Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově
Odborný článek

Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově

30. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Tělesná výchova je vyučovací předmět, který rozvíjí především pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost, a na nepohybové činnosti „není čas“. Přesto (nebo právě proto) i do tělesné výchovy pronikají digitální technologie a umožňují rozvíjet digitální gramotnost, jsou vhodné pro motivaci žáků a pochopitelně i pro rozvoj pohybové gramotnosti.

Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově

Tělesná výchova je vyučovací předmět, který rozvíjí především pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost, a na nepohybové činnosti „není čas“. Přesto (nebo právě proto) i do tělesné výchovy pronikají digitální technologie a umožňují rozvíjet digitální gramotnost, jsou vhodné pro motivaci žáků a pochopitelně i pro rozvoj pohybové gramotnosti.

Žáci rozvíjejí digitální gramotnost v tělesné výchově především při využívání mobilních digitálních technologií, které jim umožňují měřit jejich výkony a porovnávat je, zaznamenávat tělesné parametry, dokumentovat provedení pohybových činností, organizovat pohyb, sledovat denní pohybový režim, upozorňovat na dosažení (nedosažení) vhodných minimálních denních limitů, připravovat trasy a činnosti v přírodě atd.

Digitální technologie jako didaktický prostředek v tělesné výchově

Využití digitálních technologií (DT) a rozvoj digitální gramotnosti (DG) žáků se děje především na třech úrovních:

 • Pro žáky jsou DT prostředkem učení, motivace a aktivizace. Pomáhají: získávat a vyhodnocovat data související s pohybovými aktivitami; ukládat data a sumarizovat (upravovat) do podoby podkladů, které mohou generovat nové poznatky a motivovat k pohybové činnosti a rozvoji pohybové zdatnosti; kooperovat s ostatními v terénu prostřednictvím sítě; předcházet zdravotním rizikům spojeným s pohybovými aktivitami; chovat se odpovědně ke svému zdraví atd.
 • Pro učitele znamenají digitální technologie prostředek pro přípravu a vhodné zaměření výuky, pro sledování a hodnocení žáků i zpětné zhodnocení dosažených výsledků ve výuce. Pomáhají především jako informace a zásobník videonahrávek pro metodickou přípravu různých pohybových činností, přípravu organizace výuky, zajištění bezpečnosti či přípravu pro první pomoc při úrazech atd.
 • Další rovina nabývá význam v současné situaci pandemie (možná dalších podobných situacích) a představuje využití digitálních technologií pro distanční výuku. Přestože je tělesná výchova z výuky odstraňována a pro distanční výuku nemá řada žáků podmínky ani dostatečný motiv, jsou digitální technologie možností, jak v době mimo školní výuku rozvíjet tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti.

  A) Náměty pro učební činnosti žáků ve výuce

  Výuka tělesné výchovy umožňuje žákům uplatňovat již osvojené digitální znalosti a dovednosti a zároveň nabízí nové možnosti pro rozvíjení digitálních kompetencí v souvislostech běžného života.

  Rozvoj DG ve výuce tělesné výchovy zaměřené na rozvoj zdatnosti a měření výkonů

  Rozvoj zdatnosti je postaven především na dlouhodobějších lokomočních činnostech (chůze, vytrvalostní běh, plavání). Zde je možné pro zjišťování základních kondičních ukazatelů a pro motivaci využít především:

  a) mobilní telefony s aplikací krokoměrů (postupně mají mobily všichni žáci a aplikace krokoměru je stažitelná zdarma, měří počet kroků a celkovou ušlou (uběhnutou) vzdálenost za den, za týden, celkově, udává množství spálených kalorií, dobu lokomoce),

  b) digitální krokoměry (finančně dostupné – škola může mít k dispozici sadu několika krokoměrů),

  c) digitální fitness náramky (totéž),

  d) chytré hodinky (finančně náročnější, ale měří i srdeční tep, krevní tlak, výdej kalorií aj.).

  Autor díla: Jan Tupý a kolektiv     

  a) mobilní telefon     b) digitální krokoměr    c) fitness náramek     d) chytré hodinky

   Náměty pro využití:

  • sleduj počet kroků/kilometrů, které ujdeš za den (jen při pobytu venku), snaž se ujít denně 7 000–8 000 kroků (5–6 km) na 1. stupni, 9 000–10 000 kroků (7–8 km) na 2. stupni,
  • kdo ujde největší počet kroků (nejdelší vzdálenost) za týden, za měsíc (1. i 2. stupeň),
  • která třída daného ročníku ujde v daném týdnu nejvíce kroků (km), uložte svá data do sdílené tabulky a porovnejte výsledky (nejvyšší ročníky 1. stupně a 2. stupeň),
  • za jak dlouho dojdeš (dojdeme jako třída) z našeho města (obce) do Paříže, do Stockholmu, do Říma atd. (2. stupeň),
  • změř pomocí chytrých hodinek tepovou frekvenci a rozhodni, zda je dosažená frekvence vhodná pro spalování tuků – viz kalkulačka na https://jak-hubnout.eu/kalkulacka-vypocet-tepove-frekvence-pro-spalovani-tuku/#kalkulacka (2. stupeň).

  Měření výkonů znamená především měření dosaženého času (běh, běh na lyžích, plavání) nebo vzdáleností (skoky, hody). Dnes jsou digitální stopky součástí řady zařízení:

  a) digitální stopky (v mnoha variantách),

  b) chytré hodinky,

  c) mobilní telefon.

  Autor díla: Jan Tupý a kolektiv         

  a) digitální stopky          b) chytré hodinky           c) mobilní telefon

  Náměty pro využití:

  • kdo zvládne danou vzdálenost lépe než při předchozím měření – změř dosažený čas spolužáka v běhu, v plavání (na 1. stupni), čas běžecké štafety, čas jízdy na běžeckých lyžích, ve slalomu na lyžích atd. (na 2. stupni),
  • změř orientační čas vlastního výkonu zmačknutím stopek na začátku a na konci výkonu (chůze/běh) a porovnej ho z předchozím výkonem na stejné trati.

  Dnes lze měřit digitálně i vzdálenosti, především hody, případně skoky. Dosah měřidel (mezi 20–150 m) odpovídá jejich finanční náročnosti. Praktické použití v TV je ještě otázkou budoucnosti, možná ale brzy bude jejich funkce zabudována do mobilních telefonů.

  Digitální měřič vzdálenosti

  Autor díla: Jan Tupý a kolektiv

  Rozvoj DG ve výuce tělesné výchovy zaměřené na sledování pohybových činností a jejich kvality

  Výrazně lze rozvíjet DG a zlepšovat pohybové dovednosti v tělesné výchově s využitím digitálních technologií při sledování a zaznamenávání pohybových činností (počty opakování konkrétních prvků ve sportovních hrách, podařených/nepodařených pokusů) a sledování jejich kvality (zobrazení a hodnocení dovedností zaznamenaných formou jednorázové fotografie, videa atd.):

  a) tablety – jednoduché statistické údaje o činnosti žáků ve hře; jeden žák hraje, druhý zaznamenává počty dobrých/špatných přihrávek, úspěšných/neúspěšných střel na branku, na koš, úspěšného/neúspěšného bránění protihráče atd.; po určitém čase se žáci ve hře a v záznamu střídají; údaje zpracují později do tabulky a vyhodnocují úspěšnost hry,

  b) mobilní telefon, digitální fotoaparát – záznam pohybové činnosti (techniky provedení) v gymnastice, atletice, hrách, při plavání, lyžování atd.; jeden žák provádí, druhý zaznamenává pohyb, pak se vymění; učitel může bezprostředně na záznamu doložit vhodné chybné provedení a vysvětlit, co dělat jinak.

  Tablet jako možnost pro pořizování záznamu o pohybových činnostech

  Autor díla: Jan Tupý a kolektiv

  Náměty pro využití:

  • zaznamenej do připravené tabulky symbolem (o) zdařilé přihrávky a symbolem (x) nezdařené přihrávky. Zaznamenej symbolem (y) zdařilé střely na koš a symbolem (z) nezdařené střely na koš. Ve vyšších ročnících lze ještě případně indexem y1, y2 členit střely z území pod košem, z trojkové vzdálenosti, indexem z1, z2 střely, které se dotkly obroučky nebo desky a které šly mimo obroučku a desku atd. Jednotlivá data pak vyhodnoťte a sdělte si, kdo nejlépe uspěl,
  • podívej se na videozáznam skoku do dálky a snaž se posoudit, co nebylo v provedení pokusu zcela správné (mělo by se zlepšit), např. pomalý rozběh, málo dynamický odraz., plochý let, málo předkopnuté nohy. Podobně lze hodnotit i u řady jiných činností (další atletické disciplíny, gymnastika, sportovní hry, plavání aj.). Nejvíc časového prostoru je u lyžování (na 2. stupni), kde lze hodnocení videozáznamů věnovat čas po výcviku.

  Rozvoj digitální gramotnosti při přípravě pohybových činností v terénu (turistické akce, lyžařský výcvik, cyklistické výlety atd.)

  Velké možnosti pro rozvoj digitální gramotnosti přinášejí dlouhodobější činnosti v přírodním prostředí mimo školu. Především jde o získávání informací o lokalitě, v níž se aktivity plánují – o přírodních podmínkách a kulturních zajímavostech, o vybavení pro daný typ pohybové činnosti, o orientaci v terénu, o bezpečnosti v letním i zimním přírodním prostředí atd.:

  a) tablety a počítače jako technologie, která umožní získat, zpracovat a prezentovat potřebné informace,

  b) mobilní telefony, které umožňují orientaci v terénu podle GPS, dokumentaci cesty, komunikaci mezi členy skupiny (skupin),

  c) navigace na jízdní kolo (umožňuje bezpečný pohyb po cyklostezkách a v terénu k zadanému cíli).

  Orientace podle GPS v mobilu a dalších navigačních za řízeních

  Autor díla: Jan Tupý a kolektiv

  Náměty pro využití:

  • Vyhledej informace o cestě do místa kurzu (o lokalitě, o přírodních podmínkách, o nejbližších kulturních památkách, o bezpečném pohybu v terénu, o výběru výstroje a výzbroje, o bezpečnosti při putování pěšky, na kole, na lyžích atd.). Informace týkající se jednoho tématu vyhledá a prezentaci připraví dvojice žáků. Základní prezentaci lze zpracovávat už v 5. ročníku, běžně pak na 2. stupni.         
  • Připrav návrh výletu z místa pobytu do okolí k nejzajímavějším přírodním či kulturním zajímavostem.
  • Orientuj se v terénu podle předem daných navigačních údajů. Dané místa zdokumentuj pomocí fotografie i s údaji o GPS.
  • Zaznamenávej na trase pochodu nebezpečná místa. Zdokumentuj je pomocí fotografie a údaje GPS a zpracuj o daných místech prezentaci s vysvětlením nebezpečí.

  Danou digitální techniku lze využít i při orientačním běhu, geokešingu atd. Informace na:

  https://www.rogelli.cz/orientacni-beh/

  https://kesky.cz/zaciname-s-geocachingem/co-je-to-geocaching/

  Rozvoj digitální gramotnosti mimo vyučování

  Kromě použití výše zmíněné DT pro rozvoj digitální gramotnosti je možné především ve školní družině (pro žáka 1. stupně) a doma (pro jakýkoli věk) využít digitální pohybové hry s pomocí tzv. „taneční podložky“, „virtuálního skateboardu“ apod. Tyto technologie vedou žáky k napodobování pohybu na obrazovce či k vytváření vlastního pohybu přenášeného na obrazovku. S pomocí jednoduché snímací kamery může jít i o současnou pohybovou činnost několika žáků najednou (sety pro rodinu). Tato digitální technologie může vést k poměrně intenzivní pohybové aktivitě žáků v době nepříznivého počasí nebo nuceného pobytu doma v době pandemie (viz i dále).

  Motivační pro žáky 2. stupně je využití digitálních technologií pro záznam akcí školy zaměřených na pohybové aktivity (sportovní den, sportovní soutěže aj.) a jejich zveřejnění formou ucelené prezentace, videospotů, školních filmů atd. Zde je však třeba věnovat pozornost autorské korekci záznamu, aby nedocházelo ke zbytečnému zesměšňování některých konkrétních žáků či učitelů a ke snižování jejich důstojnosti.

  B) Náměty pro učitele – příprava výuky v tělesné výchově

  Námětů, které lze využít je hodně. Ne vždy jsou však dostupné přehledně uspořádané. Přinášíme odkazy z webu Pedagogické fakulty v Brně – https://is.muni.cz/elportal/studovna/pedagogika.

  Abeceda pohybové aktivity dětí

  Publikace uvádí v 1. kapitole videa k motorickému vývoji žáků, v kap. 2 k pohybovému režimu ve škole a v kap. 3 jsou videa z hodin tělesné výchovy.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1549777

  Gymnastika dětí hravě i metodicky

  Elektronická publikace přináší 8 kapitol, které obsahují: (1) přenášení nářadí a organizaci prostoru při TV, (2) Průpravná cvičení, (3) Akrobatická cvičení, (4) Cvičení na lavičce a kladince, (5) Šplh na laně a na tyči, (6) Cvičení na hrazdě, (7) Přeskoky, (8) Překážkové dráhy.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1549780

  Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

  Publikace kromě informací o psychickém, tělesném a pohybovém vývoji v mladším školním věku, o hodinách tělesné výchovy ve vazbě na výstupy RVP ZV a názvosloví poloh a pohybu přináší především praktické ukázky rušných a průpravných částí hodin tělesné výchovy.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1354589

  Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

  Publikace přináší texty a videa pro cvičení bez náčiní, dynamická a koordinační cvičení a strečink. Vždy ve formě ucelené sestavy nebo jednotlivých cvičení.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1319456

  Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

  Metodická publikace přináší videa pro cvičení žáků mladšího školního věku s velkými míči (gymball), měkkými míči (overball), se švihadlem, tyčí, a ročníkem nebo copem.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1344194

  Zdravotně preventivní pohybové aktivity

  Publikace, která je v české i anglické verzi, předkládá 5 kapitol zaměřených na (1) roli fyzické aktivity v životě lidí, (2) motorickou a fyzickou aktivitu v jednotlivých životních fázích, (3) fyzické aktivity podporující zdraví (vysvětlení principu pohybové pyramidy), (4) zdravotně orientované zdatnosti (svalová kondice, kardiorespirační fitness, složení těla, testování na zdraví orientované kondice), (5) shrnutí problematiky aktivit pro prevenci a podporu zdraví. Další 3 kapitoly přinášejí praktické příklady zdravotně orientovaných pohybových aktivit (6) v tělocvičně a na sportovním hřišti, (7) ve vodním prostředí, (8) v přírodním prostředí.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1549517

  S pyramidou pohybu seznamuje i video, které bylo výstupem projektu Fandíme zdraví. Pyramida pohybu byla převzata z Projektu Pohyb a výživa, kde najdete další inspirace pro výuku žáků 1. stupně.

  Fandíme zdraví: Pyramida pohybu – YouTube

  https://pav.rvp.cz/o-pokusnem-overovani-projektu-pohyb-a-vyziva-

  Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

  V publikaci jsou kromě obecnějších informací o motorickém vývoji v životě dítěte a využití plaveckých pomůcek ve výuce plavání (včetně druhů pomůcek a jejich úchopů) především praktické příklady pro odbourávání strachu z vody, nácvik potápění a dýchání ve vodě, nácvik splývání a nácvik plaveckých způsobů znak, prsa, kraul, motýlek.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1387538

  Suchozemské pohybové pohádky, Vodní pohybové pohádky

  Obě publikace jsou určeny pro předškolní vzdělávání, ale řadu námětů lze využít i v nejnižších ročnících 1. stupně ZŠ.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1369920

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1356489

  Zdravotní tělesná výchova

  Pro výuku zdravotní tělesné výchovy je určena ucelená stejnojmenná publikace, která přináší 13 kapitol pojednávajících o vyrovnávacím procesu jednotlivých poruch pohybového aparátu i dalších oslabení a poruch jednotlivých orgánů a orgánových soustav.

  https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js12/ztv/web/index.html

  Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách

  Metodický materiál k výuce první pomoci

  Publikace se zabývají obecnými i specifickými požadavky prevence úrazů při plavání, koupání, lyžování a snowboardingu, bruslení, turistice, cykloturistice a vodní turistice. Druhá publikace se pak týká konkrétních postupů při ošetření úrazů.

  https://is.muni.cz/elportal/?id=933136

  https://is.muni.cz/elportal/?id=1359748

  Náměty z projektu Atletika pro děti

  Web přináší několik desítek metodických textů pro atletické činnosti dětí 1. stupně, včetně videí umístěných na YouTube.

  Metodické materiály – Atletika pro děti (atletikaprodeti.cz)

  Náměty pro testování žáků – projekt MOBAK

  Mezinárodní projekt se zabýval testováním motorických kompetencí u žáků různého věku. Stránky jsou v anglickém jazyce, klepnutím na překlad se převedou do češtiny.

  http://mobak.info/en/mobak/

  C) Distanční výuka v tělesné výchově

  V době pandemie se v jarním období roku 2020 nabízely školám náměty pro cvičení žáků v „domácím prostředí“. V současnosti se dostává tělesná výchova v době pandemie zcela na okraj. Ve školách se prakticky zcela opouští a pro distančního vzdělávání se nové náměty nezpracovávají.

  Nabízejí se cvičení na webech:

  UčíTelka

  Tělocvik — UčíTelka — Česká televize (ceskatelevize.cz)

  Zde je přes 100 cvičení, které s Českou televizí zajišťuje Český olympijský výbor. Určitý problém je v tom, že na rozdíl od jiných předmětů, které vedou učitelé, „tělocvik“ vedou současní nebo bývalí významní sportovci. Protože je cvičení určeno žákům 1. stupně, většina z nich dané sportovce nezná a nemohou být pro ně odpovídajícím vzorem. Nenechme se odradit názvy „Trénink s…“, o trénink se nejedná, a nemělo by se jednat. Rovněž některé použité postupy a cviky nejsou pro danou věkovou skupinu zcela vhodné. Cvičení po 1. 9. 2020 s Evou Novákovou se jeví jako mnohem vhodnější.

  #NaDalku

  Web spravuje MŠMT na adrese Tělocvik | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz).

  Naleznete zde odkazy na Fitness s výsadkáři – připraveno ve spolupráci s CrossFit Pardubice. Videa jsou vhodná spíše pro starší žáky na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ.

  Fitness s výsadkáři | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz)

  Další odkaz je na web Fyzioklinika. Ten nabízí přehled cviků při bolestech zad. Opět spíše pro starší žáky, pro dospělé, kteří jsou poučeni o pravidlech korektivních cvičení.

  Fyzioklinika | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz)

  Odkaz MoveU je vysloveně pro žáky středních škol a starší. Přináší soubory posilovacích cvičení.

  MoveU (@moveu) • Fotky a videa na Instagramu

  Rozcvička #NaDalku obsahuje videorozcvičky s vrcholovými sportovci. Opět je vhodné spíše pro starší žáky. Škoda že u cvičení nejsou jakékoli metodické rady, jak cvičení provádět, aby byla účinná a bezpečná.

  Rozcvička #NaDálku | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz)

  Nejvhodnější pro žáky 1. stupně jsou cvičení na Telocvik.online.

  Tělocvik.online I – Přeskakování dvou triček – YouTube

  Přikládám ještě odkaz na webové stránky české společnosti učitelů tělesné výchovy, kde je vyjádření společnosti k situaci v tělesné výchově v době pandemie.

  Prohlášení k situaci COVID-19.pdf (webnode.cz)

  Podklady k příspěvku poskytli: Jaroslav Vrbas, Vladislav Mužík.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.