Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální pitva ve výuce
Odborný článek

Virtuální pitva ve výuce

11. 5. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Článek se zaměřuje na virtuální pitvu jako na vhodnou alternativu k provádění reálné pitvy. Součástí článku jsou ukázky konkrétních aplikací, pomocí kterých se žáci mohou seznamovat s vnější a vnitřní stavbou živočichů a funkcí jednotlivých orgánů. Přitom pracují s digitálními technologiemi s cílem efektivního řešení problémů spojených s tématem školních pitev a inovacemi, které přispívají k lepší motivaci a zájmu žáků o poznávání živé přírody humánním způsobem a s respektem k životu.

Pitva je jednou z výukových metod v biologii, při které se žáci názorně seznamují s podobou a uspořádáním vnitřních orgánů živočichů. Přitom je ale zásadní hledat vhodné alternativy k reálným pitvám, které jsou z etického hlediska kontroverzní a legislativně omezené. Také proto se na školách místo reálných pitev využívají modely vnější a vnitřní stavby živočichů, obrázky, případně animace a videa [1]. Kromě toho lze ve výuce sáhnout po virtuální pitvě jako po adekvátní a humánní náhradě reálné pitvy, kterou nám umožňují současné digitální technologie. Jde o simulace, které vyžadují interakci žáka s počítačem (notebook, tablet, chytrý telefon) [2]. V článku se zaměřím na ukázky aplikací virtuálních pitev, které je možné zvolit jako vhodný nástroj do výuky zaměřené na vnější a vnitřní stavbu živočichů a funkci jednotlivých orgánů.

Dissection Lab

Dissection Lab je aplikace simulující pitvu žáby, krysy, švába, žížaly, mořské hvězdice, žraloka a holuba. Aplikaci lze stáhnout na webu Google Play (Android) a App Store (iOS). Je k dispozici bezplatná demoverze pitvy žáby, ostatní modelové organismy je potřeba dokoupit. Po spuštění aplikace si žák zvolí živočicha, a tím se otevře hlavní nabídka s informacemi o živočichovi; jeho vnější anatomii a fyziologii; interaktivní simulace pitvy; detaily jednotlivých orgánových soustav a pro opakování didaktický test. Vlastní aplikaci tvoří hlavně 3D animované obrazy s popisky a komentáři. Ty jsou k dispozici pouze v angličtině, což představuje příležitost pro rozšiřování slovní zásoby žáků o odborné biologické pojmy.

V obecných informacích se žák seznamuje se zařazením živočicha v rámci biologického systému, získává informace o způsobu života živočicha a jeho vybraných zástupcích. Vnější stavbu živočicha představuje 3D model, který je možné otáčet o 360° okolo jeho vertikální osy s možností přibližování a oddálení. Simulace pitvy pak probíhá podle předem daného postupu, který žák následuje s použitím virtuálního skalpelu, nůžek, svorek a dalších nástrojů. Přitom si žák může označovat pozorované orgány štítky s popisem. Jistou nevýhodou je, že jednotlivé orgány se v průběhu pitvy nezvýrazňují. Tím se stávají hůře rozpoznatelné vzhledem k ostatním orgánům. Na druhou stranu si žák v aplikaci může samostatně zobrazit orgánové soustavy a jejich jednotlivé orgány mimo vlastní simulaci pitvy. Didaktický test pak tvoří otázky s výběrem ze čtyř možných odpovědí s možností okamžitého vyhodnocení, a zpětné vazby.

Autor díla: Jakub Holec, Dissection Lab

Frog Dissection

Aplikace Frog Dissection je určená pro iPad, je placená a dostupná na App Store. Kromě pitvy žáby je možné stáhnout i aplikaci Rat Dissection zaměřenou na pitvu krysy. Obdobně jako v případě aplikace Dissection Lab i tato aplikace nabízí kromě vlastní pitvy živočicha i informace o žábách, přehled různých druhů žab včetně animací a videí ze života žab a závěrečný test, který se zaměřuje na porozumění orgánovým soustavám i na jednotlivé kroky pitvy. Inovativními prvky aplikace je porovnání žab a člověka s ohledem na rozdíly v orgánových soustavách (dýchací, trávicí, oběhová apod.), dále interaktivní aktivity zaměřené na porozumění fungování těchto tělních soustav.

Frog Dissection, https://apps.apple.com/us/app/frog-dissection/id377626675

FROG Pro Dissector

FROG Pro Dissector je interaktivní software dostupný jako CD-ROM pro operační systém Windows a Macintosh. Aplikace nabízí virtuální pitvu žáby, videa a animace orgánů a orgánových soustav doplněné o komentáře, slovník používaných pojmů a didaktický test založený na vyhledávání správného umístění jmenovaných orgánů v těle žáby. Na rozdíl od předchozích spíše dotykově zaměřených aplikací pro tablety žák v této aplikaci provádí pitvu pomocí ovládacího panelu. Tím zároveň přepíná mezi různými pohledy (břišní nebo hřbetní strana, hlava, srdce, ústa). Součástí i této aplikace jsou pohledy na orgánové soustavy (např. dýchací, nervová, svalová, atd.) a kostru. Výhodou aplikace je, že v průběhu pitvy se žáci mohou vrátit o jeden či více kroků zpět, aniž by bylo potřeba celou pitvu virtuálně provádět znovu.

https://norecopa.no/norina/frog-pro-dissector-cd-rom

Kromě humánnosti provedení jsou virtuální pitvy i časově nenáročné. Umožňují opakované provedení a hlavně zajímavý multimediální pohled na vnitřní stavbu živočicha. Na druhou stranu virtuální pitvy poskytují velmi omezené možnosti rozvoje manuální zručnosti. Přesto jsou vhodným doplňkem a motivačním prvkem ve výuce, který představuje v kombinaci s dalšími postupy vhodnou alternativu k reálné pitvě [3]. Navíc se jedná o přínosné využití digitálních technologií pro řešení problémů a inovace v didaktice biologie. Virtuální pitvy žákům umožňují zajímavým a interaktivním způsobem poznávat vnitřní orgány živočichů.

Zdroje

[1] - Králíček. I., Moderní přístupy k výuce biologie. https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73563&view=11605.

[2] - Havlíčková, V., & Bílek, M. (2018). Virtuální pitvy jako efektivní podpora experimentální výuky biologie. Media4u Magazine, 15(3).

[3] - Havlíčková, V., Bílek, M., & Šorgo, A. (2018). Virtuální pitvy a jejich akceptace studenty učitelství biologie v České republice. Scientia in educatione, 9(1).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Marta Kubicová
29. 10. 2020, 21:44
Frog Dissection je opravdu perfektní! Pomocí aplikace Mirroring pak lze sdílet obrazovku iPadu do PC a virtuální pitva přes Teams může začít :).  Moc děkuji za tip.
Jakub Holec
30. 11. 2021, 10:13
Reakce na Marta Kubicová
Zajímavé jsou i další virtuální laboratoře. Aktuálně mě zaujal virtuální mikroskop od BioNetwork, který je dobře využitelný i v on-line výuce. Navíc umožňuje osvojovat správné postupy mikroskopování. https://www.ncb…roscope/

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Přírodopis