Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Odborný článek

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

1. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Seriál článků vznikl s cílem nabídnout učitelům metodické materiály sloužící jako zdroj inspirace do výuky podporující rozvoj důležitých gramotností napříč předměty na 2. stupni základní školy. Seriál článků je výsledkem práce garantů vzdělávacích oblastí v rámci projektu PPUČ, jehož cílem je podpořit výuku, ve které učitelé v rámci svých předmětů napomáhají rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Pro jednotlivé vzdělávací oblasti byly zpracovány náměty na učební činnosti žáků, které pomáhají v rozvoji gramotností, a to na specifickém obsahu jednotlivých předmětů na 2. stupni ZŠ. Každý námět na učební činnost obsahuju popis výukové aktivity z pohledu žáka a komentář z pohledu oborových cílů a cílů zaměřených na některou ze tří gramotností – čtenářskou, matematickou a digitální. Přitom popis na gramotnosti zaměřeného cíle napomáhá v pochopení toho, v čem specificky daná aktivita napomáhá k rozvoji důležité gramotnosti žáků.

Uvedené náměty na učební činnosti představují zdroj možné inspirace do výuky, přičemž nabízejí příležitosti k jejich úpravám podle specifických potřeb žáků a vlastní kreativity a zkušenosti učitelů. Nabízené výukové aktivity umožňují využití ve vlastní výuce, nicméně zároveň nabízí příležitost k dalším úpravám na základě dovedností a zkušeností každého učitele. Přitom je zásadní s materiály pracovat v kontextu konkrétní třídy a školy jako se zdrojem, který nabízí nápady na možné promítnutí gramotností do témat, která nabízejí jednotlivé školní předměty.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.