jednu přidanou hodnotu – vyšší motivaci žáků. Aktivitu na obrázku si můžete ve své vlastní hodině španělštiny s žáky zahrát zde.

Obrázek 6 (Postupně odkrývané kastaněty)
Obrázek 6 (Postupně odkrývané kastaněty)

 

Aktivita 6: Matching pairs on image (Přiřazování k obrázku)

TYP AKTIVITY

Aktivita je vhodná k procvičení tematické slovní zásoby. Stačí vyhledat vhodný obrázek (např. lidské tělo, dům), při editaci do konkrétní části obrázku přiřadit barevnou značku a uvést správné řešení. Žáci vybírají správné pojmenování z nabídky tvořené všemi procvičovanými slovy.