Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživme městskou knihovnu pro 21. století (5. část) – Infografikou do světa informací
Odborný článek

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (5. část) – Infografikou do světa informací

29. 4. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Čonková
Spoluautor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Žáci vytváří infografiku, která čtenáře informuje o zajímavostech městské knihovny. Infografika může být vytvořena ve volně dostupném doporučeném online nástroji Canva, zároveň lze použít i jiné digitální grafické nástroje.

Žáci ve stanoveném týmu vytvoří infografiku pro čtenáře knihovny. Obsah infografiky bude prezentovat vybavení knihovny pro čtenáře. 

Tým tvoří garant grafiky a tvůrci infografiky. Dle potřeby mohou zapojit i jiné pozice. 

Je důležité, aby si žáci mezi sebou rozdělili jednotlivé úkoly. Infografiku mohou tvořit v různých online nástrojích. 

Z hlediska rozvoje kompetencí k podnikavosti doporučujeme cíleně se žáky stanovit, kdo je konzumentem obsahu, neboli kdo je cílová skupina. 

Doporučujeme využít nástroj Canva, který je uživatelsky přehledný a obsahuje i šablony pro tvorbu. Pokud žáci nemají k dispozici online nástroj, mohou využít i nástrojů pro tvorbu prezentace. Mohou si předem stáhnout šablonu a tu využít. Šablony jsou k dispozici např. od Microsoftu

Žáci se pravděpodobně s formátem infografiky již setkali. Jedná se o grafickou podobu číselných nebo statistických informací, které jsou zpracovány v přehledné a uživatelsky atraktivní podobě. Využívají se názorné obrázky, piktogramy, slova, grafy.  

Průběh lekce

Nejprve žáci budou pracovat s námětem Noc s Andersenem. Vyučující v úvodní fázi hodiny žákům rozdá seznam věcí, které si s sebou mají čtenáři vzít. Žáci mají za úkol podívat se na seznam pohledem čtenáře. Seznam je vypracován v jednoduché textové podobě.

 • 1 baterka pro každého
 • alespoň 1,5 litru vody
 • 1 přikrývka
 • 2 oblíbené knihy
 • mnoho kamarádů

Žáci v týmu zvažují, jak by seznam šlo předat v jiné atraktivnější formě, aby čtenáře zaujal. Vyslechneme si jejich názory a poté ukážeme možnost zpracování pomocí plakátu – infografiky. 

 

Autor díla: Markéta Čonková


Žáci infografiku i jednoduchý seznam porovnají a vyhodnotí výhody a účel použití infografiky. 

Hledání inspirace

Žáci prozkoumají další příklady infografik, které jsou volně dostupné na internetu. Do vyhledávače (např. Google, Seznam, Bing) zadají klíčové slovo spojující infografiku a knihovny. Doporučujeme využít mezinárodního jazyku angličtiny pro více výsledků vyhledávání. 

Samotná tvorba infografiky

Poté vedoucí týmu předá týmu úkol: vytvořit infografiku pro čtenáře, která je bude informovat o vybavení knihovny. 

Zadání: Vytvoř infografiku, kterou informuješ čtenáře atraktivní formou o zajímavostech knihovny. Do dnešní doby knihovna využívala jednoduchého textového formátu. Využij buď online nástroj Canva, nebo offline nástroj pro tvorbu prezentace.

Pokud bychom chtěli aktivitu rozšířit o návštěvu knihovny, doporučujeme, aby žáci nabídku knihovny nejprve sami prozkoumali (pohledem, přečtením informačních materiálů, rozhovorem s knihovníkem) a poté vytvořili v týmech infografiku, která o nabídce informuje. Využili bychom tak v projektu autenticky vytvořený materiál. 

Pokud návštěvy nevyužijeme, mohou žáci sami vymyslet obsah infografiky, nebo jim obsah můžeme doporučit:

 • 3247 knih, z toho 72 knih, které byly vydány minulý rok.
 • Knihovna odebírá pravidelně 7 měsíčníků (časopisů).
 • Čtenáři mohou využít 12 notebooků a připojit se na internet.
 • Knihovna nabízí možnost půjčit si čtečky knih, aktuálně jich vlastní 10.
 • Každý měsíc knihovna organizuje minimálně jedno veřejné předčítání.

Popis práce v Canva

 • Canva je ideálním nástrojem pro vytvoření jednoduchých vizuálních infografik. Další inspirativní nástroje doporučuje článek Tvořte infografiku jako profesionálové
 • Canva umožňuje využít připravených šablon a ty si přizpůsobit. 
 • Obsahuje i galerii obrázků a symbolů, které můžeme při tvorbě využít. Část obrázků je k dispozici bezplatně, část je tzv. premium (pokud chceme odstranit vodoznak, je potřeba za obrázek zaplatit). Uživatelé si také mohou nahrávat vlastní obrázky. 
 • Ačkoliv Canva neumožňuje přímé vložení grafů, je možné grafy vložit, pokud jsou ve formátu obrázku (jpeg, png aj.).
 • Canva je v češtině, ovládání je intuitivní a brzy se jej naučí i žáci. Jednotlivé prvky (obrázky, symboly, text) mohou upravovat (velikost, pozice, otočení, barva aj.) a vytvořit tak během chvíle jednoduchou grafiku. 
 • Abychom mohli nástroj používat, je potřeba se zaregistrovat. K tomu mohou studenti využít své školní účty (Office, Google) nebo osobní e-maily. Doporučujeme využít účty školní.

Žáci během práce mohou využít možnosti zvolit si šablonu pro infografiku a tu si přizpůsobit. Pokud máme dostatečný časový prostor a dostatek studentů, doporučujeme, aby žáci zpracovali 2–3 návrhy a z nich vybrali ten nejlepší. Jaký je ten nejlepší, jaká jsou kritéria? Objektivně obsahuje všechny zadané informace, je pro čtenáře srozumitelný a z hlediska subjektivní roviny vizuálně upoutá pozornost čtenářů. 

Na aktivitu můžeme navázat tematickou hodinou, ve které žáci budou zkoumat tvorbu H. Ch. Andersena a držitele Ceny Hanse Christiana Andersena.

Zpětnou vazbu zaměříme na zpracování infografiky. Doporučujeme, aby si žáci zpětnou vazbu vyměnili mezi sebou. Důležité je zaměřit se i na samotný proces tvorby včetně věnování pozornosti cílové skupině, pro kterou infografiku žáci vytvářeli. 

Komentář z pohledu gramotnosti:

Digitální gramotnost

Žáci během práce vytvářejí nový digitální obsah, ve kterém mohou kombinovat různé digitální formáty (DG-4-2-01). Po ukončení práce soubor ukládají do společného prostoru, aby s ním mohli pracovat všichni členové týmu (DG-4-3-02). Žáci během činnosti mohou využívat digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu (DG-4-3-04). Používají-li žáci cizí obsah, uvedou zdroje (DG-4-1-08). Vznikne-li více návrhů, podílí se žáci na tvorbě sdílených portfolií (DG-4-1-04). 

Důkazy o učení:

Zpracovaný soubor infografiky podle zadání, uložení souboru do společného online prostoru pro další použití.

Literatura a použité zdroje

[1] – MATĚJKA, Vojtěch. Tvořte infografiku jako profesionálové. [cit. 2020-10-4]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18495/TVORTE-INFOGRAFIKU-JAKO-PROFESIONALOVE.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Čonková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna