Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (3. díl) – „Co jsme našli na louce“
Odborný článek

Společně to dokážeme (3. díl) – „Co jsme našli na louce“

10. 6. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je třetím ze série stejnojmenných článků navazujících na teoretický úvod v prvním z nich. Praktické ukázky přinášejí příklady společného tvoření předškolních dětí. Popsané aktivity v sérii článků posilují jeden z možných způsobů, jak nejen posilovat vzájemné vztahy při plnění společného úkolu, ale také vedou k upevňování odpovídajících dovedností v oblasti jemné motoriky, výtvarného vyjadřovaní a posilují pracovní a činnostní kompetence. Závěr každé popsané a zdokumentované aktivity pak tvoří pedagogická reflexe.

CO JSME NAŠLI NA LOUCE

Další záměry pedagoga

Podporovat zájem o živou přírodu, o život hmyzu a pojmenovávání některých známých květin a druhů hmyzu. Rozvoj komunikační dovednosti v době pobytu venku i v MŠ při pozorování a prohlížení obrázků. Při práci s encyklopediemi podporovat zájem o knihy a používání pojmů. Podpora environmentálního cítění. Vést děti ke spolupráci při výtvarných aktivitách, posilovat jemnou motoriku při práci s grafickým materiálem.

Popis aktivity

Tato aktivita prolínala týdenním tématem „Co vše vidíš na louce“. V týdnu jsme při pobytech venku fotili květiny, pojmenovávali některé z nich a hledali v dětských encyklopediích hmyz, který zde žije. Toto jsme si následně v MŠ promítali na PC. Slepením dvou tvrdých čtvrtek vznikla velká plocha pro následnou společnou práci. Tuto plochu jsem tužkou rozdělila na dvě části a také nakreslila obrys slunce. Vodovými barvami děti kolorovaly vzduch (modrá), tráva (zelená) a slunce (žlutá). Poté jsme si kolem rozložili dětské encyklopedie související s tématem a prohlíželi si je. Lihovou fixou pak děti na základě zkušeností z pobytu venku, ale také z prohlížení encyklopedií dokreslily hmyz a rostliny. V závěrečné fázi pak předkreslené kontury kolorovaly anilinovými barvami.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – jedna z mnohých fotografií pořízených při pobytech venku

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – vybarvený základ pro kresbu lihovou fixou

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3 – kresba kontury černou lihovou fixou

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 4 – práce připravená na kolorování anilinovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 5 – kolorování anilinovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 6 – hotová práce

Reflexe

Děti se prostřednictvím této aktivity naučily využívat zážitků z pobytu venku netradičním způsobem, využití fotografií, vyhledávání květin pro focení, vyhledávání a pojmenovávání květin dle fotografií a v encyklopediích. Při společné výtvarné aktivitě pak děti využily informace z encyklopedií jako vzor pro jejich zobrazení při kresbě, a tak došlo k propojení obohacování o nové pojmy s výtvarným vyjadřováním. V neposlední řadě se děti naučily spolupracovat a procvičily si jemnou motoriku při práci s výtvarným materiálem. Samostatnou přípravou a úklidem pomůcek byly posíleny pracovní a činnostní kompetence.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 6. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech. Zařazení práce s fotografií a následné prohlížení na PC vhodnou a citlivou formou seznamuje děti s možnostmi zapojení technologií. Tím je podpořen rozvoj digitální gramotnosti dětí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy