Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití termokamer na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Využití termokamer na 1. stupni ZŠ

3. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

V současné době se do škol poměrně často dostává méně obvyklé zařízení – termokamera. Termokameru můžeme využít jako výbornou vyučovací pomůcku na 2. stupni při výuce fyziky, chemie, přírodopisu. Můžeme ji také využít už na 1. stupni při badatelsky vedených hodinách. Badatelsky orientovaná výuka vychází z pedagogického konstruktivismu. Jde o zapojení žáků do objevování přírodovědných zákonů, propojování zjištěných informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení. U bádání je důležité, aby se žák zapojil do práce aktivně a s chutí. Právě už v této motivační fázi je termokamera velkým přínosem.

Cíl

Příspěvek na konkrétní aktivitě realizované se žáky ukáže možnosti využití digitálních technologií, které vedou ke splnění stanoveného vzdělávacího cíle, a především umožní žákům sledovat jevy, které jsou běžným okem nesledovatelné.

Průběh aktivity

Termokamera nám na 1. stupni výrazně obohatí možnosti zvláště otevřeného bádání. Žákům do skupin přidělíme termokameru a vyzveme je, aby se seznámili s obsluhou termokamery a prozkoumali jejich nejbližší okolí během 5 minut.

Po seznámení s termokamerou vyzveme žáky, aby kladli otázky, které je ve spojení s možnostmi termokamery napadají.

Po té žáky upozorníme na naše časové možnosti a necháme je vybrat vědeckou otázku, formulovat hypotézu a naplánovat, jak pokus/pozorování provedou v daném čase.

Pokud některé skupiny mají s formulacemi problém, pomůžeme jim.

Po provedení pokusu/pozorování žáci formulují závěr a potvrdí, či vyvrátí svoji hypotézu.

Dostatek času necháme na prezentace výsledků všech skupin. Při prezentaci necháme každou skupinu prezentovat výzkumnou otázku – hypotézu – provedení pokusu x pozorování – závěr a návrat k hypotéze.

S termokamerou se mi například osvědčily následující aktivity:

 • Pozorování termokamerou spolužáky a jejich jednotlivé části těla – dýchání do roušky.
 • Psaní prstem/gumou na lavici, kde termokamera zaznamená tepelnou stopu.
 • Obtisk ruky na lavici.
 • Stopy chodidel na podlaze a sledování klenby chodidla.
 • Psaní ledem x sněhem na tabuli.
 • Pozorování teplokrevných x studenokrevných zvířat.
 • Sledování hladiny mléka v krabici, pokud jsme ho vyndali z lednice.
 • Sledování jednotlivých barev oblečení venku na slunci.
 • Sledování světla x stínu na chodníku x ulici.
 • Pozorování tepelných úniků domů.
spící kočka
Spící kočka
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Člověk a pes 
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Otisk dlaní na stole 
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Led v misce
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Nápoj v ledu 
Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Reflexe

Tuto aktivitu jsem vyzkoušela s termokamerami i při lektorování pedagogů na vědeckém kempu Akademie věd ČR. Termokamery jsem si zapůjčila z projektu „Termokamery do škol“. Kontakt: Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Teslova 11, 301 00 Plzeň; edu@labir.cz.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 11. 2020
Propojení badatelských aktivit s digitálními technologiemi umožňuje rozšířit spektrum činností, kterým se mohou žáci na 1. stupni věnovat. Jedná se o silný motivační prvek pro jejich další poznávání v oblasti přírodních věd.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky