Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (5. díl) – „Naše Země, děti z celého světa“
Odborný článek

Společně to dokážeme (5. díl) – „Naše Země, děti z celého světa“

30. 6. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série stejnojmenných článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Podporovat povědomí o existenci různých národů i odlišných kultur, a o názvech kontinentů na planetě Zemi. Posilovat soustředěnost a pozornost při společenské hře „Děti světa“ a práci s encyklopediemi. Rozvoj komunikačních dovedností při popisu obrázků z kartiček k jmenované společenské hře. Podporovat rozvoj jemné motoriky při práci s grafickým materiálem a pracovní i činnostní kompetence při samostatné přípravě a úklidu pomůcek.

Popis aktivity

V týdnu s názvem „Naše Země“ jsme hráli společenskou hru „Děti světa“. Popisovali jsme, co je vyobrazeno na kartičkách ke společenské hře, a přiřazovali je k jednotlivým dřevěným figurkám dětí z různých kontinentů. Prohlíželi jsme si encyklopedie k tématu a v závěru týdne společně nakreslili Zemi a život na ní. Ze čtvrtky byl vystřižen kruh, do kterého děti barevnými lihovými fixami předkreslily kontury, vzduch vybarvily hoblinkami ze strouhané progresy a kolorovaly pak anilinovými barvami. K dispozici měly volně kolem sebe encyklopedie a uvedenou společenskou hru s kontinenty a dřevěnými figurkami. Také světelný globus, jako celý týden, na kterém jsme hledali kontinenty.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – kresba kontury barevnými lihovými fixami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – kolorování hoblinkami z progresy strouhané řezátkem, dle pozorování na globusu

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3 – vybarvování vodovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 4 – hotová práce

Reflexe

V průběhu týdenního tématu se děti seznámily s existujícími kontinenty na planetě Zemi. Toto se dělo hravou formou a společně s upevněním pravidel společenské hry „Děti světa“. Prostřednictvím kartiček  (pohlednic z jednotlivých kultur) ze společenské hry děti poznaly různé způsoby života lidí na těchto kontinentech. V této době jsme si také povídali o tom, co to je globus, pojmenovávali na něm jednotlivé kontinenty a porovnávali je s vyobrazením ve společenské hře. V návazné výtvarné aktivitě pak toto měly děti možnost využít při vyobrazení motivů na společné práci „Děti světa“. Pokud by děti tuto aktivitu prováděly před seznámením se s náplní tématu, neměly by reálnou vizuální představu pro výtvarné zpracování. Náročnost výtvarné aktivity byla vykompenzována tím, že se na ní děti podílely společně a práci si mezi sebou rozdělily. V rámci týdenního tématu děti získaly povědomí o existenci jiných kultur na planetě Zemi a o jejich životě. Tyto vědomosti byly utvářeny až v rámci uvedených aktivit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 6. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.