Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aplikace Quizlet ve výuce přírodopisu
Odborný článek

Aplikace Quizlet ve výuce přírodopisu

20. 1. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Benediktová
Spoluautoři
Mgr. Petra Vágnerová
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Anotace

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál podporuje procvičování systému bezobratlých pomocí aplikace pro mobilní telefony či tablety. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Cíl

Cílem této aktivity je fixaxe učiva bezobrtlých u žáků 6. třídy ZŠ.

Aplikace Quizlet se hodí k procvičování učiva jak během hodiny, tak při domácí přípravě žáků. Quizlet je spustitelný jak z počítače, tak z mobilních zařízení, kde má vlastní aplikaci. Přihlašování žáků je zcela zdarma. Registrace učitele je v omezené verzi také bezplatná, ale dá se přikoupit plná verze za 36 $ ročně. Aplikace umožňuje učitelům tvořit vlastní materiály k procvičení učiva, které potom distribuují svým žákům. Aplikace je na předmětu nezávislá, učitel ji tedy může naplnit učivem dle své potřeby a aprobace.

Aplikaci Quizlet naleznete zde.

Založení uživatelského účtu

Každý, kdo chce v aplikaci Quizlet vytvářet své materiály k procvičení, musí být přihlášen. K registraci se uživatel dostane na úvodní stránce www.quizlet.com v pravém horním rohu po kliknutí na tlačítko Sign up. Poté se otevře registrační formulář, který umožňuje přihlášení přes Facebook, Google a nebo založení nového konta přímo přes aplikaci. Formulář požaduje běžné údaje o uživateli (viz Obrázek 1).

Registrační formulář
1. Registrační formulář
 

Výhody placené registrace

Pokud se učitel registruje pomocí výše uvedeného postupu a nic neplatí, může na svém účtu založit maximálně 8 tříd. Jestliže po registraci využije volbu Upgrade to Teacher (pravý horní roh) a zaplatí 36 $, může zakládat a spravovat neomezené množství tříd. Dále může k vytvořeným kartičkám přidávat vlastní obrázky, diagramy, zvuky apod. Velkou výhodou placené verze je také funkce Class process, pomocí které může učitel analyzovat výsledky svých žáků a porovnávat je např. s daty z předchozích let.

Tlačítko Upgrade to Teacher
2. Tlačítko Upgrade to Teacher
 

Pohyb v aplikaci

Přihlášený uživatel vidí na levém okraji monitoru menu. Nyní popíšeme několik důležitých polí. 

Your Study Sets

Po této volbě se uživateli zobrazí všechny sady kartiček (sety), které již vytvořil. Tvorba kartiček bude popsána dále.

Settings

V položce Settings může uživatel přizpůsobit svůj účet, např. přidá profilový obrázek nebo může dodatečně zaplatit rozšíření svého účtu.

Your Classes

Zde se řadí třídy, které učitel vytvořil. Třídy jsou, podobně jako v realitě, skupiny žáků, kterým jsou přiděleny různé výukové sady kartiček dle jejich potřeby.

Your Folders

Další možností řazení sad je adresář (Folder). Učitel si zde může své sady třídit např. dle ročníku nebo předmětu.

Správa tříd

V levém menu může učitel přidávat a spravovat své třídy. Třídu vytvoří tlačítkem Create a class. Ve formuláři, který se objeví, stačí zadat název třídy. Do třídy učitel může přidávat jednak sety a jednak žáky.

Třída
3. Třída
 
Pomocí tlačítka plus (Obrázek 4) může učitel do třídy přidávat jednotlivé sety karet k procvičování. Pomocí druhého modrého tlačítka zleva potom může do třídy zvát žáky např. prostřednictvím e-mailu. Žák si může ze své role i třídu vyhledat a požádat o zařazení, které musí učitel potvrdit. 
Editace třídy
4. Editace třídy
 

Tvorba studijní sady

Tlačítko Create
5. Tlačítko Create
 

Formulář pro vytvoření studijního setu vyvolá uživatel stiskem tlačítka Create na horní liště (Obrázek 5). Poté zadá název setu, viditelnost (visible) setu a editovatelnost, tj. zda sadu vidí a může upravovat pouze autor, či vybraná skupina uživatelů, nebo kdokoliv. Dále už je na řadě samotná tvorba karet. Do levé části řádky uživatel napíše odpověď (např. název živočicha) a do pravé může napsat otázku nebo definici, která vystihuje levou část, popř. přidá obrázek či zvuk. Volbou Choose Language je dobré nastavit jazyk na možnost Czech, aby aplikace respektovala českou diakritiku. Jakmile uživatel vytvoří alespoň 3 kartičky, může set uložit a k jeho úpravě se kdykoliv vrátit, kartičky mazat, přesouvat či doplňovat.

Tvorba kartiček
6. Tvorba kartiček
Autor díla: Lenka Benediktová

 

Aktivity s kartičkami

Každá sada, kterou učitel vytvoří, má 8 možností využití. Některé módy jsou spíše studijní, některé více připomínají hru. Nyní všechny módy krátce představíme.

 1. Flashcards. Tento mód je vhodný zejména pokud žák procvičované učivo vidí poprvé. Lze si ho představit opravdu jako papírovou kartu, kdy je z jedné strany např. obrázek živočicha nebo otázka a z druhé potom odpověď. Žák se tedy podívá na obrázek (otázku), pro sebe si řekne odpověď a potom kartu otočí (poklikem nebo stiskem mezerníku), aby se přesvědčil o její správnosti. Kontrola je však pouze v rukou žáka, aplikace zde odpověď nijak nehodnotí.
 2. Learn. V tomto módu se žákovi postupně zobrazují kartičky, ke kterým buď vybírá správnou odpověď ze 4 možných, nebo správnou odpověď vepisuje svými slovy. Zde již počítač (tablet, smartphone) vyhodnotí žákovu volbu automaticky, a v případě špatné odpovědi ihned zobrazí správnou. Před procvičováním je třeba žáky upozornit, že v případě ručně psané odpovědi musejí dodržovat správný pravopis a diakritiku, neboť aplikace porovnává řetězce písmen a ne jejich obsah. Slovo „buňka“ tedy není totéž co „bunka“.
 3. Write. Mód Write ukáže žákovi otázku a požaduje, aby on vepsal odpověď. Jak bylo uvedeno výše, žák musí odpověď napsat správně tak, jak ji učitel připravil. Pokud žák udělá chybu, aplikace ho upozorní a zařadí kartičku zase do „hromádky“ těch nezodpovězených. Žák tedy losuje kartičky tak dlouho, dokud na všechny nezodpoví správně. 
 4. Spell. Tento mód je pro naše účely nepoužitelný, neboť aplikace neumí hláskovat česky. Mód Spell se hodí např. při procvičování slovíček z cizího jazyka, kdy Quizlet přehraje slovíčko a žák napíše, co slyšel.
 5. Test. Mód test prověří, co se žák pomocí kartiček naučil. Test používá 4 typy otázek – přiřazovací, pravda/nepravda, doplnění odpovědi, výběr  z možností. Test je vygenerován automaticky, dle potřeby si ho ale žák může nastavit (typy otázek, počet otázek apod.).
 6. Match. Tento mód je prvním herním režimem. Po obrazovce jsou rozmístěné otázky a odpovědi ze sady a žák je musí co nejrychleji správně spojit, tj. přesunout je na sebe.
 7. Gravity. Další herní mód, který spočívá v tom, že z horní části obrazovky padají asteroidy s otázkami a žák musí do připravené políčka napsat odpověď dřív, než asteroid spadne na planetu. Čím dříve odpověď napíše, tím více bodů získá.
 8. Live. Poslední herní mód je obdobou aplikace Kahoot!. Po spuštění aplikace vygeneruje kód, pomocí kterého se žáci přihlásí svými mobilními zařízeními, kterými odpovídají na otázky z kartiček.

Mód Write

 

7. Mód Write
 

Hotové sety k vyzkoušení

Níže naleznete odkazy na několik sad kartiček, které se hodí k procvičování kritického místa systému bezobratlých.

Závěr

Aplikace Quizlet se jeví jako vhodný nástroj k upevňování látky. Ačkoliv je již neplacená verze dostatečně využitelná, s placenou verzí se učiteli otevírají další možnosti, a mimo jiné se zbaví nepříjemných reklam. Mezi webovou aplikací a aplikací pro mobilní zařízení jsou drobné (zejména vzhledové) rozdíly, ale princip fungování je obdobný.

Reflexe

Materiály prošly reflexí učitelů, kteří byli zapojeni do projektu Didaktika – Člověk a příroda A. Aplikace se setkala s pozitivním přijetím.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Benediktová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení