Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Určení epicentra zemětřesení
Odborný článek

Určení epicentra zemětřesení

6. 1. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Aktivita nabízí jednoduché cvičení na určení epicentra zemětřesení na základě informací ze tří seismologických stanic. Žáci tak mohou získat konkrétní představu o tom, jak se místa vzniku zemětřesení určují. Přitom pracují s mapou a informacemi obsaženými v seismogramech.

Úvod:

Dne 17. října 1989 v 5:04 zasáhlo ničivé zemětřesení oblast San Francisca. Toto ničivé zemětřesení bylo pojmenováno jako zemětřesení Loma Prieta podle největšího vrcholu pohoří Santa Cruz. Neoficiálně se zemětřesení přezdívá jako zemětřesení „Světová série“, protože udeřilo krátce před začátkem finále americké baseballové ligy, které nese právě daný název. Především díky vysílání finále baseballové ligy mohlo průběh ničivých otřesů sledovat milióny diváků u televizních obrazovek. Výsledkem tohoto ničivého zemětřesení bylo 67 ztracených lidských životů a škody dosahující přibližně 6 bilionů dolarů.

Autor díla: H. G. Wilshire

Staňte se geology a zkuste si v následujícím cvičení určit místo epicentra tohoto ničivého zemětřesení.

Trocha teorie:

Zemětřesení působí, že se horninovým prostředím šíří různé typy seismických vln. Pro určení polohy epicentra se zaměříme na dva typy vln:

 • P-vlny (primární, podélné) – šíří se nejrychleji, proto se při měření na seismologické stanici zaznamenají jako první (proto primární);
 • S-vlny (sekundární, transverzální) – seismologickou stanicí jsou zaznamenány až jako druhé, tedy po P-vlnách (proto sekundární).

Právě díky časovému zpoždění záznamu S-vln vůči P-vlnám je možné zjistit vzdálenost jednak dané seismologické stanice od epicentra, ale především také polohu epicentra.

Aktivity:

 1. P-vlny a S-vlny zemětřesení „Světová série“ se šířily od epicentra zemětřesení a byly zaznamenány na třech místech vyznačených v níže uvedené mapě.
  Autor díla: Jakub Holec, upraveno z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alaska_in_United_States_(Unmarked_Hawaii).png
 2. Obrázky níže představují tři seismogramy s informacemi ze seismologických stanic (viz mapa výše) k rychlosti šíření seismických vln. Ze seismogramů získejte informace o vzdálenosti epicentra zemětřesení od jednotlivých seismologických stanic. Není potřeba nic počítat, v seismogramech jsou vzdálenosti již obsaženy.
  Autor díla: Jakub Holec

  Autor díla: Jakub Holec

  Autor díla: Jakub Holec
 3. S využitím zjištěných vzdáleností epicentra zemětřesení od seismologických stanic udělejte kružnice se středem v každém z míst, kde se nacházejí seismologické stanice. Pro určení poloměru kružnic využijte měřítka v níže uvedené mapě ze seismogramů zjištěných vzdáleností epicentra zemětřesení. Místo, kde se protnou všechny tři kružnice, je místem výskytu epicentra zemětřesení. Mapa je součástí přílohy.
  Autor díla: Jakub Holec
 4. Zkuste blíže prozkoumat místo, ve kterém se epicentrum zemětřesení nachází. Co je pro danou oblast typické z hlediska místní geologické stavby?
Je důležité neopomenout společnou reflexi cvičení z hlediska přínosu pro porozumění geologickým dějům a tomu, čím se geologie zabývá.

Literatura a použité zdroje

[1] – ALLICE, Hunter. Alaska in United States (Unmarked Hawaii). [cit. 2019-11-30]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alaska_in_United_States_(Unmarked_Hawaii).png].
[2] – H. G., Wilshire. Cypress structure. [cit. 2019-11-30]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypress_structure.jpeg].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
406.25 kB
PDF
mapa USA

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy