Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Videa pro výuku fotosyntézy
Odborný článek

Videa pro výuku fotosyntézy

11. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Benediktová
Spoluautor
Mgr. Lenka Benediktová

Anotace

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí možnosti, jak oživit výuku fotosyntézy pomocí moderních technologií, promítnutím videa či zapojením vzdělávací aplikace. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Internet a zejména portál Youtube obsahuje mnoho videoklipů na téma fotosyntéza. Jejich kvalita je však velmi rozdílná a najít snímek, vhodný do výuky, někdy zabere učiteli drahocenný čas. Níže uvádíme několik videoklipů, které se jeví jako použitelné ve výuce: 

 • NEZkreslená věda II: 1. Co je to fotosyntéza?
  • Povedené video z cyklu Akademie věd ČR. Osmiminutové video s poutavým komentářem Pavla Lišky je plné zajímavých informací a podrobně popisuje reakce během procesu fotosyntézy. Pro výuku na základní škole je však moc podrobné. Proto je vhodné spíše pro přípravu učitele.
 • Jak rostliny vytváří kyslík? – FOTOSYNTÉZA
  • Zdařilé video, které zpracovává maturitní otázku fotosyntéza. Trvá necelých 7 minut. Graficky velmi zdařilé, ovšem pro potřeby základní školy opět dost odborné. Může pomoci přípravě učitele.
 • Animace fotosyntézy (Aj)
  • Dvouminutová animace průběhu fotosyntézy. Animace je bez komentáře, s anglickými popisky. Fotosyntéza je popisována v rozsahu učiva pro základní školu. Video je podbarveno hudbou, kterou lze po ztlumení nahradit vhodným komentářem učitele.
 • Píseň o fotosyntéze (Aj)
  • V tomto videu je průběh fotosyntézy popsán písní. Video trvá necelé dvě minuty a je dobře graficky zpracováno. Přestože je píseň v angličtině, lze v přehrávači zapnout titulky (pravý dolní roh videa), což může pomoci porozumění. Slova písně jsou vyslovována vcelku srozumitelně a žáci si tak při hodině přírodopisu mohou vyzkoušet své znalosti také z angličtiny.
 • Příběh fotosyntézy pro děti (Aj)
  • Velmi pěkně graficky zpracované video, které vysvětluje průběh fotosyntézy pohádkovým příběhem, ve kterém rostliny ožívají. Stupeň odbornosti odpovídá učivu základní školy. Bohužel je příběh opět v angličtině, a tak je třeba ho doprovodit učitelovým komentářem. Video trvá necelých 6 minut a lze k němu zapnout anglické titulky.

Nyní si představíme několik aplikací pro tablety a chytré telefony, které mohou pomoci při výuce fotosyntézy. Přestože po zadání příslušných klíčových slov do obchodů s aplikacemi uvidíme řadu výsledků, ne všechny jsou pro výuku na ZŠ vhodné. Drtivá většina aplikací je v anglickém jazyce a látku probírá na úrovni střední školy. 

 • Sahi Labs

Tato zdarma dostupná aplikace pracuje s tzv. rozšířenou realitou. Uživateli umožňuje prozkoumat několik přírodovědných modelů z biologie, fyziky i chemie. My se budeme samozřejmě zabývat modelem fotosyntézy. Po zvolení tohoto tématu se žákovi skrze jeho tablet změní okolí v les. Přes tablet může vidět ve své třídě (nebo pokoji) stromy, studánky apod. Když žák pomocí pohybu s tabletem dostatečně prozkoumá své okolí, objeví se mezi stromy tabulka Continue. Po kliknutí zmizí okolní krajina a před žákem se objeví rostlina v květináči. Poté, co si ji žák prohlédne, se okolo ní začnou objevovat pomocné tabulky. Nejprve jedna, která upozorňuje na funkci kořenů, další již na funkci listů. Po kliknutí na list se zobrazí jeho mikroskopické schéma, na kterém jsou popsány části listu. Tato aplikace slouží hlavně jako grafický podtext do hodiny, který je vhodný doplnit výkladem učitele. Pro žáky je rozšířená realita velmi atraktivní. Během práce s aplikací může učitel pokládat žákům doplňující otázky k tématu.

Aplikace je ke stažení zde.

Virtuální rostlina
1. Virtuální rostlina

 

Detail listu s popisem jeho jednotlivých částí
2. Detail listu s popisem jeho jednotlivých částí
 
 • Photosynthesis

Tato aplikace se již zabývá pouze fotosyntézou. Její zaměření se zdá být na základní školu příliš odborné, avšak najdou se tady i části, které využitelné jsou. Aplikace je bohužel v angličtině, proto může být její teoretická část spíše inspirací pro učitele, stejně jako kvíz. Zajímavá je však záložka Apparatus a Experiment. Druhá zmíněná záložka umožňuje žákům testovat, jaká část světelného spektra umožňuje největší produkci kyslíku. Na tabletu se zobrazí lampa, která svítí na rostlinu, a žák může vybírat různě barevné žárovky, které rozsvítí. Po rozsvícení lampy se začne měřit čas a počet bublinek, které se vytvoří.

Aplikace je ke stažení zde.

Záložka experiment
3. Záložka experiment
 
 • Fotosyntéza

Aplikace Fotosyntéza ze sady Tabletárium je dostupná v češtině a zatím pouze pro operační systém Android. Přestože při práci s aplikací někdy narazíme na nefunkční tlačítko, výhoda v mateřské řeči je nesporná. Aplikace je příjemně grafický zpracována a nabízí několik módů. Např. v záložce podmínky musí žák nejprve správně doplnit podmínky fotosyntézy a následně může vyplnit další cvičení, která se nabídnou, a rozšířit si tak své znalosti o podmínkách fotosyntézy. Některá cvičení jsou pro žáka ZŠ poměrně složitá, to však může učitel doplnit a vysvětlit správným výkladem. Aplikace obsahuje také manuál pro mikroskopování listu.

Aplikace je ke stažení zde.

Úvodní prostředí aplikace
4. Úvodní prostředí aplikace
 
Cvičení pro doplnění podmínek fotosyntézy
5. Cvičení pro doplnění podmínek fotosyntézy
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Benediktová

Hodnocení od uživatelů

Jakub Holec
7. 4. 2020, 11:58
Článek uvádí několik příkladů aplikací pro mobilní zařízení, které je možné využívat při výuce fotosyntézy. Bylo by fajn k jednotlivým aplikacím rozpracovat jejich využití ve výuce konkrétními učiteli, doplnit zkušenost s danou aplikací, doporučení učitele, ukázky práce žáků apod. V projektu Didaktika - Člověk a příroda A jste s učiteli tyto náměty pravděpodobně ověřovali. Je možné na článek v tomto navázat? Každopádně děkuji, jde o užitečný zdroj pro podporu výuky přírodopisu, ve které učitelé využívají možností digitálních technologií.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky