Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (9. díl) – „Vybarvování velkých obrazů měsíců v roce“
Odborný článek

Společně to dokážeme (9. díl) – „Vybarvování velkých obrazů měsíců v roce“

5. 8. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Ačkoliv všechny z uvedených aktivit rozvíjejí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměr pedagoga

Podporovat samostatnou přípravu pomůcek na výtvarné aktivity, správné držení grafického materiálu a udržování pořádku na pracovním místě. Získat povědomí o názvech měsíců v roce. Rozvíjet komunikativní dovednosti při popisu obrázku a v rámci komunikace s vrstevníky při společné práci.

Popis aktivity

Tato aktivita navazuje na již uveřejněný článek „Skládání velkých obrazů měsíců v roce“. Poté, co děti ve skupinách sestavily tři měsíce konkrétního ročního období, mají k dispozici v průběhu dalších dnů při ranních hrách velkou omalovánku aktuálního měsíce a na viditelném místě pak mají k nahlédnutí stejný (barevný), aby mohly v případě zájmu tento použít jako vzor ke skupinovému kolorování. Jde o aktuální měsíc, který právě začíná. Volně jej pak v průběhu několika dní při ranních hrách kolorují vodovými barvami.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1–2 – kolorování velkých obrazů měsíců v roce – říjen – vodové barvy

Autor díla: Marie Čermáková


Reflexe

Tato aktivita záměrně navazovala na zmíněnou část seriálu „Skládání velkých obrazů podzimních měsíců“. Děti si jejím prostřednictvím upevnily poznatky z předchozího tématu. Děti se při ní kromě spolupráce naučily pracovat s grafickým materiálem – vodovými barvami. Prostřednictvím popisu obrázku pak byly posíleny komunikační dovednosti a poznatky o tom, co se děje v jednotlivých měsících. Samostatnou přípravou a úklidem pomůcek pak byly posíleny pracovní a činnostní kompetence.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 8. 2021
Popsaná činnost opět představuje inspiraci pro skupinové práce a zároveň nám ukazuje možnost navazování témat a propojování činností, což autorka zmiňuje i ve své reflexi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije