Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživme městskou knihovnu pro 21. století (7. část) – Tvoříme prezentaci městské knihovny jinak
Odborný článek

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (7. část) – Tvoříme prezentaci městské knihovny jinak

12. 5. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Čonková
Spoluautor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Žáci vytvoří online prezentaci akcí pro městskou knihovnu dle zásad pro tvoření prezentací. K tvorbě primárně využijí nástroj Prezi.

Popis činnosti

Nejprve se žáci rozdělí do týmu, který bude zpracovávat prezentaci. Doporučujeme zvolit jednoho garanta (garant komunikace / garant grafiky) a tým složený z copywriterů, korektora textu a tvůrců prezentace. 

Předáme žákům zadání, ve kterém mají pro městskou knihovnu vytvořit prezentaci, která čtenářům představí kulturní akce pro následující roční období. V knihovně se určitě musí uskutečnit Noc s Andersenem, alespoň jedno autorské čtení, jarmark knih a jedna akce zaměřená na mladé čtenáře. Další akce necháme na týmu. Minimálně musí proběhnout 10 akcí. 

Žáci kromě obsahu dodrží i zásady pro tvorbu prezentace. Aby zásady dodrželi, rozdá jim vyučující jednoduchý checklist. Checklist může být vytvořen ve vizuální podobě, nebo např. v nástroji jako je např. Google Keep. Prezentace by měla obsahovat logo knihovny, pokud ho již tým má k dispozici. Zároveň bude vytvořena ve formátu, který se jednoduše sdílí na webových stránkách. Doporučujeme vyzkoušet nástroj Prezi, který slouží k tvorbě vizuálně zajímavých prezentací a představuje alternativu ke klasickým prezentacím formátu ppt, pptx. Zároveň umožňuje samotnou prezentaci nahrát i s naším komentářem. 

Prezi využívá prvků předpřipravených šablon. Při prezentaci simuluje tzv. průlet prezentací. Pro vzdělavatele je k dispozici zdarma.

Autor díla: Markéta Čonková
Autor díla: Markéta Čonková

 

Postup práce žáků je jednoduchý. Přihlásí se do služby Prezi ideálně školním účtem. Kliknou na tlačítko +, zvolí prezentaci a vyberou předlohu. Poté již šablonu upravují dle svých požadavků. Na konci práce žáci prezentaci nahrají buď v režimu video a prezentace, nebo audio a prezentace. Je dobré se žáky diskutovat, v jakém případě tuto možnost zvolíme. Podívejte se na ukázku, jak může prezentace vypadat. Ostatní žáci kontrolují, zda checklisty byly dodrženy. 

Žáci se během práce mohou inspirovat doporučením pro tvorbu prezentace. 

Autor díla: Markéta Čonková

 

Na závěr prezentaci nahrají buď v režimu video a prezentace, nebo audio a prezentace. 

Při následném sdílení prezentací se žáky diskutujeme, v jakých případech nám možnost nahrát si vlastní prezentaci pomáhá. Ostatní žáci kontrolují, zda checklisty byly dodrženy. 

Aktivita může být doplněna o aktivitu, ve které žáci připravují projekt jedné konkrétní události (např. autorské čtení).

Komentář z pohledu gramotnosti:

Digitální gramotnost

Žáci během práce vytvářejí nový digitální obsah, ve kterém mohou kombinovat různé digitální formáty (DG-4-2-01). Používají-li žáci cizí obsah, uvedou zdroje (DG-4-1-08). Během nahrávání prezentace přímo v nástroji Prezi žáci odhalují řešení problému jak prezentovat publiku, pokud v době prezentace nemohu být přítomen (DG-4-1-10).

Možnosti individualizace a diferenciace výuky:

Důkazy o učení:

Žáci vytvoří prezentaci dle zadání, a pokud využijí nástroj Prezi, tak samotnou prezentaci nahrají.

Literatura a použité zdroje

[1] – SKRBKOVÁ, Bohumila. Jak prezentovat. [cit. 2020-10-4]. Dostupný z WWW: [https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=74234&view=11751].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Čonková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC s připojením na internet