Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Koronavirus a uzavření škol
Odborný článek

Koronavirus a uzavření škol

15. 4. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Alexandra Štolbová

Anotace

Využití digitálních technologií k online výuce na jedné ze základních škol Ústeckého kraje v období karantény. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Online výuka na ZŠ Aléská v Bílině

ZŠ Aléská je škola s devíti postupnými ročníky. Celkem je na 1. stupni 14 tříd a na 2. stupni 11 tříd. Škola je dobře vybavena učebnicemi a klasickými pomůckami. Vlastní mobilní tabletovou učebnu, interaktivní tabule, dataprojektory včetně interaktivních, Blue-Boty, Bee-Boty, Ozoboty, Magic Box a další moderní zařízení. K výuce dále využívá počítače v odborných učebnách (PC a jazyková laboratoř), počítač je v každé kmenové a odborné učebně. Všechny třídy, herny, kanceláře jsou připojeny k internetu, ve škole je vybudována školní síť. V části budovy 2. stupně a kanceláří byla vybudována wifi síť. 

Když tedy nastala situace, že se zavřely školy a mělo se začít učit online, s takto vybavenou školou to nebyl problém. Zvláště když jsou zde učitelé, kteří jsou přístupní novému způsobu vzdělávání, a hlavně člověk, který je odborníkem ve svém oboru. Tím je nebo spíše tou je zástupkyně Mgr. Nikol Meyerová. Právě v tuto dobu na ní leží nejvíce práce s organizací celého systému online výuky, např. zakládání účtů pro děti z prvního stupně, tvorba manuálu (viz příloha) přihlášení na Teams pro učitele, žáky + rodiče, vytvoření rozvrhu pro online výuku, nespočet porad a online školení (např. zadávání práce v Teams).

Vzhledem k zákazu přítomnosti žáků ve škole jsme teď dostali jedinečnou možnost zkusit si nový způsob vzdělávání, a to online výuku. A to nejen my jako učitelé, ale i žáci. Tato výuka probíhá přes Microsoft Teams, kde se žáci i učitelé přihlásí přes školní účet Office 365, který používají ve škole. K tomu, aby se mohli k této online výuce připojit, potřebují: připojení k internetu, stolní počítač, notebook nebo tablet. Výuku lze sledovat i z mobilního telefonu, avšak s omezenými možnostmi. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky jsou žáci informováni o termínech a časech výuky v předem připraveném rozvrhu. Učitel si připraví hodinu a v naplánovanou dobu se s žáky spojí přes internet prostřednictvím Microsoft Teams a školního účtu Office 365. Přes obrazovku počítače konzultují, opakují a procvičují probírané učivo. Pro žáky i učitele je to zároveň příležitost se s ostatními vidět a popovídat si.

Začali jsme 24. 3. 2020 výukou českého jazyka a matematiky. Přihlášení na online výuku není nijak povinné a ovlivnitelné (žáci nemají přístup k PC nebo nemají wifi atd.), a proto jsme velmi překvapeni vysokým počtem přihlášených žáků a jejich zájmem o tento způsob výuky, nevyjímaje nadšení se shledání. Již týden se setkáme s žáky na online výuce také v předmětech fyzika, zeměpis, přírodopis a angličtina s němčinou. Mimořádně kladný ohlas získáváme mimo jiné i z řad rodičů (např. – je to super nápad, děti se aspoň trochu odreagují, a hlavně se na tento dobrodružný způsob učení těší, a to je myslím, v této době hlavní, takže moc díky za tento nápad – vždycky, když vcházím do pokoje dětí, připadám si jako bych vešla do třídy, děti mi ukazují pšt mami ticho, je výuka – skvělý nápad, nikdy bych nečekala, že od dcery uslyším, že se tak moc těší do školy… atd.), a to přes facebook, přes zprávy v bakaláři na stránkách školy, a dokonce i přes e-maily směřované na adresy učitelů.

Žáci nejen že komunikují se svými vrstevníky a učiteli pomocí digitálních technologií, ale také se učí využívat výukové aplikace při učení, vyjadřovat se pomocí digitálních prostředků, jako jsou texty, tabulky, obrázky, video atd., učí se potřebné informace získávat z různých digitálních zdrojů a sdílet je v týmové práci. Nerozvíjí se jen žáci, ale i učitelé. Získávají, posuzují a sdílejí data, informace i obsah svých předmětů s použitím digitálních technologií. Jak žáci, tak učitelé pracují na svém osobním rozvoji. V tomto období, kdy jsme nuceni být doma, zjišťujeme, jak je pro nás a pro žáky důležitá znalost moderních technologií, které v rámci gramotností využijeme v takovýchto krizových životních situacích.

 
 
 
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.95 MB
PDF
Teams (manuál žáka)

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Alexandra Štolbová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.