Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktivity pro tablety vyžadující napsání krátké odpovědi žákem
Odborný článek

Aktivity pro tablety vyžadující napsání krátké odpovědi žákem

16. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Štikarovská

Anotace

Příspěvek s praktickými ukázkami aktivit a výsledky žáků při práci na tabletech už od prvního ročníku. V článku najdete tipy, jak všemožně zapojit aktivitu Zapojte se! ze SMART Notebooku do různých částí hodiny. S touto aktivitou můžete pracovat s dětmi ve skupinách, ale i individuálně s žákovskými zařízeními, jako jsou tablety, telefony, ale aktivita se dá využít i v počítačových učebnách.

V minulém článku jsem psala o tom, jak začít s žáky psát na chytrých zařízeních, a zde přináším několik ukázek aktivity z Lesson Activity Builderu (LABu) ve SMART Notebooku.

První aktivita Shout It Out! (dnes Zapojte se!) byla naším opravdu úplně prvním pokusem na konci prvního ročníku. Nejprve jsme si vyzkoušeli odeslat jednu odpověď v náhodném zobrazení. Pak byli žáci rozděleni do čtyř skupin a měli ze svých chytrých zařízení posílat předměty dané barvy do své skupiny (kategorie). Každá skupina měla určenou svou barvu a žáci mohli využívat i prostředí naší třídy k inspiraci. Každý si vyzkoušel slovo napsat a odesílat odpovědi přes webovou stránku mnou vytvořené virtuální třídy. Aktivita byla navíc ztížena o třídění odpovědí do skupin, kdy museli žáci vybrat kategorii, do které jejich odpověď patří, a teprve potom odpověď odeslat.

Autor díla: Martina Štikarovská

Dnes už se žáci hlásí přes https://suite.smarttech.com/student a angličtina nedělá problémy ani takhle malým dětem. Přihlašování pro ně není složité, protože zadají pouze číslo virtuální třídy, které jim učitel sdělí (automaticky nám ho vygeneruje přímo aktivita Zapojte se!) a doplní svoje jméno, přezdívku, nebo kód, podle toho, jak se domluvíte. Chcete-li pracovat v anonymním režimu, v nastavení aktivity je to možné zadat a příspěvky v tu chvíli už nebudou označeny barevnými cedulkami se zkratkou jména žáka.

Výhodou aktivity Zapojte se! je to, že Vaše virtuální třída má stále stejné číslo (pokud si ho nechcete změnit) a žáci si ho nemusí pamatovat. Jednoduše je jim při příštích přihlašováních nabídnuto číslo třídy se jménem učitele, kam se někdy dříve hlásili. Pokud máte zrovna jazyk a třída je rozdělená napůl, žáci z obou skupin se mohou ve stejný čas přihlásit do virtuální třídy, ale každá polovina třídy ke svému učiteli s jiným číslem třídy. Virtuální třída se vytváří propojením SMART Notebooku a Googlu. Učiteli stačí během přípravy na hodinu otevřít aktivitu LABu, která umožňuje zapojení žákovských zařízení (přihlášení tabletů apod.), a automaticky se připojíte do Googlu, kde stačí vyplnit Váš Gmail, a číslo virtuální třídy Vám bude během chvilky vygenerováno.

První psaní slov na tabletu (či jiném chytrém zařízení) s sebou přináší také vysvětlování, jak udělat mezeru, jak napsat velké písmeno, háček nad velkým písmenem atd. Většina žáků tohle netuší a při prvních pokusech je třeba takové chyby respektovat. Zkušenějším uživatelům můžete jejich chybné odpovědi nebo příspěvky s gramatickou chybou nechat odstranit do koše. Příště si dají větší pozor na to, co píší, poradí se ve skupině, aby kvůli tomu neztratili body, takže jsou vlastně nuceni k pečlivé kontrole toho, co odesílají na chytrou tabuli.

Pokud zadáváte všem skupinám stejný úkol a nechcete, aby žáci opisovali odpovědi z tabule od jiných skupin, doporučuji vypnout tabuli a zapnout ji až v závěru aktivity. My jsme vyzkoušeli např. pětiminutovku ve skupinách, kdy mi každá skupina odeslala výsledky příkladů až na závěr, a teprve po odeslání jsme rozsvítili tabuli a výsledky zkontrolovali. Pro učitele je to na kontrolu velice rychlá práce – všechny odpovědi máte na jedné stránce, a navíc můžete do kontroly zapojit i žáky přímo u tabule. Obrázek pětiminutovky máte na mém blogu v odkaze níže.

https://3.bp.blogspot.com/-4nyFlWix2Hw/VrYU00MVqGI/AAAAAAAAAcs/M-93TPbiRmc/s1600/petiminutovka.png

Aktivitu Zapojte se! jsme využívali i jinak. Např. k brainstormingu na začátku hodiny, k poskytnutí zpětné vazby učiteli na závěr hodiny atd. Na obrázku vidíte práci žáků 2. ročníku na začátku školního roku. Při této aktivitě se někteří pečliví jedinci začali pídit po tom, jaké i/y se píše ve slovech, přesto jsem tady hrubku nepovažovala za chybu, když to ještě nevěděli. Tabulka je nastavena na zobrazování odpovědi náhodně.

Autor díla: Martina Štikarovská

Na začátku druhé třídy, když jsme měli probranou abecedu, jsme se připojili k mezinárodnímu dni zdravení a solidarity Hello Day. Žáci měli za úkol donést si do školy různé slovníky. Nejdříve jsme si vysvětlili systém řazení slov ve slovnících a pak začala soutěž ve vyhledávání pozdravů. Báječné bylo, že se „sešlo“ veliké množství různých druhů slovníků, žáci přinesli slovníky obrázkové, výkladové i klasické dvojjazyčné slovníky a někteří už využívali aplikací nahraných do jejich tabletů. Celkem bylo ve třídě zastoupeno 6 cizích jazyků. Všichni si pomocí této aktivity perfektně zopakovali abecedu a v praxi někteří úplně poprvé vyzkoušeli, jak se se slovníkem pracuje. Výsledky nejrychlejších žáků vidíte na obrázku, posílali jsme je samozřejmě pomocí tabletů na interaktivní tabuli.

Autor díla: Martina Štikarovská

Další možnost, jak začít zapojovat celou třídu do psaní na tabletech, jsou různé kvízy s otevřenou odpovědí (např. SMART Response VE) nebo opět aktivita Zapojte se. Doporučuji ale říct dětem, ať posílají co nejkratší heslovité odpovědi. Při velkém počtu žáků a dlouhých příspěvcích se můžete v textu ztrácet.

Aktivita níže reprezentuje typ otázek, kdy Vás zajímá názor každého žáka. Oceníte, kolik času s tímto řešením ve SMART Výukovém softwaru ušetříte. Představte si procházet 30 lístečků od Vašich žáků, když každému dáte možnost napsat až 3 odpovědi. Díky Zapojte se! můžete průběžně příspěvky komentovat, na tabuli třídit odpovědi do skupin a pracovat s chybnými odpověďmi.

Autor díla: Martina Štikarovská

Se staršími žáky, kteří už znají něco málo z gramatiky (ať už češtiny, nebo jiného jazyka), jsem zkoušela hrát hru, jak ji známe z papírové verze, kdy se do jednoho řádku na papír píše podstatné jméno, papír se přeloží a pošle dalšímu žákovi, aby dopsal sloveso, další pak příslovce atd. V Zapojte se! jsem odpovědi řadila do sloupců podle toho, jak rychle se objevovaly na tabuli, a vznikaly docela zábavné věty. Pěkné je, že vlastně odpověď hned vidí všichni žáci, takže se o chybách, významech slov dá diskutovat hned se všemi.

Aktivita Zapojte se! ze SMART Notebooku umožní žákům posílat i obrázky, stačí to před spuštěním nastavit. Takto můj kolega vytvářel obrázkový slovníček v terénu – žáci druhého stupně fotili v parku stromy a odesílali učiteli do SMART Notebooku.

Věřím, že aktivitu Zapojte se! využijete i jiným způsobem ve svých hodinách, v článku jste viděli jen několik tipů pro první a druhou třídu. V dalším článku se dozvíte více o tom, co jsme vyzkoušeli se staršími žáky na prvním stupni.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Štikarovská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 11. 2020
Čtenář v příspěvku nalezne ukázky, ze kterých je patrné, jak si žáci mohou od počátku školní docházky postupně a přirozeně osvojovat dovednost psaní a sdílení textů prostřednictvím digitálních technologií.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky