Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (8. díl) – „Skládání velkých obrazů podzimních měsíců“
Odborný článek

Společně to dokážeme (8. díl) – „Skládání velkých obrazů podzimních měsíců“

4. 8. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Vytvářet povědomí o čtyřech ročních dobách a měsících roku. Vnímat, co je zobrazeno na obrázku, a dokázat toto vyprávět. Podpora komunikačních dovedností při popisu obrázku.

Popis aktivity

Na začátku aktuálního ročního období s dětmi skupinově skládáme velké rozstříhané obrazy měsíců konkrétního ročního období – tentokrát podzimu (září, říjen, listopad). Děti jsou rozděleny do tří skupin a každá z nich skládá jeden měsíc. Když jsou všechny tři obrazy kompletní, děti jejich části dají na hromádku a skupiny se mezi sebou vymění, takto opakujeme 2x, dokud všechny skupiny dětí nevystřídají všechny měsíce.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1, 2 – skládání velkých obrazů podzimních měsíců

Autor díla: Marie Čermáková


Reflexe

Prostřednictvím této aktivity si děti vytvořily povědomí o existenci čtyř ročních období v průběhu roku a o měsících v roce. Prostřednictvím popisu obrázku byly rozvíjeny komunikativní dovednosti. Společným sestavováním jednotlivých obrazů pak byla posilována spolupráce mezi dětmi. Jelikož soubor obsahuje všechny měsíce roku, provádíme tuto aktivitu v průběhu celého školního roku, či ve dvojicích sestavujeme jednotlivé měsíce z roku průběžně ve volných aktivitách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 8. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije