Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (11. díl) – „Spolupráce ve dvojicích, plošné vytváření, dřívka, mušle“
Odborný článek

Společně to dokážeme (11. díl) – „Spolupráce ve dvojicích, plošné vytváření, dřívka, mušle“

19. 8. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Rozvoj jemné motoriky a plošného vytváření prostřednictvím práce s drobným přírodním materiálem (s barevnými dřívky a mušlemi).

Popis aktivity

Tato aktivita rozvíjí spolupráci dvou dětí při zpracování společného úkolu. V jednom případě to bylo vytváření zahrádky z barevných dřívek a navazovalo na předčítání pohádky „Květuščina zahrádka“. Obrázek, který vytvořily dvojice dětí z mušlí, navazoval na příběh z knihy „Rok v MŠ – Jak si mořský koník, mořská jehla a mořská hvězdice udělali malé, milé moře“. V obou aktivitách děti dostaly do dvojice podložku a měly k dispozici přírodní materiál, za pomoci kterého na jejím prostoru zpracovávaly dané téma.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázky č. 1, 2 – společné vytváření z barevných dřívek – „Květuščina zahrádka“

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3, 4 – společné vytváření ve dvojicích z mušlí – „Malé, milé moře“

Autor díla: Marie Čermáková

Reflexe

Prostřednictvím uvedených aktivit se děti naučily vnímat rozdíl mezi tím, co je mé a co je naše. Forma spolupráce ve skupinách je uplatňována opakovaně od začátku školního roku proto, aby děti pochopily, že je nutné se spolu domlouvat na společném postupu, představách apod. K tomuto účelu byla vždy pro jednu dvojici dětí připravena podložka, která vymezovala prostor, na kterém děti společně pracovaly. Na začátku školního roku je pro děti kooperace a komunikace při společných aktivitách obtížná. Děti většinou ukazují samy za sebe, co vytvořily. Pokud jsou dětem tyto činnosti nabízeny opakovaně, pak postupně pochopí rozdíl mezi tím, co je „MÉ a NAŠE“. V obou uvedených případech byl použit přírodní materiál, který je vhodnější než plast.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 8. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.