Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Tvorba interaktivních multimediálních vzdělávacích objektů v H5P
Odborný článek

Tvorba interaktivních multimediálních vzdělávacích objektů v H5P

3. 6. 2020 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Michal Černý

Anotace

Soubor nástrojů H5P nabízí učiteli (a nejen jemu) široké možnosti v tvorbě multimediálních interaktivních vzdělávacích objektů v kvalitě a estetickém provedení velice neobvyklém. Jde o rychle rostoucí otevřenou službu, kterou může bezplatně používat každý. V českém prostředí je přitom zatím téměř neznámá. Článek si klade za cíl ji představit a zasadit do základního didaktického kontextu.

Na různých místech Metodického portálu RVP.CZ poměrně často píšeme o učiteli jako o kurátorovi vzdělávacího obsahu i o tom, jak technologie mohou měnit (a mění) vzdělávání i didaktické přístupy v jednotlivých předmětech. V tomto ohledu určitě stojí za zmínku sada nástrojů (či platforma) H5P, která může být pro mnoho učitelů velice zajímavá.

H5P je komunitou řízený projekt vývoje prostředí pro tvorbu různých vzdělávacích objektů. To samo o sobě je velice zajímavé, protože za ním nestojí žádná korporace, není zde žádný placený balíček, žádný aspekt komercionalizace. Jestliže Stephan Downes upozorňuje na to, že jedním z největších problémů současného vzdělávání je komercionalizace, pak tato platforma je ukázkou toho, jak lze fungovat v zásadě zcela bez prostředků. První verze vznikla v roce 2013, stabilní verze se objevila 2024. Od té doby zažívá H5P v podstatě exponenciální růst uživatelů i vytvořených objektů.

Autor díla: Michal Černý


Co to H5P tedy vlastně je? Jde o soubor hotových, v HTML5 vytvořených nástrojů, ve kterých je možné tvořit vzdělávací objekty, většinou poměrně jednoduchého atomického druhu: obrázek, ve kterém je možné klikat na určitá místa a nechat si o nich zobrazit informace; interaktivní prezentace; jednoduché kvízy, interaktivní videa, časové osy… Myšlenka je taková, že takto vytvořený obsah pak uživatel může vzít a použít ve svém nástroji na správu učebního obsahu.

Tvůrce objektů se může na portále zaregistrovat a všechny objekty vytvářet na něm. V takovém případě má poněkud omezený prostor na to, jak velké obrázky nebo videa může nahrávat. Takto vytvořené objekty je pak možné pomocí embedů vkládat do libovolných stránek. Sami tvůrci zdůrazňují, že tato cesta ale není preferovaná a že uživatelé by ji měli používat spíše pro testování. Přesto si myslím, že pro většinu učitelů bude právě tento způsob práce zřejmě preferovaný.

Druhou možností je (a takto H5P má fungovat) nainstalovat jej do následujících aplikací: Moodle, Wordpress, Drupal nebo LMS Canvas, Brightspace, Blackboard. V nich se spustí aplikace, která objekty nejen vytváří, ale i udržuje spuštěné. Tím pádem nezatěžují servery H5P a mají neomezené limity třeba na velikost videa či obrázků. Existuje ještě služba H5P.com, která nabízí (snad) placený hosting a podporu (cenu jsem ale nedokázal dohledat, viditelné je jen 30 dní zdarma, z čehož lze nějakou budoucí cenu odhadovat).

Celý koncept pracuje s myšlenkou, že je možné dát učitelům jednoduché nástroje, které budou tvořit esteticky kvalitní obsah, a ti pak sami mohou pracovat na tvorbě vzdělávacích objektů. Celý systém silně čerpá z konektivistických myšlenek. H5P je open source na GitHub.

Uživatelé tedy vytvářejí jednotlivé malé vzdělávací objekty, které mohou pak vkládat do svých kurzů nebo stránek. Celý koncept se tedy snaží hojně pracovat s konceptem edukačního remixu, který zdůrazňuje, že učitel může využívat data z různých zdrojů, a pokud je sváže s novým kontextem, získává nový vzdělávací obsah. To ostatně dobře souzní s myšlenkou Davida Cormiera, který tvrdí, že jen málokdy vznikají nová díla (jako příklad má literaturu ve 21. století) – to, co je na dílech nového, nejsou většinou jejich myšlenky, ale určité přeskládání a vyzdvižení toho, co je aktuálně důležité. A právě takto má podle něj pracovat učitel.

Autor díla: Michal Černý


Jednotlivé aplikace

Pokud se tedy rozhodnete, že budete s H5P pracovat, můžete tvořit vzdělávací objekty následujícího typu:

 • Accordion – jde o klasické rozklikávací položky. Lze jimi pěkně strukturovat delší obsah anebo využít skutečnost, že obsah není hned vidět na jisté úvodní zamyšlení a zmapování prekonceptů.
 • Agamotto – umožňuje postupné měnění obrázku, typické využití je na změnu mapy (z politické na řeky nebo třeba klima), na přibližování objektů ve vesmíru nebo pod mikroskopem.
 • Multiplication quiz je modul, který slouží na výběr jedné správné odpovědi na otázku. Typicky se pracuje s krátkými variantami, nejběžnější využití se nabízí na procvičování příkladů nebo slovíček. Student vždy hned uvidí správnou odpověď a na konci i výsledné skóre.
 • Audio Recorder je jednoduchý nástroj, který slouží pro záznam zvuku. Student tak například může nahrát svoji odpověď na určité otázky, stáhnout si ji a pak ji uložit do odevzdávárny nebo poslat učiteli e-mailem. Při integraci s LMS je možné záznam rovnou importovat do něj.
 • Chart – jednoduchý nástroj na vykreslování grafů.
 • Collage – slouží pro tvorbu jednoduchých koláží z fotografií. Nemusíte pak používat externí nástroje jako je PicMonkey.
 • Column je zajímavý nástroj, který umí vytvářet stránku (něco jako interaktivní pracovní list), na který vložíte více prvků z ostatních aplikací z H5P. Nemusíte tedy prvky nutně embedovat na webovou stránku, ale můžete si z nich udělat jednoduché kolekce, které předkládáváte a doplňujete dle potřeby.
 • Dialog Cards jsou známé flashcards – dvoustranné kartičky s otázkou a odpovědí, mohou přitom kombinovat různý multimediální obsah, takže například u slovíček spojíte obrázek, audio a text do jednoho objektu, což může být edukačně velice zajímavé.
 • Dictation – nesmírně zajímavý nástroj pro učitele jazyků. Nahrajete do systému větu (audio), uživatel si ji spustí a musí ji přepsat. Systém pak porovnává výsledek s vaším zadáním. Student získá informaci o počtu chyb i ukázku správného řešení.
 • Documentation Tool – je nástroj na práci se strukturovanými dotazníky nebo formuláři. Studenti pracují s online rozhraním a výsledek se vyexportuje jako docx soubor. Lze v něm pěkně dělat studijní plány nebo třeba trénovat podávání projektových žádostí.
 • Drag and Drop – umožňuje pohybovat popisky nebo malými obrázky po velkém. Slouží pro pojmenování věcí (ať již u slovíček, nebo popisky fotek či buněk), ale třeba i na vytváření pořadí nebo třídění položek.
 • Drag the Words – doplňování slov. Učitel připraví text, ve kterém jsou vynechaná určité slova, a studenti metodou táhni a pusť doplňují z nabídky předdefinovaných položek. Hodí se například do dějepisu (doplňování jmen a dat) nebo jazyků.
 • Essay – v českém prostředí asi trochu upozaděný modul. Student má za úkol vložit text na určité téma a zadání. Učitel může omezit počet slov eseje a nastavit zpětnou vazbu tak, aby hledala klíčová slova v textu. Pokud v něm chybí, je možné, že student opomněl určité důležité myšlenky a má se k eseji ještě jednou vrátit. Pokud v ní naopak jsou, je možné jej pochválit. Aplikace neslouží na hodnocení eseje, ale na rychlou zpětnou vazbu, zda na něco důležitého student nezapomněl. Dobře funguje jen v nesklonných jazycích (takže třeba v angličtině).
 • Fill in the Blanks – klasické doplňování hodnot do prázdných políček. Výborný nástroj do jazyků, ale i třeba fyziky nebo matematiky na procvičování příkladů.
 • Find Multiple Hotspots – umožňuje v obrázku vybrat místa, která má žák označit. Systém pak vyhodnocuje správná a špatná označení. Výborně poslouží například pro označení postav nebo budov na historických snímcích.
 • Find the Hotspot – stejný nástroj jako předchozí, jen umožňuje pracovat jen s jedním označeným místem.
 • Find the words – klasická osmisměrka na čas. Učitel jen zadá klíčová slova, která pak v interaktivní osmisměrce student hledá.
 • Flashcards – velice pěkně vypadající aplikace pracující s obrázky a texty. Pod nimi je vždy volné políčko pro studentovu psanou odpověď. Hodí se především pro pamětné učení faktů.
 • Guess the Answer – jednoduchá hra založená na tom, co je na obrázku. Student vidí obrázek a otázku, může přemýšlet diskutovat a po kliknutí se mu zobrazí správná odpověď. Velice vhodné například na poznávání míst ze starých fotografií.
 • Iframe Embedder – umožňuje vložit iframe do H5P. Bude se hodit především do Column.
 • Image Hotspots – podle mne jedna z nejzajímavějších aplikací v H5P. Do obrázku učitel vkládá informační tlačítka, skrze která se mohou zobrazit další textové, obrazové nebo i hypertextové informace. Jde o skvělý nástroj například pro popis a analýzu obrázků, ale i experimentálního vybavení v laboratoři, nebo pro popis noční oblohy.
 • Image Juxtaposition – esteticky výborná aplikace – zobrazí dva obrázky a mezi nimi posuvník. Student může tímto posuvníkem pohybovat a vidí větší nebo menší část jednoho obrázku na úkor druhého. Skvěle se hodí například na porovnávání satelitních snímků v zeměpisu nebo na to, jak vypadají fotografie hvězd v IR a radiové oblasti.
 • Image pairing – jednoduchý nástroj na párování obrázků. Například můžete pracovat s obrázkem celého zvířete a detailu jeho kůže, vlajky a obrysu státu na mapě atp.
 • Image Sequencing – další jednoduchý nástroj na řazení obrázků. Skvěle se hodí například na seřazení historických fenoménů, třeba různého druhu oblečení podle času, planet ve Sluneční soustavě, zvířat podle velikosti atp.
 • Image Slider – tento nástroj známe z mnoha webových stránek – udělá pás obrázků, mezi kterými lze listovat. Hodí se tvorbu malých galerií fotek, které na sebe navazují, nebo pro různé ilustrace.
 • Impressive Presentation (ALPHA) je nástroj, který ocení uživatelé Prezi. Umí vytvořit prezentaci s textem a obrázky, kde se mezi jednotlivými slidy přechází pomocí působivých posunů nebo rotací. Pokud máte hodně obrázků, které na sebe navazují (třeba tvoří nějakou virtuální prohlídku), jde o vizuálně velice zdařilou funkci.
 • Mark the Words umožňuje v textu označit slova. Hodí se například pro práci volbou variant slov („Vládce Egypta se nazýval faraon – král.“), identifikaci chyb v textu atp. Celé řešení je jednoduché, rychlé a funkční.
 • Memory Game je nástroj na tvorbu puzzlů. Mohou obsahovat obrázky, textové popisky nebo i zvuk, který se přehraje při otočení. Lze je využít pro učení slovíček, rozvoj slovní zásoby u předškoláků atp. Současně jde dělat samozřejmě náročnější varianty, kdy studenti hledají dvojce, které spolu mají něco společného (například osobnosti se mohly potkat), ale každá karta je jiná.
 • Multiple Choice – jednoduchá aplikace na výběr více správných odpovědí na otázku.
 • Personality Quiz je spíše zábavným než vážným nástrojem. Studentovi jsou kladeny různé otázky a podle toho, jak odpovídá, se mu na konci vizualizuje, jakou je osobností. Hodí se hlavně do psychologie nebo sociologie v rámci ZSV. Zajímavé je, že pracuje s různými druhy otázek, včetně obrázkových, více položkových atp.
 • Questionnaire musí uživatel používat v rámci LMS, jinak příliš nedává smysl. Slouží pro tvorbu dotazníku, který může mít různé druhy položek, které se po vyplnění odešlou do systému.
 • Quiz (Question Set) – umožňuje spojit různé druhy otázek, které jsou tvořené v jiných aplikacích do jednoho balíčku, na které pak student odpovídá. Na konci se dozví výsledné skóre s případnou zpětnou vazbou k bodům.
 • Single Choice Set – jednoduchý nástroj na tvorbu otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Speak the Words – tato funkce mi nefungovala, ale obecně by měla umět umožnit studentovi odpovídat na zadané otázky prostřednictvím hlasu.
 • Speak the Words Set – v podstatě stejná funkce jako v minulém případě. Zadáváte otázky, na které studenti odpovídají (ideálně anglicky), a systém hodnotí spolu s vámi dopředu označené odpovědi. Student typicky odpovídá číslem nebo slovem, které se pak testuje. Ideální na práci se slovíčky nebo procvičování dat či počítaní.
 • Summary je jednoduchá aplikace, která pracuje se souborem tvrzení, která se vztahují k určitému textu nebo problému. Student vybírá ta, která jsou správná. Cílem aplikace je primárně pomoci při opakování nějakého problému tím, že studenta provede souborem důležitých tvrzení či faktů.
 • Timeline – je velice pěkný nástroj na tvorbu multimediálních časových os například do dějepisu nebo literatury. Každá událost může obsahovat obrázek, text i odkaz. Umožňuje velice jednoduše sledovat vývoj nějakých událostí nebo zdůrazňovat jejich pořadí.
 • True/False Question – jednoduchá aplikace na dichotomické odpovědi, které je možné vztáhnout k textu nebo k obrázkům.
 • Virtual Tour (360) představuje jeden z nejzajímavějších prvků celého H5P. Učitel může nahrát 360° fotografie, které může doplnit přechody mezi nimi a informacemi k nim, které fungují podobně jako u Image Hotspots. Kombinace přechodů a informací k objektům umožňuje vytvářet velice pozoruhodné prohlídky nebo virtuální galerie či exkurze.
 • Interactive Video patří mezi nejpropracovanější a nejkomplexnější nástroje v rámci celého balíčku. Umožňuje nahrát video a přidat do něj interaktivní prvky, jako jsou informace navíc (skrze Image Hotspots), kvízy, tabulky, obrázky, odkazy atp. Splnění některých úkolů přitom může být navázané na další postup ve sledování. Nahrávat můžete jak vlastní video, tak také videa z YouTube.
 • Course Presentation umožňuje podobné věci jako Interactive Video, ale je zaměřen na prezentace. Do nich může učitel vkládat text, obrázky, odkazy, kvízy, tlačítka, pracovat s klikacími mapami a mnoha dalšími funkcemi.
 • Branching Scenario (beta) spojuje Course Presentation, Interactive Video, Image Hotspots a některé další nástroje do jednoho celku. Tento nástroj pracuje s nelineárním učením, kdy volba různých variant vede k různým postupům v rámci vzdělávacího modulu. Student se tedy může rozhodnout pro některou z variant postupu, kterému se chce věnovat a se kterým chce případně pracovat. Skvěle se hodí například na hodnotové učení nebo praktický tréning různých situací, ať již školních, nebo pracovních.

Co s tím?

Představili jsme poměrně obsáhlý katalog nástrojů, které je možné v rámci H5P využít. Rádi bychom upozornili na jednu „systematickou chybu“ – pracovali jsme s konceptem učitele, který vytváří obsah, ale díky tomu, že je registrace na portál bezplatná, mohou to být snadno studenti, kteří obsah tvoří, dávají dohromady a sdílejí se svými spolužáky. Tento koncept otevřeného participativního tvoření je důležitým didaktickým přístupem, o který je možné se v práci s H5P opřít.

Autor díla: Michal Černý


Například tvorba rozšiřujícího obsahu ke starým fotografiím skrze Image Hotspots, vymyšlení různých Flashcards nebo časových os (Timeline) se doslova nabízí, je velice jednoduchá, a přitom může představovat aktivitu ve vysokých patrech Bloomovy taxonomie, zvláště pokud na jejich tvorbě budou spolupracovat s ostatními.

Zajímavou inspiraci pak nabízí portál h5pstudio.ecampusontario.ca, což je univerzitní projekt, který na jednom místě sdružuje vytvořené digitální objekty v tomto nástroji (užívají plugin pro Drupal, tedy úplně nejjednodušší řešení). Může posloužit jako inspirace pro různé virtuální kabinety, které spolu mohou sdílet materiály, ale i jako školní databanka objektů, pokud se na tvorbě podílejí žáci. H5P má velice dobře propracovaný metadatový popis objektů, takže se v nich i snadno hledá nebo filtruje, což ostatně tento portál jasně ukazuje.

Celé H5P má dobře udělaný systém embedování, takže se jednotlivé objekty dají vkládat jako online cvičení či laboratoře k vytvořeným učebním textům, zadáním úloh atp. Pokud například pro svůj předmět používá někde Google Sites nebo Wordpress, jde o práci s tímto typem objektů. Nemusí to nutně znamenat, že celá výuka je postavená jen na něm, ale jako vhodné doplnění či rozšíření jde o výborný nástroj.

Pokud H5P integrujeme s LMS, získáme nástroj, který umí zaznamenávat výsledky studentů, takže jednotlivé kvízy a cvičení nemusí mít jen autoevaluační charakter, ale mohou sloužit i pro hodnocení a známkování ve třídě.

Autor díla: Michal Černý


Tím, že jsou všechny objekty tvořené v HTML5, jsou většinou poměrně dobře dostupné i pro osoby se zrakovým hendikepem. I proto systém nabízí možnost vkládání popisků ke všem obrázkům, což může být pro speciálně pedagogické aktivity důležité.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Černý

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 6. 2020
Článek je sice velmi inspirativní, svým zacílením uspokojí především učitele a možná i studenty, kteří chtějí tvořit vlastní vzdělávací obsah inovativními postupy. Musím přiznat, že mě překvapila rozmanitost vzdělávacích objektů a sám jsem si vyzkoušel jejich relativně snadnou tvorbu a následnou úspěšnou integraci do nových Google webů. Přesto musím přiznat, že právě tvorba bude největší překážkou pro jednotlivce. Naštěstí je tady ale možnost integrace do různých LMS či CMS, která jsou u nás populární.

Hodnocení od uživatelů

Bohumil Havel
1. 4. 2021, 17:24
Moc pěkný a užitečný přehled, jen poznámka k hodnocení a známkování. Sami autoři na stránkách H5P nedoporučují používat H5P k testování. LMS poskytuje bezpečnější testovací nástroje.
Moodle dovoluje integrovat H5P obsah do stránek (HTML) nebo jako samostatnou aktivitu. Moodle podporuje sdílení prostřednictvím moodle.net.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie