Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Významná výročí v roce 2019 – 1. stupeň: Kam ve výuce s ním – s výročím?
Odborný článek

Významná výročí v roce 2019 – 1. stupeň: Kam ve výuce s ním – s výročím?

Anotace

Námět na vyučovací hodinu ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni základní školy, která se věnuje tématu Významná výročí roku 2019. Žáci během ní získávají nejen nové poznatky o důležitých milnících naší i světové historie, ale rozvíjejí současně své schopnosti pracovat s různými typy informací, vyhledávat další potřebné a relevantní zdroje a kooperovat. Výběr aktivit poskytuje dostatečný prostor, aby každý žák ve třídě mohl prožít pocit vlastního úspěchu, a to i žák nadaný, či mimořádně nadaný.

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Ročník: 4.–5. ročník (2. období 1. stupně ZŠ)

Časová dotace: 45 minut

Organizace hodiny:

1. Brainstorming na téma výročí (7 minut)

Forma: společná práce

Pomůcky: tabule nebo velký list papíru pro záznam nápadů, psací potřeby

Na začátku hodiny sdělte žákům, že dnešní hodina se bude celá točit kolem významných výročí z různých oborů lidské činnosti. Požádejte je, aby sami zkusili formulovat, proč bychom neměli na významné kroky z minulosti zapomínat a jaký to pro nás může mít smysl. Nápady žáků zapisujte, abyste na závěr mohli shrnout to nejdůležitější. A nezapomeňte ocenit snahu, nápad, ale třeba i kreativitu vyjádření.

2. Odhalení aneb co už víme (8 minut)

Forma: Práce ve dvojicích

Pomůcky: pracovní list Kam s ním – s výročím?, psací potřeby

Rozdělte žáky do dvojic, podle svého uvážení buď nahodile, nebo podle předem promyšleného plánu. Jen vy samy nejlépe víte, jak uspokojit individuální potřeby vašich žáků (např. zda necháte ve dvojici spolupracovat dva žáky nadané, či k žákovi s potřebou podpůrných opatření přiřadíte kromě spolužáka také asistenta pedagoga). Předejte žákům seznam vybraných výročí a požádejte je, aby si ve dvojici vybrali 5 libovolných výročí a pak ke každému z vybraných přiřadili nějaký obor lidské činnosti (např. péče o staré lidi, fyzikální objevy, ochrana rostlin), ke kterému podle jejich názoru patří.Seznam výročí:

a)       Zemřel Václav IV.

b)      Proběhla pražská defenestrace.

c)       Byl publikován periodický zákon.

d)      Byl otevřen pro veřejnost Suezský průplav.

e)      Byla zavedena jako platidlo koruna československá.

f)        Byl založen Československý červený kříž.

g)       Byla založena ZOO Liberec.

h)      Byl založen Svaz dobrovolného hasičstva.

i)        Začala okupace českých zemí nacistickým Německem a vznikl tzv. protektorát Čechy a Morava.

j)        Založena skupina Jethro Tull.

k)       Vyšlo první číslo Čtyřlístku.

l)        První člověk vstoupil na povrch Měsíce.

m)    Proběhla tzv. „Sametová revoluce“.

n)      Václav Havel byl zvolen prezidentem.

o)      Byla svatořečena Anežka Česká z rodu Přemyslovců.

p)      Česká republika vstoupila do NATO.

3. Když dáme hlavy dohromady (15 minut)

Forma: Práce ve skupinách (kooperace, soutěž)

Pomůcky: pracovní list Kam s ním – s výročím?, velké listy papíru s přehledem výročí a prostorem pro záznam, psací potřeby

Požádejte žáky, aby se vždy 3 dvojice spojily do jedné skupiny. Jejich úkolem bude doplnit na velké listy papíru ke každému výročí obor lidské činnosti. Využít mohou své záznamy práce ve dvojicích a také možnost přizvat si ke konzultaci 3 experty dle svého uvážení z jiných skupin, přičemž každému expertovi mohou položit jen jednu otázku. Na tuto činnost mají všechny skupiny vymezený čas 5 minut.

Po uplynutí určeného času si každá skupina zvolí mluvčího, který ostatním představí, ke kolika výročím (z celkového počtu 16) se skupině podařilo přiřadit obor lidské činnosti, jaký obor a ke kterému výročí.

4. Kolikáté narozeniny (10 minut)

Forma: Práce ve skupinách (kooperace)

Pomůcky: velké listy papíru s přehledem výročí a prostorem pro záznam, „tabulka narozenin“, nůžky, lepidlo, psací potřeby

Zadejte skupinám, aby do svého velkého listu na základě společné diskuze doplnili ke každému výročí, kolikáté „narozeniny“ dle jejich názoru výročí slaví. Využít k tomu mají „tabulku narozenin“, kterou rozstříhají a údaje přilepí k příslušným výročím ze seznamu.

5. Objevitelé a experti (5 minut)

Forma: Individuální práce (domácí samostatná příprava)

Pomůcky: pracovní list Kam s ním – s výročím?

V závěrečné části vyučovací hodiny požádejte žáky, aby si každý ze seznamu výročí vybral jedno, o kterém by se chtěl dozvědět více. Na příští hodině bude jejich úkolem vybrané výročí představit ostatním spolužákům. Fantazii se meze nekladou, měli by se snažit svým vystoupením zaujmout tak, aby si ostatní žáci výročí dobře zapamatovali. Jako zdroje informací mohou žáci využít cokoli, co je napadne (vyprávění pamětníků, encyklopedie, populárně naučné filmy, odborné publikace, rozhovor s dospělým, internet apod.), ale fakta by si rozhodně měli ověřit. Rozsah domácí práce můžete ponechat na uvážení žáků, nebo stanovit rozsah minimální (prostor v pracovním listu). Nadaní a mimořádně nadaní žáci určitě ocení příležitost projevit a uplatnit své často velmi hluboké znalosti a nadšení pro daný obor. A možná tuhle příležitost využijí i ti, co zatím nenašli odvahu.

Prezentace žáků využijte k tomu, abyste případně společně korigovali špatné odhady roků, které od události uplynuly, a uvedli je na pravou míru. Práce s chybou je pro žáky velmi užitečná, důležité je věnovat dostatečný prostor prozkoumání toho, co k chybě vedlo a vyvození doporučení, jak příště postupovat, abychom byli úspěšnější.

Chcete-li se hlouběji zaměřit na procesy učení a osvojování znalostí, můžete žákům na závěr zadat úkol, aby ke každému z výročí zapsali to, co si z prezentace svých spolužáků zapamatovali. Výsledky pak můžete využít k diskuzi o tom, co žákům při zapamatování poznatků pomáhá, jaký učební styl jim vyhovuje a jak a čím své učení mohou ještě dále zlepšit.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
11.72 kB
Dokument
Tabulka narozenin
docx
16.6 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Významná výročí v roce 2019.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět