Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tipy na aktivity pro psaní na žákovských zařízeních na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Tipy na aktivity pro psaní na žákovských zařízeních na 1. stupni ZŠ

Anotace

Článek uvádí některé aplikace, které můžete použít pro rozvoj psaného projevu pomocí žákovských zařízení – konkrétně pro psaní vypravování, vytvoření vlastní e-knihy, vytvoření komiksu, myšlenkových map. Uvádím i pomocníka se správností psaného projevu. Většinu aplikací využijete jak při klasické, tak při online výuce s žáky prvního i druhého stupně ZŠ. Šíře pojednávám o možnostech vytváření aktivit ve SMART Výukovém softwaru a SMART Výukovém softwaru Online. Článek je doplněn o obrázky reprezentující výsledky práce dětí.

V minulém článku jste se seznámili s několika tipy na využití aktivity Zapojte se! ze SMART Notebooku hlavně v první a druhé třídě ZŠ. Šlo o počátky psaní s tablety a dalšími chytrými zařízeními, takže děti odesílaly hlavně jednoslovné odpovědi nebo krátká slovní spojení. Tentokrát se podíváme na stejnou aktivitu při práci skupin ve třetím ročníku. Šlo o první pokusy s vypravováním psaném na dotykovém zařízení.

V aktivitě Zapojte se! jsem využila náhodné zobrazení příspěvků, ale šla by nastavit i kategorizaci podle skupin. Třída byla rozdělena do čtyř skupin a já jsem vytvářela sloupečky z jejich příspěvků. Pod tabulkou byla vložena interaktivní kostka s neutrálními obrázky. Naším úkolem bylo vymyslet příběh či krátké vyprávění o hlavní postavě. Děti jí vybraly jméno Zuzana. Metodu s obrázkovými kostkami (v angličtině používáme Story Cubes) mám moc ráda a děti také. Obrázky nás nutí vymýšlet různé asociace a zadání úkolu je poměrně široké. Nikdo totiž neurčuje, jestli žáci mají podle obrázku, který na kostce padne, vymyslet podstatné jméno, sloveso nebo příslovce či jiný slovní druh. Jejich úkolem je prostě zakomponovat obrázek do věty a do celého příběhu. V řádcích si tedy přečtěte, co jednotlivé skupiny napadlo ke konkrétním obrázkům (např. Podívala se, kolik má peněz. Koupila si pokladničku. A pak si šla vydělávat). Ačkoliv neměli třeťáci ještě probrány slovesné časy, zajímavé je, že jedna skupina vyprávěla v přítomném čase, další skupiny v čase minulém.

Autor díla: Martina Štikarovská

Zapojte se! je jedna z jedenácti aktivit z Lesson Activity Builderu (LABu) ve SMART Notebooku. Další aktivity, které jsou naprogramované v HTML5, tudíž jejich funkčnost závisí na internetu a ne jako dříve na LATu (Lesson Aktivity Toolkitu) na Flash Playeru, můžete využít na procvičování učiva i testování žáků jednotlivě nebo ve skupinách. Některé aktivity jsou vhodné pouze pro práci na tabuli, jiné zase na tablety, ale většinu využijete ve stejné podobě jak na tabuli, tak na chytrých žákovských zařízeních. Učiteli v době používání stačí otevřít svou přípravu ve SMART Notebooku, není třeba se přihlašovat do žádných webových stránek a všechny aktivity Vám budou fungovat. Žáci si jen otevřou aktivitou vygenerované stránky, kam zadají číslo Vaší virtuální třídy a svou přezdívku (o zakládání Virtuální třídy se zmiňuji v předchozím článku).

Autor díla Martina Štikarovská uvádí, že je vlastníkem licence na program SMART Výukový software, verze 19.1.2790.0, citováno 31. 7. 2020 

Od začátku třetí třídy jsme zkoušeli s mými žáky takové aktivity připravovat. Jakmile zjistili, že tyhle skvělé „hry“, které pro ně připravuje paní učitelka, také dokážou vytvořit, snažili se a předbíhali se v tom, čí hru si právě pošleme na tablety. Byla to pro ně obrovská motivace. Jako by se zvýšila jejich prestiž ve třídě. Navíc jim vůbec nepřišlo, že by se učili. LABy mají tak skvělou grafiku, že dětem připomínají různé počítačové hry. Výukový obsah si tam už snadno doplníme.

Ve třetí třídě jsme měli zapůjčené ještě velké tablety (All-in-Ony), na kterých se dětem společně v malých skupinkách pěkně pracovalo (tablet je vhodný pro 4 až 5 žáků). Nejdříve každá skupina dostala své téma, na které se měla zaměřit (například Antonyma). Na papír potom každá skupina sepisovala dvojice slov, které k sobě patří, nebo třeba slovíčka v angličtině. Potom jejich seznamy prošly kontrolou, a pokud bylo vše správně, pustila jsem je k tabletům, aby tam slova přepsali. Pak už stačilo aktivitu spustit, nechat ostatní skupiny, aby se přihlásily do mé virtuální třídy, a začít hrát a učit se. Pro editaci těchto aktivit, kdy se slova různě třídí, řadí nebo párují, prostě pro práci s LABy, jsem přihlásila všechny tablety k mému učitelskému účtu (přes Gmail), aby s tím děti neměly problémy a nezdržovalo je to od práce. Musím se přiznat, že moji žáci byli tak šikovní, že si se mnou vyrobili aktivity LABu do angličtiny při anglické konverzaci a při klasické angličtině je vytáhli na mou kolegyni a dělali vlastně přípravy i pro ni. Byla jsem na ně moc pyšná!

Autor díla: Martina Štikarovská

S tím, jak žáci zlepšují své čtenářské schopnosti, jde také ruku v ruce rozvoj psaného projevu. A je to právě třetí třída, kdy mi žáci začali vyrábět i kvízy v Kahoot a Mentimetru do češtiny i angličtiny.

Když jsem ve čtvrté třídě začala pracovat s některými metodami kritického myšlení zaměřenými na práci s textem, také jsem hodně interaktivní tabuli využívala. Líbilo se mi např. názornost při metodě VCHD (Vím – Chci vědět – Dozvěděl jsem se) – žáci pracovali s pracovními listy a zároveň na interaktivní tabuli viděli barevné odlišení jednotlivých částí textu. Každý měl sice barevně označené jiné sekvence, ale byl potom schopen přepsat to nejpodstatnější z textu vlastními slovy. Děti se takto naučily pracovat i s odbornými texty, čehož potom využily např. v hodinách vlastivědy a přírodovědy i později na druhém stupni.

Dále jsme často používali myšlenkové mapy. Doporučuji aplikace Popplet, MindMeister a Wise Mapping. Jsou užitečné jak k ústnímu převyprávění, tak přepsání příběhu. Žáci si vytřídí informace a zjistí, co je z příběhu to podstatné a co ne.

Dnes bych do takové hodiny čtení a psaní zapojila i tablety. Společnost SMART Techonologies tenkrát testovala SMART Výukový Software Online (SVSO), a dnes už je zcela funkční a koronavirová výuka na dálku ho také dosti prověřila. V tomto online prostředí můžete s dětmi sdílet veškeré materiály – poznámky, přípravy ve SMART Notebooku, testy, videa, internetové odkazy, obrázky, různé soubory z Vašich počítačů a v neposlední řadě také LABy, kterých je v Online verzi softwaru k dispozici o dva více než v běžném SMART Noteboku. Navíc si tu můžete vytvořit i pexeso a kvíz pro týmy. Dále můžete žáky nechat pracovat ve skupinách s tím, že poté přesně vidíte, kdo kolik práce odvedl, co vkládal, co změnil atd. I žáci mají k dispozici základní nástroje SVSO. Abyste jim umožnili pracovat a sdílet své myšlenky v online prostředí, nemusíte jim tu vytvářet účty. Přihlašují se úplně stejně jako do LAB aktivity z Vaší přípravy ve SMART Notebooku jen s tím rozdílem, že v Online verzi s nimi sdílíte celou prezentaci stránku po stránce a nekonečný workspace pro skupinovou či individuální práci. Tohle oceníte hlavně při výuce na dálku. Všechny jejich příspěvky budete mít na jednom místě, žáci budou moci procházet i práce svých spolužáků a budou se moci od sebe i něco naučit, pomůžou si najít chybu a hledat nové řešení.

Dnes bych SVSO využila právě pro psaní krátkých textů např. ve 4. a 5. ročníku a jejich následné sdílení ve skupině. Takto by se děti mohly vzájemně motivovat třeba ke čtení – reklama na knihu velikosti letáku by byla ideálním úkolem.

Pokud se chcete podívat na videa o SMART Výukovém Softwaru Online, klikněte na odkaz zde.

Co se správnosti psaní týká, nesmím zapomenout na mou oblíbenou aplikaci Včelka, kterou jsem pravidelně ve svých hodinách využívala. Za dobu, co jsem na mateřské (2 roky), se aplikace posunula o hodně dál, a dokonce se i přizpůsobila výuce na dálku. Pokud se bavíme o zvládnutí gramatiky, Včelka obsahuje jedenáct aktivit zaměřených na psaní – některé jsou doplňovací, ale jsou tam i dvě cvičení se slovem Diktát v názvu. Jednodušší verze je zaměřena na diktování krátkých slov či slovních spojení, složitější variantou je psaní celých slov a souvětí. Vše diktuje Včelka, vy nemusíte žádné věty vymýšlet. Aplikace Včelka si umí sama vyhodnotit toto cvičení a za chybu považuje vše, co byste vy jako učitelé označili za chybu – chybějící interpunkci a diakritiku, malé písmeno na začátku věty a samozřejmě spoustu druhů gramatických chyb. Včelka dá žákovi okamžitou zpětnou vazbu a dvě možnosti na opravu chyby. Pro psaní na tabletech je tohle cvičení ideální. Novým prvkem komunikace mezi učitelem a žákem v době online výuky je Vzkaz od paní učitelky, který podporuje individuální přístup k žákovi, motivuje ho k další práci, ujišťuje ho, že pracuje správně, a nasměrovává ho, kudy by se měl dál ubírat, aby se jeho čtenářské dovednosti a psaní zlepšily. Chystá se také Vzkaz od žáka, který by měl zjednodušit komunikaci na dálku mezi takovým prvňákem, který ještě nemá žádnou mailovou adresu, a učitelem.

Pokud Vás Včelka zaujala a chtěli byste s ní pracovat jak ve škole, tak na dálku, podívejte se na videa objasňující práci učitele se Včelkou.

Nebo se přihlaste na webináře na tomto odkaze. Webináře se pravidelně vypisují. Jak na téma LABy, Včelka, tak i na další témata. Např. Skupinová výuka, Webové zdroje pro učitele z různých oborů.

Pro psaní příběhů můžete vyzkoušet aplikaci StoryJumper, která je zdarma a funguje i s českou diakritikou. Doporučuji to ale až pro žáky 5. ročníku a starší. Děti si tu zde můžou vytvořit celou knihu – vyberou si prostředí, hlavní postavy a předměty vyskytující se v příběhu a doplní si tam svůj text. Z těchto stránek si knihu dokonce můžete nechat vytisknout v pevné vazbě a poslat. Já jsem StoryJumper vyzkoušela s druháky – vytvořila jsem jim knihu s příběhem o dikobrazovi a žáci s rodiči měli doma nakreslit hlavního hrdinu na počítači nebo tabletu a poslat mi to na e-mail. Na domácí úkol tenkrát měli dva týdny a 95 % dětí úkol úspěšně splnilo. Komiksy si vytvoříte pomocí aplikace Storyboard That, která je opět zdarma.

V článku jste získali další tipy jak na aktivity zaměřené na gramaticky správné psaní, tak možnosti využití různých aplikací pro práci s textem a vlastní tvorbu. Formu a obsah už musí kontrolovat učitel, některé aplikace Vám to mohou zjednodušit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Štikarovská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 10. 2020
Text představuje aktivity, které umožňují žákům, aby si postupně osvojili dovednost vytvářet vlastní text v digitální podobě. Autorka sice uvádí zkušenosti s využitím konkrétního SW, ale mohou být inspirací na činnosti a aktivity i pro učitele, kteří ve své výuce používají jiný SW s obdobnými funkcemi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky